• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Hahahaha

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

Pangsiunan

“Jang, mun engke tos ageung, cita-cita hidep hoyong janten naon?”

“Ujang mah hoyong sapertos aki?”

“Saé atuh… janten tangtara?”

“Sanés, jantén pangsiunan. Tuh geuning aki mah, teu damel teu nanaon, tapi kenging gajih unggal sasih.”

 

Genji Atmaniskala

Kp. Cipeundeuy – Ds. Sirnarasa

Kab. Sumedang

 

Naon Sababna

“Naon sababna nya lambang nagara urang, manuk garuda malikna ka katuhu?”

“Ceuk uing mah méh sopan, pan lambang kasopanan téh katuhu, kénca mah teu sopan.”

“Ah, sia mah sok teu nyarambung ditanya téh!”

 

Genji Atmaniskala

Kp. Cipeundeuy – Ds. Sirnarasa

Kab. Sumedang

 

Lalajo

“Hayu ah urang lalajo film gelut di bioskop?”

“Embung ah, sieun ngilu ka teunggeul! Palalaur ngadeukeutan nu gelut mah.”

“Beuh, kieu ari ngobrol jeung jalma tara gaul mah!”

 

Genji Atmaniskala

Kp. Cipeundeuy – Ds. Sirnarasa

Kab. Sumedang

 

Nyeri Beuteung

“Ma… hayang es…” ceuk hiji budak bari ngarenghik ka indungna.

“His… isuk-isuk kieu ngadahar es, hayang nyeri beuteung?”

“Alimmm… alim Ma nyeri beuteung mah, hoyong sotéh es…”

 

Genji Atmaniskala

Kp. Cipeundeuy – Ds. Sirnarasa

Kab. Sumedang

 

 

k di Jodokeun

Ujang: “Sep uing rék di jodokeun euy ku kolot!”

Asep: “Syukur atuh, urang gé milu atoh boga babaturan téréh kawin mah.”

Ujang: “Tapi kalah bingung urang mah, sep.”

Asep: “Naha bet bingung? Naha awéwéna goréng!”

Ujang: “lain...!”

Asep: “Awéwéna teu bogoheun ka manéh?”

Ujang: “Lain sép…”

Asep: “Naon atuh nu jadi masalahna?”

Ujang: “Awewena kabogoh manéh, Sép.”

 

Farid N.G

Ciwidey - Bandung Selatan

 

Aya nu Maot

Mang Ana: “Ku naon jang, jiga nu keur sedih kitu?”

Ujang: “Puguh gé keur kapapaitan ieu téh Mang!”

Mang Ana: “Euleuh geuning, nya saha nu maot?”

Ujang: “Éta, si Siti mang!”

Mang Ana: “Inalillahi, kunaon maotna jang?”

Ujang: “Tadi aya nu meuncit!”

Mang Ana:  “Kumaha atuh nu meuncitna, di tewak teu ku polisi? Nya cing sabar wé jang. Saha si Siti téh kabogoh manéh lain Jang?”

Ujang: “Ah biasa wé Mang, da nu di peuncitna gé hayam hideung uing. Ngan nu jadi sedih na mah,uing teu kabagéan dagingna.”

 

Farid N.G

Ciwidey - Bandung Selatan

 

Kacilakaan

Ujang: “Din, si Rahmat kacilakaan.”

Udin: “Dimana ayeuna? Kumaha atuh kondisina?”

Ujang: “Di Rumah Sakit. Nya parah wé, masih kritis!”

Udin: “Aduh budak téh, nya mudah-mudahan wé cing geura cageur.”

Ujang: “Nya cing sabar wé, urang gé sarua sedih!”

Udin: “Uing mah lain sedih ku si Rahmatna, Jang.”

Ujang: “Kunaon atuh?”

Udin: “Éta motor kiriditan uing can lunas, ruksak parah ku si rahmat!”

 

Farid N.G

Ciwidey - Bandung Selatan

 

Ngaronda

Sigana di Kampung Cijoho mah ngan Aki Uki anu panggetolna ngaronda téh. Sanajan kagiliran malem Jumaah, keur Aki Uki mah malem naon waé jadi. Puguh wé keur Nini Imot mah ngabarungsinang, sabab méh unggal peuting kaleungitan salakina. Hiji waktu di Lembur Cijoho aya raraméan. Nyi Édah, randa méncrang dikawin ku Kang Suganda, duda beunghar bandar cengkéh nu jugala. Anéh bin ajaib, ti semet harita teu kabéjakeun Aki Uki ngaronda. Boro-boro unggal peuting, ninggang di malem jumaah ogé teu pisan ngelol ka pos ronda.

 

Agus Mulyana

SMPN 2 Purwakarta

 

Perdés Ngaronda

Ukur tilu bulan Nyi Édah ngarangkepna ka Kang Suganda téh, tuluyna mah pipisahan. Duka naon alatanna mah. Urang Lembur Cijoho boga sangkaan, pasti Aki Uki jadi getol deui ngaronda. Ngan, éta sangkaan nyalahan kabina-bina, sabab Kadés Unén langsung ngaluarkeun Perdés anu eusina nyarék ngaronda ka sakumna lalaki anu umurna leuwih ti genep puluh taun kalawan tinimbangan karunya bisi kumaha-onam. Tah, béjana ti harita bengkahna Aki Uki jeung Kadés Unén téh.

 

Agus Mulyana

SMPN 2 Purwakarta

 

Gumaok

“Lamsijan, béjana tangkal buah bapa manéh leubeut?” saur Pa guru. “Muhun, leubeut pisan, Pa.” Ceuk Si Lamsijan sopan.

 “Geus arasak, acan?”

 “Teu acan, nembé gumading. Namung...., euh..., upami Pa Guru palay mah aya nu Pa Haji Élin, kaleresan nuju gumaok.”

 “Naon, siah!” peletak Si Lamsijan ditéké.

 

Agus Mulyana

SMPN 2 Purwakarta

 

Sajak Domba Kurban

Ketip béntang jeung kiceup bulan anteng dina teuteupan

Siga teuteup anjeun nu ceuleuyeu

Bangun meredih sihpiwelas

Hayang nuluykeun lalakon hirup

Masinikeun jangji nu kungsi kedal

Jero kandang mangsa paduduaan.

“Kabayan....! Gancang bawa ka dieu domba téh, lain ceuceuleuweungan siga nu eusleum!” Ceuk Ustad Imin ti tukangeun masjid.

 

Agus Mulyana

SMPN 2 Purwakarta

               

Ganti Oli

- “Urang  ningali  nu  lomba  Ganti  0li  yu  di  Puncak”

+ “Wah  keur  nanahaon  nu  kitu  dilalajoanan”

-  “Ih  waas  téh;   nempona  ti  kebon  entéh,  ngararapung  siga       manuk”

+ “Nu  kitu  mah  Gantolé  seblu !,   lain  ganti  oli”

 

Syamsudin

SMAN  1  Ciawi  Bogor

 

Katabrak

Wartawan:  “Naon  margina  dugi  ka  tiasa  kajantenan  kitu ?”

Saksi  Mata:  “Ah   éta  mah  musibah   wé”

Wartawan:  “Numutkeun  Bapa  kinten-kinten  saha  nu  lepat  ?”

Saksi  Mata: “Ceuk  Bapa  mah,  nu  panglepat-lepatna  nyaéta  Tukang  Bilik meuntas  jalan  teu  luak-lieuk!”

Wartawan:  “Janten  Kendaraan  mah  teu  lepat  ?”

Saksi  Mata:  “Cobi  geura  émut  ku  Ayi,  pami  Tukang  Bilik  meuntasna  luak- lieuk mah  tangtos  moal  dugi  katabrak  kitu.”

  

Syamsudin

SMAN  1  Ciawi  Bogor

  

Cau

“Cau  naon  nu  lada  hayoh ?”

 “Cau  nu  dicéngékan”

 “Nya  salah!”

 “Cau  naon  atuh ?”

 “Cau  gejrot !”

 “Tahu  uu  uuu  uuuu………!!!”

 

 Syamsudin

SMAN  1  Ciawi  Bogor

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: