• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Info Iklan

Kénging Rumpaka M-Online
Kintun kana Facebook

Mitra, ais pangampih Manglé sadar pisan, kanyaah paramitra ka ieu majalah ageung pisan. Da, tiasana Mangle medal mayeng téh, cukang  lantaranana mah  kanyaah mitra-mitrana. Nya kanyaah kawas kitu ogé nu ngalantarankeun ais pangampih Manglé gaduh sumanget sareng tanaga kanggo teras medalkeun ieu majalah.

Mémang, dina mahabuna media on liné, hirup-huripna média sapertos Mangle mingkin teu babari. Lantaran, piliheun warta sareng aoseun  mitra-mitra gé tambih seueur. Mung ais pangampih mah yakin, di sagedéngeun mémang kanyaah mitra-mitra ka ieu majalah, kahadiran warta dina basa Indung tetep moal gampil kasilih ku basa sareng media séjén.

Mitra, medalna Manglé, tangtos gaduh udagan. Iwal ti hoyong ngiring ngaronjatkeun ajén-inajén kahirupan urang Sunda, ogé hoyong ngantengkeun silaturahmi sareng pinton kanyaah kana hirup-huripna basa jeung budaya Sunda. Ku margi kitu, dina ngawartakeun sanés kanten nu kajantenan, Manglé mah milih cara nu ‘kahoyong’ mah luyu sareng mamaras rasa Ki Sunda. Mung, naha angen-angen kitu téh tiasa kahontal? Timbang taraju aya di paramitra.

Dina salebeting nyorang lima puluh lima taun, tangtos suka-duka moal weléh karandapan. Mung, da perkara nu kawas kitu mah, ilahar kalaman dina rupa-rupa widang. Ku margi kitu, tekad ais pangampih Manglé, tetep baris satékah polah mendakan mitra-mitrana.

 

Informasi Iklan MANGLE ONLINE :

Email : majalahmangle@gmail.com

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (3)

Naufal

Majalah mangle ngamumule budaya sunda cobi pami mangle dugi ka pakidulan "Pangandaran"

Fauzan Al Dzakwan

Simkuring sok k ingetan k eta majalah mangle,sok d peser kn ku apa keur alit,mani kangen eta mjl sunda,d tangerang aya agena,nuhun info na,mugia sukses kanggo mjl mangle,amin

DADANG DEDI

Simkuring InsyaAlloh bade langganan Majalah Sunda Mangle, dupi cara mayarna kumaha ?, rupina alamat simkuring parantos aya di mangle, ngawitan langganan hoyong ngawitan dina minggu ka dua sasih juni ayeuna, hatur nuhun sateuacana.

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: