• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Getih Layon Kasalapan

Kénging Ensa Wiarna
Kintun kana Facebook

 

Sinopsis

“Peuting ieu bakal aya nu bunuh diri!” Tulisan dina keretas sacewir kawas kitu, sababara kali katarima ku Pa Lurah. Eta bewara tara nyalahan. Isukna sok kajadian aya nu maot ngagantung maneh ku tambang nu warnana sarua. Ngan, ahirna, Pa Lurah ge jadi korban. ***   

 

Pa Lurah teu walakaya. Ngan, matak rada reugreug pedah ngamekan keneh.

“Pasihan jalan!” ceuk pulisi.

“Eta deuih nu dina lawang panto, sok kalaluar, ulah mendet di dinya,” ceuk Hansip bari ngamang-ngamang pepentung karet.

Nu dina lawang panto nyingray. Tapi, breg deui pasedek-sedek.

Piyama bodas gurat-gurat bulao, sabeulah salin rupa jadi beureum. Kabaseuhan getih nu ngaworwor tina dada beulah kenca. Tatu tapak pelor tuluy-tuluyan ngaluarkeun getih.

“Mana atuh ambulanana?” ceuk salahsaurang kokolot lembur.

“Nuju di jalan, tos lebah pengkolan,” ceuk pulisi nu tuluy-tuluyan ngontak supir ambulan tina HP.

Pa Lurah ngalempreh. Beungeutna sepa. Kapiuhan taksiran, da geuning teu humarurung kawas tadi. Ngulahek, disangkeh ku Pa RT.

Nu digugulung lain Pa Lurah wungkul. Ceu Nisa (Ibu Lurah), sarua pada ngagugulung. Kapiuhan deuih. Pada nyeuceuhan, pada ngupahan.

“Sing sabar, Nyai. Anggur ngadoa ka nu Mahakawasa, muga Pa Lurah sing dipaparin kakiatan,” ceuk Ma Enceh, tukang mijet, tatangga Bu Lurah. Ngan, nya kitu, nu diupahan mah angger ngalempreh.

Pa Lurah dibawa ka rumah sakit, kana ambulan. Dituturkeun ku sababaraha mobil patugas. Pa Ulis jeung Tuakamapung milu kana ambulan. Pulisi weh duaan. Nu sejen ukur nuturkeun nepi ka jalan gede. Nyerangkeun ambulan nu ngageuleuyeung ka Rumah Sakit As-Syifa, rumah sakit nu pangdeukeutna ti eta lembur.

Najan Pa Lurah geus dibawa ka rumah sakit, diburuan angger ngarogrog. Pantes kituna teh, da musibah gede. Komo deui da ninggang ka lurah. Lain wae tatangga jeung batur sakampung nu ngadeugdeug teh, tapi oge ti lembur sejenna.

Beuki beurang nu ngadeugdeug beuki ngarogrog. Kitu teh deuih diramekeun ku parawartawan nu ngaliput eta kajadian. Sababaraha urang reporter TV nyampeurkeun Bu Lurah. Maksudna rek ngajak ngobrol. Tapi, kaayaan Bu Lurah can bisa diajak nyarita, najan enya geus eling tina kapiuhanana.

Imah lurah sisi jalan. Ti imah ka jalan ukur kahalangan ku pakarangan nu biasa dipake badminton. Pakaranganana linduk iuh deukeut-deukeut kana geueuman. Tangkal muncang deukeut pager sadua-dua. Sagede-gede awak kolot. Jarejeg deuih tangkal balingbing jeung tangkal buah. Pagerna dua lapis, pager beusi jeung pager hirup nu satangtung.

Beuki beurang nu daratang beuki loba. Lain wae urang kampong eta, tapi oge ti desa sejenna. Loba nu panasaran. Raja pati nu matak guyur.

Bu Lurah ka luar. Digendeng ku ibu-ibu, di antarana Ceu Milah, bojona Pa DKM. Najan pada nyarek, Bu Nisa keukeuh hayang nyusul ka rumah sakit. Tapi, kakara ge nepi ka lawang pager, ngalenggerek. Regeyeng weh dibawa deui ka imah, dikedengkeun dina kamar hareup. *** (Lanjengkeuneun)

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: