• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Milih Pamingpin Harepan

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

Kapamingpinan gambaran kapunjulan. Nu mingpin dianggap onjoy batan nu séjén.  Anggapan kitu téh prah di mana-mana, ti mangsa ka mangsa. Atuh, teu jauh ti kekecapanana, naon waé sesebutanana, ketua, pupuhu, kokolot, lulugu, jeung sajabana, tetep ngagambarkeun leuwihna ti balaréa.

Kapunjulan, gambaran harepan. Pamingpin dipiharep bisa mawa nu dipingpin kana kaayan nu leuwh hadé. Ku penting-pentingna pamingpin, ceuk paribasa Latin téa mah, sakelompok prajurit domba nu dipingpin singa, jauh leuwih hadé batan kelompok prajurit singa nu dipingpin ku domba.

Pamingpin boga tanaga. Kakawasaan nu kacangkingna, napel kana jabatanana. Ngan, dina ngalarapkeunana,  bakal gumantung kana  ketak, paripolah,  jeung kaludeung éta pamingpin. Matak, teu sing anéh,  dua pamingpin nu jabatanana sarua, ‘output’  hasil kapamingpinanana mah bisa béda!

Pamingpin, lir kusir, supir, masinis, pilot, atawa nahoda kapal.  Eta téh pribadi-pribadi penting nu pancen gawena lain ukur sadirieun. Hartina, ketak paripolah ngamudi kandaraanana, bakal gedé pangaruhna keur nu aya dina jero éta kandaraan.

Mitra,  dina danget ieu,  pipamingpineun téh keur jadi kembang catur. Kitu téh, teu sing anéh, lantaran memang ajén-inajén kapamingpinan bakal mangaruhan masarakat kubra.

Tumali jeung kapamingpinan, Manglé nomer ieu medar jenglengan pamingpin nu jadi harepan balaréa. Dina sahéngna adu-renyom sual kapamingpinan daerah jeung nasional, enas-enasna mah lantaran butuh pamingpin nu panghadéna.  Ngan, tangtu ‘kacerdasan’  milih pamingpin, bakal balik deui ka nu marilihna. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: