• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Ais Pangampih Manglé Citak & Online

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook
PAMEDAL  PT. Manglé Panglipur
PANARATAS

 R.H. Oeton Muchtar (Alm), Ny. RHE. Rohamina Sudarmika (Almh), Wahyu Wibisana

   Ais Pangampih Majalah Manglé Citak
PUPUHU UMUM  Drs. H. Uu Rukmana, M.Si.
PEMRED  Ensa Wiarna
WAPEMRED  Rudi H. Tarmidzi
DEWAN REDAKSI  Drs. H. Uu Rukmana, M.Si., Tatang Sumarsono, Ensa Wiarna
RUMPAKA  Ensa Wiarna, DianHendrayana, Eep Nandang R, Dede Sy, Taufik Rahayu
SEKRETARIS RUMPAKA  Taufiq Rahayu
PANATA LAKSANA  Dede Syafrudin
DOKUMENTASI  Ny. Ai Suryati
JURU-POTRET  Tim Mangle / Mangle Mitra Rumaja
Juru Gambar/ILUSTRATOR  Agus Mulyana

PANATA RUPA

 Cucu Rahmat S
KORESPONDEN  Hj. Cucu (Kota Bandung); Enung, Den Jaya (Kab. Bandung); Uun Juharyanti  (Tasikmalaya); Gun-Gun (Puwakarta); Aam Amirah (Karawang); Armega Sista  (Pandeglang); Dali Sumarli, S.Pd. (Sumedang).
PRODUKSI Ade
IKLAN  Mayang Arum Sunda, SE., Unay Sunardi
PANATA HARTA  Dra. Hj. Anisa Suzana, Herno Hernawan
PANATA DUUM  Dicky M. Rafiudin, Dikdik 
   

Ais Pangampih Manglé Online

DIREKTUR EKSEKUTIF :  Mayang Arum Sunda

Redpel : Taufik Rahayu

PENANGGUNG JAWAB ISI : Ensa Wiarna, Rudi H. Tarmidzi

DESIGN : Cucu Rahmat S


 

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (14)

Budi Nurani R.

Abdi saparakanca ti Pusat Studi Etnosains FMIPA Unpad ngiring reueus yen Mangle tiasa midang dina internet, tiasa ngigelan jaman globalisasi nu didukung teknologi informasi. Mugi sing teras majeng.

Iis Aisyah

Alhamdulillah tiasa tepung deui sareng Nyi mangle. Reueus tur bagja tiasa silaturahmi. Dina lingkungan anu langkung seueur nganggo bahasa Sunda campur Indonesia sapertos ayeuna, karaos hanaangna basa Sunda nu leres kalayan beres . Ku ayana Nyi Mangle, hal eta kacumponan, lir ibarat nu hanaang mendak cai....seger kabina-bina. Mugia majalah Mangle teras nanjung, dipikareueus ku urang Sunda khususna sareng bangsa Indonesia umumna.

Rustandi

Alhamdulillah tiasa maos mangle online, mugia tiasa kapiara ieu basa urang teh.

azkos

Haturan nyi Mangle..... mugia istiqomah dina midangkeun sababaraha bahasan ngeunaan Kasundaan... Ti taun 80-an simkuring tos kenal ka Mangle. Mung nembe sabaraha waktos bae tiasa muka On line mah... kitu oge meni sesah muka....ma'lum nanggo pulsa internet na.... Aya hanjakalna namina di pagunungan sesah bade langganan Mangle cetak teh.... !! Salam ka dulur-dulur sastrawan/wati anu mideudeuh kana budaya Sunda.... Mangga teraskeun aktivitasna mugia Mangle tetep jaya dipikanyaah ku balarea...

Tata Ranata

wilujeng milad nu ka 55 pamugi janten pang beberah pikir tur mepende hate

ida.RK

wilujeng milangkala mangle nu ka 57 mugia lana tur dipikaresep ku balarea.

mang ieie

Ngahaturkeun wilujeng milad nu ka 55 Majalah Mangle. sakses teras...

Ida.Rukmana RK

Nembe muka mangle online naha teu ti harita, tapi teu nanaon da teu aya istilah telat...

sukanda.km

muhun bagja lah mangle aya dina internet. cirining sunda tiasa ngigelan jaman nya. Tapi tetep kuring langkung nikmat lalangfkarakan maca majalah na kulan.mangga salam tepang ti urang cirebon kasadayana cag

sukanda.km

mangle dinas internet sae, cirining urang teh teu kurung batok.hanjakal nya teu tiasa bari lalangkarakan macana teu siga majalah. salam tepang kasadaya urang sunda ti urang cirebon kitu. mangga

Juragansoma

Wilujeng meni sae tampilanana resep ningalina

irfan

Pa Askar. Tiasa ngiring bagadang? Ke urang ajarkeun...... cukup sabatang ge. hehehe

askar is mandiri

abdi nembe ngabuka mangle online,sanajan urang sunda tapi seur basa nu tipikahartos. Mung tiasa usul mah nyungken ditambihan menu kamus bahasa sunda.Kanggo murangkalih sakola oge jigana mah manfaat pisan kamus bahasa sunda teh. Hatur nuhun.......

Djatnika S Puradinata

Ngahaturkeun wilujeng milad nu ka 55 Majalah Mangle, mugia tiasa tetep janten lulugu sareng tuladan dina miara budaya Sunda khususna dina widang sastra Sunda. Tos waktosna urang Sunda makalangan di lemah caina, salahsahijina ngalangkungan media Majalah Mangle. Mugia Majalah Mangle tiasa janten majalah panglipur anu jembar ku pangaweruh anu tiasa ngangkat budaya Sunda di sakumna Nusantara Indonesia miwah internasionalna. Aamiin ya Robbul alaamiin.l.

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: