• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Sajak-Sajak Prayoga Adiwisastra

Kintun kana Facebook

SITU BULEUD

 

Rék ka mana deui léngkah geusan ngajugjugna

Sanggeus waruga dirakrak mangpirang-pirang hégak?

Lawas naker kami ngeueum kakeueung nu teu reureuh ngembeng.

Ringkang beuki katalimbeng pager-pager jangkung jeung ruruhitna

Tuluy lalaunan gegedoh mangsa namper jadi riak-riak kapeurih

Geuning kalbu geus jauh kalebuh dikarem pitapak wanci

 

Rék ka mana deui léngkah geusan anjogna

Sanggeus kapireng galécok sora nu humaréwos ngajak hianat?

Bet beuki gumuruh langit silantangan ngendag-ngendag tangtungan

Méga kulawu nguliweng ngawurkeun jarum-jarum hujan

Ngagebah hangsa nu keur icikibung ngalenyepan gegenclang jempling

Palangsiang, kami dikeput halimun liwung sakuriling bungking

 

Rék ka mana deui léngkah geusan pamustunganana

Sanggeus lalakon bet hamo kalakon, sabada lalampahan bet karahaan?

Di dieu, saparat réngkak, saparat ketak ngan kari ruruntukna

Samar-samar hiuk angin gumulung mangpengkeun sésa umur

Boa lalampahan geus meujeuhna lekasan. Taya deui daya

Geusan mapag layung panungtung, iwal ti matung teu walakaya.

 

2012

 

 

 

 

BIOSKOP

 

Manéhna teu bisa nyurahan pirang-pirang lalakon kosta

nu teu reureuh ngalangkang dina sagebar layarna.

Tapi salawasna manéhna méré saniskara tangara yén aya mangsana

sagala lalampahan nu geus disorang bakal deui ngaringkang.

 

Manéhna sadrah narima korsi-korsina beueus ku cimata

atawa  ngeleter ku nu pupuasan tingcakakak.

Pareng mangsa neuteup ragotna rangkulan nu salingkuh

manéhna ukur wasa ngaheneng jeung rumahuh.

 

2012

 

 

KAKTUS

 

Lain salah manéhna mun léléncop ramo anjeun ngadadak katiruk

seuseukeut cucukna. Bet anjeun kalah ngumbar salaksa amarah,

lir nu murang-maring kasuat-suat lalancip kapeurih mangsa lawas.

Padahal manéhna teu kendat ngiberan perkara weningna kaihlasan

mangsa anjeun katémbong leuwih getén nyiram tur miasih malati

ti batan langgeng mihéman tur ngarumat waruga manéhna.

 

Manéhna teu kungsi tumanya iraha ramo-ramo hujan héman ngusapan

ku genclang du’a-du’ana. Kapan waruga manéhna masih nyidem

sésa kahéman cihujan geusan mapag katiga entak-entakan.

Sagala katunaanana éstu jadi kembang-kembang wirid kayakinan.

Sedeng perkara anjeun nu taya ras-rasan nguyup cai tina waruga

manéhna mangsa usum sumedeng katiga, ukur manéhna nu surti.

 

2012

 

Nu nulis,

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah UPI

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: