• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Leuir Pikir Hawara Biwir

Kénging Helins
Kintun kana Facebook

Ieu téh babasan anu mangrupa papatah ti karuhun urang. Barudak kiwari ieu téh mangrupa salah sahiji Local Genius karuhun Urang Sunda.

Ieu babasan dilarapkeun ka jalma atawa gegedén pamaréntahan anu sok ngaheulakeun jangji bari tara ngabukti, malah boa éta jangjina téh tara dipikir-pikir acan kumaha nohonanana.

Mun dieucat harti kecapna:

/Leuir/ hartina elat, lila, sawanda jeung kecap /laér/.

Ari kecap /hawara/ hartina gancang, buru-buru. Di kalangan patani mah kecap hawara téh kenana ka paré anu umurna teu lila.

Hartina: Buru-buru méré jangji kalayan teu dipikir heula.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

raden kartaran

sumuhun gening ... kumaha ( nu ngaraku ) pamingpin di urang mah, da teu ngartieun ( atawa api api teu ngarti ) = naon anu dimaksud pamingpin teh. nyarahona teh - pamingpin mah kudu beunghar ... Titik. nu sidik mah - pamingpin di urang teh geus jadi 'budak' dunya - geus tunduk ka tahta, harta, wanita. nu sidik deui - rahayat urang teu butuh ku ayana pamingpin nu kitu. mun teu aya teh langkung sae... urang antosan we ... ( sugan jaga - naraka di-etalaseu-an ) urang tiasa lalajo aranjeunna ngarojay di na lautan seuneu.... nau'dzubillah ...

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: