• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Lima Puluh Lima Taun Majalah Manglé

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook
Mangle
SN1353691286.jpg [Potrét/Ilustasi: ]

Lima puluh lima taun, lain lalampahan nu sakeudeung keur média masa mah. Najan dina nyorang  lalampahan teu salilana mulus,  ieu Majalah Basa Sunda nu  medal taun 1957 téh,  tiasa kénéh  makalangan. Alhamdulillah, genténg-genténg ulah potong.

Mitra, ais pangampih Manglé sadar pisan, kanyaah paramitra ka ieu majalah ageung pisan. Da, tiasana Mangle medal mayeng téh, cukang  lantaranana mah  kanyaah mitra-mitrana. Nya kanyaah kawas kitu ogé nu ngalantarankeun ais pangampih Manglé gaduh sumanget sareng tanaga kanggo teras medalkeun ieu majalah.

Mémang, dina mahabuna media on liné, hirup-huripna média sapertos Mangle mingkin teu babari. Lantaran, piliheun warta sareng aoseun  mitra-mitra gé tambih seueur. Mung ais pangampih mah yakin, di sagedéngeun mémang kanyaah mitra-mitra ka ieu majalah, kahadiran warta dina basa Indung tetep moal gampil kasilih ku basa sareng media séjén.

Mitra, medalna Manglé, tangtos gaduh udagan. Iwal ti hoyong ngiring ngaronjatkeun ajén-inajén kahirupan urang Sunda, ogé hoyong ngantengkeun silaturahmi sareng pinton kanyaah kana hirup-huripna basa jeung budaya Sunda. Ku margi kitu, dina ngawartakeun sanés kanten nu kajantenan, Manglé mah milih cara nu ‘kahoyong’ mah luyu sareng mamaras rasa Ki Sunda. Mung, naha angen-angen kitu téh tiasa kahontal? Timbang taraju aya di paramitra.

Dina salebeting nyorang lima puluh lima taun, tangtos suka-duka moal weléh karandapan. Mung, da perkara nu kawas kitu mah, ilahar kalaman dina rupa-rupa widang. Ku margi kitu, tekad ais pangampih Manglé, tetep baris satékah polah mendakan mitra-mitrana. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: