• Follow us on Twitter
 • Follow us on Facebook

Perkawis Manglé Online

Kénging Rumpaka M-Online
Kintun kana Facebook

MUKADIMAH

Ping 21 Nopember 2012, Majalah Manglé jejeg nincak umur 55 taun. Dina umur satengah abad leuwih, Mangle geus ngalaksanakeun rupa-rupa tarékah, kaasup medalkeun deui website www.mangle-online.com nu leuwih mandiri tur representatif.

Sababaraha kamandang nu positif ti masarakat Sunda hususna, mémang salahsahiji nu ngalantarankeun ieu medalna website. Kituna téh sakumaha nu jadi tinimbangan nu ngokolakeun website, yén Manglé kiwari mémang salawasna geus dijadikeun rujukan ngeunaan kasundaan ku sababaraha pihak, di sakumna tempat. Hartina, ayana informasi kasundaan kacida diperlukeunana nu teu kahalangan jeung kawatesanan ruang jeung waktu. Ku kituna, didieu pisan, Mangle online leres-leres bakal teras nanjeur.

Dina umur nu ka-55 taun, Mangle leuwih ningkatkeun deui minangka media massa nu boga ajen tur ciri mandiri, nu leuwih mihak kana kapentingan Ki Sunda, kalawan henteu leupas tina pluralitas kahirupan kiwari. Hartina, dina lebah deui media online kacida bakal dipikareueus ku masarakat.

Ngeunaan eusi atanapi kontén, Mangle online medalkeun dua bentuk, nyaéta Manglé ‘versi citak’ jeung Mangle online. Kituna téh sangkan Mangle tetep teu robih pamianganana ngamumulé Ki Sunda ogé siap dina nyanghareupan tantangan jaman.**

 

WWW.MANGLE-ONLINE.COM, TETAP MENJADI HARAPAN

         

Respon masyarakat terhadap website www.mangle-online.com dilatar belakangi oleh 5 (lima) hal, yakni:

 • Sense atau panca indera membangkitkan taste (selera) masyarakat terhadap sebuah produk Manglé. Nyaah kepada bahasa Sunda dan resep kepada carita-cerita fiksi dan hiburan, seperti carita pondok, carita bersambung, carita lucu, panineungan, carita lembur, barakatak dan lain sebagainya.
 • Thinking: Pemikiran orang Sunda khususnya sangat mempengaruhi pemilihan (choice) terhadap kehadiran situs www.mangle-online.com. 
 • Action: Yakni tindakan atau sikap yang diambil oleh para pengunjung terutama para mitra Manglé (pelanggan) yang tersebar di seluruh dunia. Yakni mereka telah mengapresiasi konten website kami yang mengemas isi majalah Manglé tersebut.
 • Relation: Hubungan antara pengunjung saat ini dan isi konten website kami sudah terbina dengan baik, karena semata mencintai tanah air, khususnya tatar Jawa Barat.
 • Feeling: Feeling atau perasaan lebih dalam dari sekedar sense atau indera karena feeling menyangkut kombinasi antara pikiran dan hati. Begitu juga situs mangle-online.com, dengan penampilan yang bercirikan Sunda, dengan moto Ati Sunda Jati Sunda, tentu para pengunjung telah beralasan, tidak hanya butuh untuk membaca konten Manglé secara online, tapi sudah menjadi kewajiban unutk memakmurkan dan mensejahterakan orang-orang yang peduli terhadap perkembangan bahasa dan budaya Sunda.

Oleh karena itu, walaupun saat ini Manglé edisi cetak baru mampuh mempunyai Oplag/Tiras sebesar 7.500 eks/terbit. Namun demikian atas respon masyarakat yang begitu besar, baik dari dalam negeri mapun dari luar negeri, tentu memberikan harapan yang sangat besar, bahwa masyarakat, pemerintah, para tokoh Sunda, pembuat kebijakan, anggota DPR, anggota DPD, akan senantiasa bersama-sama memberikan rasa tanggung jawab terhadap media informasi yang mempunyai misi pelestarian budaya Sunda, khususnya mangle-online.com.

LEGALITAS & VISI WEBSITE

 1. www.mangle-online.com adalah situs resmi dari majalah mangle, yang dikeluarkan oleh koperasi majalah mangle, yang telah berbadan hukum (No. 429/BH/KWK.10/XII/1996).
 2. Visi mangle-online.com adalah:
 1. Ingin menjaga, memelihara basa, sastra dan filosofi Ki Sunda.
 2. Menjadi media online untuk menyampaikan informasi tentang budaya Sunda ke penjuru dunia.
 3. Media alat tukar pikiran orang-orang Sunda atau orang yang peduli terhadap perkembangan budaya daerah dalam peran pembangunan.
 4. Menjaga dan melestarikan budaya Sunda dengan berbagai kalangan etnis lainnya.
 5. Profit orientied yang seimbang, antara rasa memiliki terhadap budaya Sunda dengan taraf hidup pada masanya.

 

KONTEN DAN PENGUNJUNG WWW.MANGLE-ONLINE.COM

 

Spesifikasi konten situs mangle, sebagai berikut:

1. Rubrik Tetap Majalah Mangle yang pavorit; Barakatak, Lawang Saketeng, Tamu, Laporan, Munara Cahya, Kolom, Carita Pondok, Carita Misteri, Lempa Lempi Lempong,  Nyusur Galur, Den Endul, dan Unak-Anik Kahirupan.

2. Rubrik Mangle Online; Beja Potret, Beja ti Pangumbaraan, Dongeng, Medar Lalakon, Komik Sunda, Ngunder Luang ti Karuhun, Paribasa/Babasan.

Adapun prioritas konten sebagai berikut :

 • Hiburan dan Human Interest: 55 %
 • Budaya dan Sejarah: 20 %
 • Agama dan Pendidikan: 20 %
 • Informasi lain: 5%

Adapun pengunjung, adalah ribuan palanggan Mangle, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dimana, Mangle sendiri sudah beredar ke beberapa provinsi, seperti Irian Jaya, Aceh, Lampung, Sumatera Utama, Bali, Padang, dan lainnya sebagainya. Dari luar negeri, seperti Amerika, Belanda, Australia, Malaysia, Afrika Selatan, Jepang. Tentu mereka adalah anggota dari paguyuban orang Sunda yang jauh dari daerah asalnya.

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (16)

Uun Nugraha

Mudah mudahan Mangle terus nanjeur, dipikacinta ku sadayana, khususna ku urang Sunda....

nurhayath

assalamualaikum. Kang mangle, kumaha carana ngintun carpon ka akang, pasihan terang alamat emailna. Haturnuhun kang mangle

wahyudiarto

mangle medal on line, hatur nuhun

A.Kusmayadi

Assalamualaikum....,manawi aya keneh,edisi mangle taun 80-an,hoyong gaduh kanggo koleksi..., infona diantos! Haturnuhun.

Nia MacKay

Alhamdulillah....tiada maca majalah Sunda deui saatos 26 taun di nagara Paman Sam. Mugia Mangle langgeng saterasna...

DINI

sono pisan ngaos mangle. alhamdulilah ayeunamah ayan online kalandongan k sono teh. rubik carnyam na teu aya?

toto suryana

Ngiring bingah, mugia mangle teras janten panutan urang Sunda pikeun ngamumule basa sareng budaya Sunda anu adiluhung, utamina kanggo para nonoman Sunda supados teu hilap kana jati dirina. Wilujeng

jejen jaenal muttaqin

alhamdulillah, duka ti iraha boa simkuring apal ka majalah mangle. kiwari nembe duka deui. mugia basa sunda nu diwakilan ku majalah mangle tiasa nanjeur, makalangan di era globalisasi kiwari

Koes_taman

Bade tumaros, dina Mangle no.2428 ping 6-12 Juni 2013 kolom Puriding Puringkak "Diajak ku Buta Hejo" aya kalimah "jawab kuring bari nunjuk imah Haji nu teu jauh ti imah nu di cicingan"

Ku emutan asa janten kesan awon ka p Haji nya. Hatur nuhun

Agus Nugraha

reueus pisan ku mangle. diantos pidangan carita misteri nu sanesna hatur nuhun....

SAHMAN SABIRIN

Hatur nuhun Nyi Mangle tos online. Ssim kuring hoyong diajar ngarang, tiasa dimuat sareng aya honorna upami dimuat diMangle online?

A.T. HERYSETIAWAN

Mangle Online ............. batur anu jauh ka lembur, jadi baraya urang sadaya. Ngajugjugan urang Sunda sa Nusantara jeung Manca Nagara (Kangate - Solok - Padang)

Otang K.Baddy

Alhamdulillah Majalah Mangle masih aya dikieuna, syukur pami langkung maju mah. reueus pisan gaduh media basa Sunda anu mapan terbit saban Minggu, margi di dinya pisan Ati Sunda Jati Sunda teh, sok komo pami dina dua versi Cetak & Online, taya binana lir nu hirup sareng huripna. Wilujeng mapan midang Nyai..Sing tambah geulis tur sengit, Salamna ti Akang pamugi katampi sareng kabingahan. : Otang K.Baddy

Yusuf S Maratwidenda

Tos langkung ti saaba geuning. Mugia Manglé nanjeur teras. Amin.

Tata Durahim

Sim kuring kapungkur sok rajeun ngintun Carpon barakatak. Ayeuna kahudang deui saparantos ningal Mangle Online. Manawa sareng manawi kaampi, bade ngiring deui ngintung carpon Barakatak, namung kirang paos cara-carana. Mugia Nyi Mangle kersa maparin pitunjuk perkawis carana ngintun carpon ngalangkungan online ieu. Haturnuhun.

Andang S. Argayuda

Bungangang rasa hate nu kebek ku kancintaan ka tanah sunda jeung budayana, wireh kiwari geuning Nyi Mngle tandang makalangan dina wanda jeung rupa anu matak tibelat matak kairut kapincut gelenyu imutna.

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: