• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Mapag pilihan umum keur milih wakil rayat (législatif) 2019 geus sahéng....
#
Sunda téh salah sahiji séké...
#
Lembur medem cakueum. Listrik can aya tanda-tanda rék hurung deui, boa tuluy pareum...
#
Unggal bulan ngahajakeun meulian “Manglé”. Dibélaan ngaduakeun huap,...
#
Dina nyanghareupan mahabuna internét ayeuna, naha aya pangaruhna ka Manglé? Tangtu...
Manglé Édisi 2687

Wahyu Nungtun Élmu

Pamahaman umum, kecap élmu loba pisan hartina, gumantung dina ngalarapkeunana, utamana pikeun jalma-jalma nu miharep ngahontal sagala nu jadi udaganana. Mun tani hayang mukti tangtuna maké élmu tani, mun dagang hayang untung tangtuna ku élmu dagang, mun pajabat hayang adil tur amanah geus pasti maké élmu kapamimpinan, mun ahli profési hayang... • Terasanana
Senén, 30 April 2018

Nu Daratang Maturan

Tos méh sataun nganjrek di dieu. Apa sareng Mamah mah jarang ameng, talibra baé handapeun caringin. Tétéh sareng uwa duka ka mana. Padahal harita angkat sareng samobil. Sok aya kétang sakapeung, ngawurkeun kembang bari babacaan. Sapertos basa tos lebaran kamari, Tétéh sareng uwa sarumping nganggo acuk sareng tiung sarwa hideung. Duanana... • Terasanana
Rebo, 07 Maret 2018

TANGKAL BUAH APA

Kuring keur di kantor basa narima béja téh. Apa teu damang. Téh Aisyah, lanceuk cikal kuring, anu nélépon. “Omat nya, Bungsu kudu ka lembur!” ceuk Téh Aisyah lir anu penting tepi ka kudu maréntah kawas kitu. “Lamun arék bareng, ayeuna ditungguan di imah Tétéh.” “Abdi nyusul waé,... • Terasanana
SNRebo, 29 Novémber 2017

Geuning Mulih Rurusuhan

DINA kaca méja rias aya kalangkang diri. Nyobaan nyieun sagurat imut. Kalah nu kagambar téh cipanon ngeyembeng dina kongkolak. Asa kasuat-suat ku kacapi  suling Cianjuran ti patamanan. Untuyan kembang malati nu ngarumbay dina taktak, lalaunan digiwarkeun ka tukang. Karasa tungtungna nepak tonggong.  Seungitna nyelesep kana ati. Boro tadina mah ditolak sapadamayan basa... • Terasanana
SNSenén, 13 Novémber 2017

Untung

Unggal minggu sok bulak balik Jakarta-Bandung. Ti Bandung naék karéta api téh ti Stasiun Bandung ka Gambirkeun. Ari turun mah sok di stasiun Jatinegara, da kabeneran imah téh aya di daérah Jatinegara, Matraman, Jakarta Timur. Genah naék kareta api mah, teu kudu macét jeung waktuna pasti pas. Teu cara naék beus Primajasa, nu sok... • Terasanana
SNSenén, 13 Novémber 2017

Buku Hasil Para Pangarang Léléngkah Halu

Dina poé Ahad (12/11), anggota grup Fésbuk SCS ngayakeun riungan di Punclut, Lémbang. Ku ayana riungan henteu saukur silaturahmi para anggotana hungkul, tapi riungan téh saenyana mah hiji kagiatan launching medalna buku antologi karya sastra anu judulna “Ungkara Lalangit Rasa” hasil karya sababaraha pangarang anyar anu jadi anggota di grup Fésbuk... • Terasanana
SNSenén, 13 Novémber 2017

Naha Pantes jadi Pahlawan Nasional?

Dina raraga milangkala Manglé nu ka 60 taun, dina tanggal 10 November 2017 nu ogé unggal taun dipieling jadi hari pahlawan nasional, Manglé ngayakeun sawala ngeunaan Moh. Toha jeung Moh. Ramdan. Naon waé eusi sawalana? ***   Mohammad Toha jeung Mohammad Ramdan téh pahlawan ti Bandung. Duanana, nurutkeun sejarawan Prof. Nina Herlina mah pantes pisan... • Terasanana
SNAhad, 12 Novémber 2017

Diskusi Bulanan PPSS

Anyar kénéh kaliwat, Paguyuban Panglawungan Sastra Sunda (PP-SS) ngayakeun acara Pésta Sastra Sunda di Gedung Kesenian Mayang Sunda. Ieu acara téh hasil rukun gawé jeung kagiatan Seni Bandung nu dilaksanakeun tanggal 11-12 Oktober 2017. Ngan, sabada Pésta Sastra Sunda lekasan, naon deui kagiatan PP-SS téh? ***   Ketak PP-SS dina... • Terasanana
Ahad, 12 Novémber 2017

JERUK BALI

Basa di sakola aya nu méré binih jeruk bali téh, deuh kacida atohna. Teu sirikna ajrag-ajragan. Meunang hayang ti baréto. Aya dua bibit méréna téh. Nu hiji dipelakkeun di buruan sakola, nu hiji deui mah dibawa. Ngahaja teu dibawa duanana, lantaran bingung keur tempat melakna. Buruan tukang  geus pinuh ku rupa-rupa tatangkalan, aya... • Terasanana
SNJumaah, 14 Oktober 2016

Ngabina Sirung Harepan
Nyaah ka Budaya Sunda

Final Pasanggiri Cover Mangle Rumaja 2016 geus digelar 9 Oktober 2016 kamari di Aula Museum Sri baduga Provinsi Jawa Barat, para pamilon pasanggiri anu sakabehna bagean tina anggota Mitra Rumaja  katingal reueus jeung sugema milu runtuyan kagiatan anu digelar ti mimiti tug nepi ka milu prosés Karantina salila 2 poé di Villa Mayang Arum Sunda, Ciwidey pikeun... • Terasanana
SNRebo, 04 Méi 2016

Pasanggiri Cover Mangle Rumaja 2016

Pasanggiri Cover Mangle Rumaja 2016   Panitia nampi pendaftaran unggal dinten tabuh 8 dugi ka Tabuh 5. Tempat pendaftaran: - Sekretariat Mitra Rumaja Jl. Pangkur No. 2 Bandung - Kantor Redaksi Mangle Jl. Pangkur No. 20 Bandung   Contact Person: - Ayi Sundana (Tlp/WA: 085846489433, BBM: 554EB15E) - Dicky MR (Tlp/WA: 081234560832) - Kemala Wijayanti (Tlp/WA:... • Terasanana
SNManglé Édisi 2574

Sagagang Kembang Anyelir

Rada reuwas basa manéhna ‘curhat’ téh. Obrolanana bet bras kana kahayangna boga salaki. Umurna mah sahandapeun Si Bungsu anak Ki Sobat téh, tapi geus kungsi ngalaman laki rabi, ngan gagal. Kitu cék Bapana ka kuring. Karasa jeung kabandungan  pisan, kumaha dagdag-dégdégna  basa manéhna ngawulaan, sabot kuring... • Terasanana
SNSenén, 15 Fébruari 2016

Kota Ayar Gedébagé
Antara Pangharepan jeung Kahariwang

Mun ayeuna ngalanglang wewengkon gedébage, bisa jadi geus loba nu mimiti robah. Apan, ka tukang-tukang mah, pasawahan upluk-aplak, jadi harepan para patani nyumponan pangabutuh hirupna. Arinyana, teu kudu jauh lumaku mun hayang meunang pangasilan, da akri riab ka sawah metakeun rupa-rupa tarékah. Ayeuna, lain bihari. Geus loba nu robah lebah dinya téh. Totondén... • Terasanana
SNManglé Édisi 2559

Nataharkeun Politikus
‘Gaya’ Tatar Sunda

Béda cai béda tampian. Kitu deui dina urusan politik. Masing-masing tempat kudu ngabogaan anu béda, lantaran nu diurus téh manusa nu boga ciri mandiri. Kumaha ari di Tatar Sunda Jawa Barat? Dr. Sahya Anggara, Drs., M.Si. Dekan Fisip, Universitas Islam Negeri (UIN) SGD Bandung bruk-brak ka Manglé. Ngaléngkah kana alam démokrasi, loba nu... • Terasanana
SNKemis, 03 Désémber 2015

Urang Sunda
Kalimantan Utara
Silaturahmi ka Manglé

Lunta jauh, najan ahirna bubuara di lembur deungeun, teu jadi sual. Lantaran, satukebing langit saamparing jagat gé, bumi Alloh. Saha waé gé bisa milih tempat geusan nyorang hirup jeung huripna. Mémang ilahar deuih patukeur padumukan gé. Nu asalna ti lembur deungeun teu jarang nu milih tatar Jabar jadi pamatuhanana. Kitu deui urang Sunda nu aya di... • Terasanana