• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Béda cai béda tampian. Kitu deui dina urusan politik....
#
Lunta jauh, najan ahirna bubuara di lembur deungeun, teu jadi sual....
#
Milangkala Manglé ka 58 geus lekasan. Tempatna di Aula Barat...
#
Teu cukup minterkeun otakna ngatik mah. Nu teu éléh...
#
Agung Suryamal S.; Pasar bébas ASEAN nu...
Manglé Édisi 2549

Wajib Béla Nagara

Sahéng warta ngeunaan wajib béla nagara. Cenah, sakur warga nagara Indonésia, nu umurna 30 taun ka handap, baris dilatih militer salila 30 poé. Kitu cék Menhankam Ryamizard Ryacudu. Puguh wé harénghéng. Sora panuju jeung teu panuju, hoghag sili témpas. Pikeun jalma nu ti barang gubrag ka dunya, nepi ka tokroh-tokroh, hirup di... • Terasanana
Manglé Édisi 2547

Metik Hikmah tina Hijrah

Alloh SWT ngadawuh dina Al Quran nu hartosna kirang langkung: "Yeuh jalma-jalma nu ariman! Naha maranéh hayang dituduhkeun ku Kami balantik nu bisa nyalametkeun maranéh tina siksa nu peurih? (Nyaéta) maranéh ariman ka Alloh ka RosulNa sarta jihad dina jalan Alloh ku harta katut jiwa maranéh. Tah éta téh anu leuwih hadé pikeun... • Terasanana
SNManglé Édisi 2549

Dikukuntit Karisi
Barudak Leungiteun
Panyalindungan

Taya deui daérah nu bener-bener aman keur barudak. Sakola, pangajian, malah kulawarga, angger pikahariwangeun. Kitu kaayaan kiwari téh? Naha di mana atuh indung nu dipindung, bapa nu ngariksa kulawarga? Mun mah di leuweung geledegan, atawa di nu hara-haraeun, pantes hariwang mun ngantep barudak sosorangan. Tapi, ieu mah, apan di lembur sorangan, di sakola, di pangajian, di... • Terasanana
SNManglé Édisi 2546

Milih Gurat
Marengan Umat

Munggah haji misti daria. Kudu titih-rintih tur ati-ati. Kituna téh sangkan satutas na nyumponan ibadah haji, bisa ngahontal tujuan, jadi haji mabrur. Saterusna, mangpaat keur dirina, ogé pihak séjén, ka asup bisa nyeungitan lemah cai. *** Dina panineungan mangsa baheula, seungitna hiji lembur, lantaran aya Pa Haji. Nu ngajak ngaji, nu ngawurukan, nu... • Terasanana
Kemis, 29 Oktober 2015

Pasanggiri Nulis Carita Lucu

Dina Miéling Milangkala ka-58 Majalah Manglé (21 Novémber 1957 - 21 Novémber 2015), baris diayakeun Pasanggiri Nulis Carita Lucu keur sakumna mitra Manglé sadaya. Pasaratanana : 1. Nu ditulis kudu karya asli, lain tarjamahan atawa meunang nyarungsum , sarta tacan kungsi dimuat dina media citak mana baé. 2. Panjangna naskah maksimal 4.000 tepi ka... • Terasanana
Rebo, 21 Oktober 2015

Napak Tilas

Gek kuring diuk dina jukut sisi jalan satapak, ngareureuhkeun kacape. Taktak asa semplak pira oge nangung kalapa jeung gula kawung anu teu sabaraha piduiteunana. Awak anu pinuh ku kesang digeberan ku dudukuy. Kuring nangung kalapa jeung gula kawung jualeun ka Bintang harita teh. Ti lembur sok indit isuk keneh, mapay jalan satapak ari nepina paling gancang wanci lohor. Kawas wanci harita, keur... • Terasanana
SNAhad, 18 Oktober 2015

Urang Sunda
Mieling Taun Islam di Kuwait

Dimana wae ayanana, keur urang Sunda mah asa deukeut. Sok sanajan ceuk paribasa beda sumur beda tampian, tapi ari dina katuangan mah, angger menu Sunda. Kituna teh, saperti urang Sunda nu daramel di Kuwait. Loba kumpul ahirna jadi loba baraya. Kitu nu kasaksian urang Sunda Kuwait (PPK) waktu mieling ganti taun anyar Hijriyah 1437 H nu diayakeun di Tower Kuwait. Sanajan jauh ti lemburna tatar... • Terasanana
SNAhad, 18 Oktober 2015

Anugerah Budaya keur Mangle

Taun 2015, alhamdulillah Majalah Mangle kabiruyungan kenging pangdeudeul Anugerah Budaya Kota Bandung, 13 Oktober 2015 di Ruang Bale Pasundan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Mangle nu geus nincak 58 taun, lian ti tujuanna keur ngamumule basa Sunda, oge keur ngalarapkeun amanah sakumna urang Sunda ngalangkungan rumusan Perda No. 14 Taun 2014 ngeunaan kawajiban ngamumule basa daerah di... • Terasanana
SNAhad, 27 Séptémber 2015

Ngarojong Mekarna
Budaya Sunda di Kuwait

Duta Besar Republik Indonesia keur Kuwait, Tatang Budi Utama Razak teu weleh ngarojong kana mekarna budaya Sunda. Kituna teh, sakumaha kasaksian, waktu silaturahmi pangurus Paguyuban Pasundan Kuwait (PPK) ka pihak Dubes RI Kuwait. Tina hasil silaturrahmi, Pa Dubes nu memang teureuh Ciamis, ngarojong sababaraha kagiatan PPK nu patali sareng budaya. Di antarana wae mere alat-alat rampak... • Terasanana
SNManglé Édisi 2544

Résiko Haji

“Innnalillahi wa inalillahi.....” “Saha nu maot, Mang?” “Hih, Alo mah bangun anu kakara baé ngobrol jeung Mamang.” “Ari kitu, kumaha, Mang?” “Ieu mah Innalillahi tanda kamusibahan, Lo.” “Oh, saha nu kamusibahan, Mang?” “Dulur-dulur urang nu keur ngalaksanakan ibadah haji kapan,... • Terasanana
SNManglé Édisi 2544

Mangle Méré Bekel
ka Para Rumaja Sunda

Bulan Agustus kamari digelar kagiatan “Pelatihan & Pembekalan” keur para anggota Mitra Rumaja angkatan I. Kagiatan rutin ieu digelar sabulan tilu kali, aya 8 materi anu ditepikeun keur para Mitra Rumaja diantarana: Entrepreneur anu ngaguar ngeunaan peluang jeung mekarkeun kawirausahaan keur para rumaja. Materi ieu ditepikeun ku Teh Mayang Arum Sunda, Nulis dina Basa Sunda,... • Terasanana
SNJumaah, 25 Séptémber 2015

Idul Adha Urang Sunda
di Kuwait

Dalitna Islam jeung Sunda, teu wungkul di lemah cai tatar Sunda Jawa Barat. Kituna téh, saperti urang Sunda di Kuwait ogé, tetep teu weléh ngayakeun kagiatan idul adha bari diwewegan ku suasana kasundaan. Sapertina waé, teu weléh maheutkeun silih asah silih asih jeung silih asuh, ku cara anjang sono ka papada anggota PPK (Paguyuban Pasundan Kuwait). Kitu deui,... • Terasanana
SNRebo, 09 Séptémber 2015

Sapedah

LAMUN pareng paamprok di jalan jeung nu sarua tumpak sepédah, Juandi sok ngarasa reugreug. Lain kuring wungkul geuning, nu lian gé aya nu kana sepédah téh, gerentesna bari ngaboséh. Ngan meureun bédana batur mah ukur sakali-kalieun tumpakna, sedengkeun manéhna mah unggal poé. éta gé lain teu hayang buar-biur kawas batur... • Terasanana
SNRebo, 09 Séptémber 2015

Ridwal Kamil
jeung Manglé

Tepungna Walikota Bandung Ridwal Kamil jeung Ais Pangampih Manglé, teu ieuh ngarasa kagok. Kituna téh lantaran, lian ti loba nu saruana misi Manglé jeung misi pamaréntah kota Bandung dina mekarkeun budaya lokal (Sunda), ogé mémang, lantaran, Kang Emil (kitu sok disebutna) geus dalit pisan jeung pupuhu Manglé, H. Uu Rukmana. Kang Emil sareng... • Terasanana
Manglé Édisi 2531

Patepung Di Balé Nyungcung

 Kuring nu keur kekedengan ngoréjat, balik ti pagawéan can kaburu ucul-ucul. Teuing mani ku tunduh ti kantor kénéh. Mana basa nepi ka imah gé ngadon blug, satengah ngabeubeutkeun manéh kana pangsaréan.             Mun di luar henteu ngadéngé nu ngetrokan panto, kawasna... • Terasanana