• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Milih Gubernur Ukuran Kamandirian

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

Piliheun jinek! Geus aya nu ‘mangmilihkeun’.  Hartina, jenglengan cagub/cawagub geus écés, kasaksén ku balaréa. Kari ngimeutan, mana nu pangpayusna mingpin Jawa Barat. Putusanana aya dina ati sanubari warga Jawa Barat. Saterusna, nu boga hak pilih,  kari prak milih dina waktuna.

Rayat boga pamilih. Boga tanaga ngébréhkeun kereteg haténa. Nya dina milih téa boga kabebasan nangtukeun kahayang. Kabébasan kitu, kacida mahal jeung langkana nu sawadina dimangpaatkeun sahadé-hadéna.

Satutas ‘dipangmilihankeun’ ku partey pulitik (iwal ti calon independen), malah restuna mah ti Batawi,   waktuna rayat tatar  Sunda  percaya ka diri sorangan. Mun ceuk basa kolot,  kudu asa-asak ngéjo bisi tutung tambagana,  kudu asak-asak nénjo bisi kaduhung jagana, hartina, piliheun téh keur dangka panjang. Kasalahan  milih dina waktu nu sakedét nétra, mamalana mah bakal manjang.

Rahayat nu milih, tangtu boga harepan. Milih-milih rabi mindah-mindah rasa. Ukuranana haté sorangan, nu kedalna mangrupa harepan. Milih, memang tandaning aya harepan mangsa datang leuwih hadé.

Harepan masarakat gé teu sing lahuta. Atuh, mun harepanana ngahontal karaharjaan,  ogé lain pamohalan. Da, memang kanyataanana, modal karaharjaan mah nyampak, kari kumaha nu ngokolakeunana.

Mitra,   dina nomer ieu, Manglé medar pasaratan sangkan hirup pinanggih hurip. Tilikanana, neueul kana kapamingpinan nu tumali sareng pasualan ekonomi. Di dieu, nara sumber,  H. Wans Ibrahim, Ketua Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat medar tujuh ciri pamingpin nu ‘nyaah’ ka rayatna.  Bawirasa,  harepan masarakat ngahontal karaharjaan,  misti jadi  patekadan  parapamingpinna.  Cindekna, pamingpin tatar Jabar,  kudu mampuh jadi cukang lantaran masarakat ngahontal karaharjaan.  ***

Piliheun jinek! Geus aya nu ‘mangmilihkeun’.  Hartina, jenglengan cagub/cawagub geus écés, kasaksén ku balaréa. Kari ngimeutan, mana nu pangpayusna mingpin Jawa Barat. Putusanana aya dina ati sanubari warga Jawa Barat. Saterusna, nu boga hak pilih,  kari prak milih dina waktuna.

Rayat boga pamilih. Boga tanaga ngébréhkeun kereteg haténa. Nya dina milih téa boga kabebasan nangtukeun kahayang. Kabébasan kitu, kacida mahal jeung langkana nu sawadina dimangpaatkeun sahadé-hadéna.

Satutas ‘dipangmilihankeun’ ku partey pulitik (iwal ti calon independen), malah restuna mah ti Batawi,   waktuna rayat tatar  Sunda  percaya ka diri sorangan. Mun ceuk basa kolot,  kudu asa-asak ngéjo bisi tutung tambagana,  kudu asak-asak nénjo bisi kaduhung jagana, hartina, piliheun téh keur dangka panjang. Kasalahan  milih dina waktu nu sakedét nétra, mamalana mah bakal manjang.

Rahayat nu milih, tangtu boga harepan. Milih-milih rabi mindah-mindah rasa. Ukuranana haté sorangan, nu kedalna mangrupa harepan. Milih, memang tandaning aya harepan mangsa datang leuwih hadé.

Harepan masarakat gé teu sing lahuta. Atuh, mun harepanana ngahontal karaharjaan,  ogé lain pamohalan. Da, memang kanyataanana, modal karaharjaan mah nyampak, kari kumaha nu ngokolakeunana.

Mitra,   dina nomer ieu, Manglé medar pasaratan sangkan hirup pinanggih hurip. Tilikanana, neueul kana kapamingpinan nu tumali sareng pasualan ekonomi. Di dieu, nara sumber,  H. Wans Ibrahim, Ketua Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) Jawa Barat medar tujuh ciri pamingpin nu ‘nyaah’ ka rayatna.  Bawirasa,  harepan masarakat ngahontal karaharjaan,  misti jadi  patekadan  parapamingpinna.  Cindekna, pamingpin tatar Jabar,  kudu mampuh jadi cukang lantaran masarakat ngahontal karaharjaan.  ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: