• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
#
Duta Besar Republik Indonesia keur Kuwait, Tatang Budi Utama Razak teu...
#
“Innnalillahi wa inalillahi.....” “Saha nu...
#
Bulan Agustus kamari digelar kagiatan “Pelatihan & Pembekalan”...
#
Dalitna Islam jeung Sunda, teu wungkul di lemah cai tatar Sunda Jawa Barat....
#
...
SNRebo, 09 Séptémber 2015

Ridwal Kamil
jeung Manglé

Tepungna Walikota Bandung Ridwal Kamil jeung Ais Pangampih Manglé, teu ieuh ngarasa kagok. Kituna téh lantaran, lian ti loba nu saruana misi Manglé jeung misi pamaréntah kota Bandung dina mekarkeun budaya lokal (Sunda), ogé mémang, lantaran, Kang Emil (kitu sok disebutna) geus dalit pisan jeung pupuhu Manglé, H. Uu Rukmana. Kang Emil sareng... • Terasanana
Manglé Édisi 2531

Patepung Di Balé Nyungcung

 Kuring nu keur kekedengan ngoréjat, balik ti pagawéan can kaburu ucul-ucul. Teuing mani ku tunduh ti kantor kénéh. Mana basa nepi ka imah gé ngadon blug, satengah ngabeubeutkeun manéh kana pangsaréan.             Mun di luar henteu ngadéngé nu ngetrokan panto, kawasna... • Terasanana
SNManglé Édisi 2531

Kudéta

Di hiji leuweung harita keur génjlong ku nu teu pararuguh. Loba sasatoan anu patingharewos. Sakabéh sato bangun anu rarewaseun. Geus rupa-rupa ekspresi sasatoan. Sabenerna keur aya naon di éta leuweung? Kuring ogé teu apal, kuring tacan ngadéngé nanaon.             Lain kuring teu hayang nyaho,... • Terasanana
Manglé Édisi 2533

Siluman Oray Kembar

Ti baheulana éta tempat di sebut Labuhan Bulan, panonoban jurig, aya ogé anu nyebutkeun tempat karajaan siluman. Sabab sering kawénéhankeun lamun wanci peuting sok aya mahluk jiga manusa, tapi ngaharelung jangkung badag, kadang-kadang aya ogé anu mirupakeun awéwé, ngariringkik maké pakéan bodas kumalayang bari cicirihilan. Dina... • Terasanana
Manglé Édisi 2532

Imah Kosong

Ceuli rancung-rancung ngadédéngékeun. Teu nyalahan, datangna ti dapur Bu Haji Yayah. Sora cungkring beusi dikuntrang-kontréng kana katél, bangun keur aya nu gogoréréngan atawa nu malik-malikkeun kaolahan dina jero katél. Teu nyalahan, sakali deui dicoba ceuli direbing-rebingkeun. Bener, bangun keur aya kagiatan masak di dapur. Naha saha... • Terasanana
Manglé Édisi 2531

Suaban Mawa Mamala

Ti soré kénéh geus saged, pakakakas lintar disiapkeun sapuratina. Tadi beurang meunang uter jéngkol paméré mang Aép. Deuh moal teu kena upama dipaké nyenggal peuting engké. Teu poho kang Ojak diharéwosan, bada Isa diajak nyungsi saban leuwi.             “Jung...!... • Terasanana
SNSenén, 07 Séptémber 2015

Walikota Bandung
Ngabagi Tempat Runtah

Kurang leuwih aya 1500-an RW di Kota Bandung geus baroga kandaraan keur ngakut runtah. Eta teh, alpukah ayana program desentralisasi PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) Kota Bandung. Kituna teh luyu jeung janji kampanye Ridwan Kamil, di mana unggal RW di Kota Bandung meunang anggaran 100 juta. "Mudah-mudahan Bandung beuki resik geusan Bandung Juara,"... • Terasanana
SNManglé Édisi 2542

Giliran Urang Jawa Barat
Mémérés Bangsa

Urang Jawa Barat gé jadi pamingpin nasional. Ketua Umum PB NU ti Cirebon,  Ketua Umum PP Muhammadiyah ti Ciparay, Bandung. Ngan, kumaha ketakna dina mingpin masing-masing organisasi? Mana pamingpin Sunda di tingkat nasional? Patalékan nu ‘ngagugat’ kawas kitu remen kabandungan dina tepung lawungna urang Sunda. Aya nu miharep urang Sunda icikibung di tingkat... • Terasanana
Manglé Édisi 2541

Nanjeurkeun Ukhuwah Islamiyah

Manusa téh hamba Alloh. Ku kituna hirup kumelendang di dunya téh mibanda amanah. Ngalaksanakan amanah ti Gusti Nu Mahasuci téh tangtuna ogé teu gampil. Komo deui apanan dina diri manusa téh tumerap dua sipat, boh sipat hadé boh sipat goréng. Dr. H. Jaja Jahari, M.Pd.  “Tapi kitu, manusa tetep kudu tiasa ngaoptimalkeun sipat... • Terasanana
Senén, 07 Séptémber 2015

Keuyeup Bodas
Satukangeun Carita Jati Gede

Upama Jatigedé dikeueum bakal ngahudangkeun keuyeup bodas nu engkéna bakal ngabobol bendungan. Sual keuyeup bodas, kungsi diramalkeun ku Resi Aji Putih, nu ceuk sakaol tumali jeung  Jatigedé. Keuyeup bodas ceuk  paélmuan (sains) mah, Sesar Baribis, Lembang jeung Cimandiri anu nyambung sarta melengkung siga keuyeup. Keuyeup bodas atawa Sesar Aktif Baribis... • Terasanana
Manglé Édisi 2540

Sunda jeung Jusuf Kalla

Nyaritakeun  Sunda ti tingkat nasional tétéla matak prihatin. Atuda mingkin dieu peranna mingkin nyororot, upama dibandingkeun jeung mangsa ka tukang-tukang. Harita mah, urang Sunda boga Umar Wirahadikusumah nu kungsi jadi wakil Presiden RI, aya Amirmacmud nu jadi Menteri Dalam Negeri. Éta nu duaan némbongkeun peran urang di tingkat nasional aya... • Terasanana
SNManglé Édisi 2540

BPBDK
Ngokolakeun Daérah

Mun dicokot gancangna, urang sebut balé basa. Pangna kitu téh lantaran ngeunaan basa Sunda anu katangen jadi garapan utamana téh; basa Sunda patalina jeung atikan formal di sakola. Padahal, noménklatur lengkepna mah Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian, disingget BPBDK. Ieu lembaga téh ayana di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat, mimiti... • Terasanana
SNSenén, 07 Séptémber 2015

Sunda
Kudu Wani Balap

Ukur ngadagoan wanci nu mustari, bisa jadi tinggaleun manten. Kawas nu remen kasaksian ayeuna, balukar teu daék ngarebut kasempetan, balukarna dina pacaturan pulitik nasional, urang Sunda tinggaleun. Kitu di antara jejer obrolan Manglé jeung Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, S.IP., M.Si., Guru Besar Fisip Universiats Padjadjaran (Unpad) Bandung. Nyaritakeun peran Sunda di tingkat... • Terasanana
SNSenén, 07 Séptémber 2015

Kanyaah Urang Sunda Kuwait
ka Barudak nu Pahatu Lalis

Pancén gawé di nagri jauh, saperti di Kuwait, ari kanyaah ka sasama di lemburna mah, geuning teu weléh leungit. Saperti dina bulan awal Séptember 2015 nu geus kaliwat, Sesepuh PPK (Paguyuban Pasundan Kuwait) Nanang Suyono, ngahaja datang ka Tatar Sunda keur masrahkeun kanyaahna ka barudak pahatu lalis (yatim piatu). Harita tempatna di Stikkes Bakti Tunas Husada Jawa... • Terasanana
SNManglé Édisi 2539

Padungdung Di Jero Leuweung

Boga jangji ti anggalna yen poe eta rek datang nepungan manehna, anu rek di jugjug teh pakampungan, tapi ngaran-ngaran di pileuweungan Sumatra anu di sebut kampung teh jauh lain meumeueusan, jalanan anu rek di sorang kudu ngaliwatan leuweung geledegan. Teu sing aneh ku leuweungna mah da puguh geus lila hirup leuleuweungan, ngan eta ku jauhna, jeung ceuk anu ngabejaan cenah dina jalan anu ka... • Terasanana