• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Pilgub Jawa Barat 2013-2018, Milih Saha?

Kénging Karno Kartadibrata
Kintun kana Facebook

Dina tayangan  IM TV sababaraha poe ka tukang, muncul tokoh nasional jaman Orde Baru, Ginanjar Kartasasmita. Teu nyangka, sanajan dina obrolan enteng, tapi nyabit-nyabit, malah ngiritik keras oge,   kaayaan Jawa Barat kiwari. Di antarana, ditetelakeun pangwangunan di Jawa Barat teu walatra nu ngalantarankeun  masarakat di Pantura jeung pakidulan tacan ngahontal karaharjaan. “Kematian anak dan ibu”  oge kaitung luhur. Cindekna, Jawa Barat jauh katinggaleun ku propinsi sejen tur nepi ka ayeuna masih keneh nyidem rea masalah. Satuluyna, Ginanjar nyebutkeun   mentalitas urang Sunda nu teu guyub, kurang solid, beda dibandingkeun jeung urang Bugis, cenah. Basa pertanggungan jawab Presiden Habibie teu ditarima dina sidang MPR, apan urang Bugis mah nembrakkeun pamadeganana. Kumaha ari urang Sunda? Jauh kana kitu, mun aya salasaurang nu maju, lain pada ngarojong, tapi pada ngarengkas. Kitu kira-kira obrolan eta tokoh nu geus legok tapak genteng kadek dina urusan pangwangunan teh.

Tangtu ucapan tokoh  sakaliber Ginanjar  teu bisa diapilainkeun kitu wae. Pangalamanana nu  geus sakitu lilana ancrub dina urusan pangwangunan nasional, moal matak hese pikeun dirina ngajen pangwangunan lokal Jawa Barat nu mangrupa sabagian tina pangwangunan nasional Indonesia. Sanajan kabijakan pangwangunan pamarentah Orde Baru geus nimbulkeun mamala rohaka, tapi lain hartina “percikan-percikan” pamikiran para tokoh nu ngalalakon harita bisa dibaidkeun kitu wae. Jeung deui pamadegan Ginanjar saperti nu ditayangkeun dina IM TV teh sasatna  mangrupa humandeuarna  masarakat Jawa Barat umumna, sarta dina sababaraha hal mangrupa  pamanggih kalangan akademisi oge. Upamana wae, kanyataan Propinsi Jawa Barat teu kaasup sepuluh besar propinsi di Indonesia nu pangwangunana  kaitung maju, saestuna nimbulkeun  panalek : geus nepi ka mana atuh pangwangunan Propinsi Jawa Barat salila ieu teh?       

Opat Pasangan

Taun hareup masarakat Jawa Barat bakal milih gupernur jeung wakil gupernur. Nu kabaca dina koran Tribun ( 11 Nopember 2012), aya opat pasangan nu meunang pangrojong partey pulitik tur  geus daptar ka KPU, nyaeta Rieke Diah Pitaloka- Teten Masduki, Yusuf Macan Effendi- Lex Laksmana, Ahmad Heryawan-Deddy MIzwar, jeung Irianto MS Syafiudin atawa Yance- Tatang Farhanul Hakim.

Pangheulana, tangtu wae kapanasaran  perlu ditepikeun ka nu geus manggung mingpin Jawa Barat, Ahmad Heryawan jeung Dede Yusuf atawa sebutan lengkepna Yusuf Macan Effendi Yusuf. Salila opat-lima taun kamari naon wae torobosan eksekutip nu geus dilakukeun? Geus nepi ka mana hasilna? Naha posisi Propinsi Jawa Barat geus asup kana sepuluh  besar propinsi nu pangmajuna di Indonesia? Mun enya  geus aya kamajuanana,  kunaon  gegedug Dewan Perwakilan Daerah (DPD) nu ngawakilan Jawa Barat saperti Ginanjar Kartasasmita geuning  nepikeun pamanggih nu negatip ngeunaan Propinsi Jawa Barat?

Tah, engke dina mangsana kampanye, tangtuna oge boh Ahmad Heryawan boh Dede Yusup bisa diperedih supaya ngajawab tandes kapanasaran bieu. Satuluyna, perlu oge nembrakkeun program lima taun ka hareupna  mun seug kapilih deui. Tina program bieu bakal kanyahoan naha aya onjoyna tina pogram samemehna. Kitu deui naha aya program nu mampuh ngaganti kakurangan-kakurangan salila manggung lima taun ka tukang?

Nu geus optimis ti awalna mah, pasangan Yance jeung Tatang Farhanul Hakim. Malah ka wartawan Tribun oge netelakeun, gede harepan cenah bakal unggul kalayan saputeran. Naon nu dijadikeun andelan ku eta pasangan teh? Tangtuna oge pangalamanana salila mingpin di daerah Indramayu jeung Tasikmalaya. Yance apan kungsi jadi bupati Indramayu, ari Tatang Farhanul Hakim kungsi jadi bupati Tasikmalaya. Dina waktuna kampanye engke, perlu disusud geus nepi ka mana hasilna  salila jadi bupati teh. Kumaha jurus-jurusna ngamajukeun Jawa Barat? Da tangtu bakal beda mingpin kabupaten jeung mingpin propinsi. Memang, dibandingkeun jeung calon sejenna, Yance kaasup nu geus ngawahan ti awalna keneh. Iklan sabudeureun dirina kaitung “gencar” di pasang di media massa. Ngan memang aweuhanana kurang keneh heabna dibandingkeung jeung Joko Wi mah. Padahal sarua ieu oge ti daerah tuluy milu tarung  Pilkada di ibu kota nagara.

Dina kampanye engke, pasangan Yance-Tatang Farhanul Hakim perlu ngabejerbeaskeun jurus-jurusna mingpin Jawa Barat nu beda jeung nu geus dilakukeun ku Ahmad Heryawan-Dede Yusuf.

Ekonomi Karayatan jeung Numpes  Korupsi

Nepi ka kiwari tacan aya kapala daerah di Propinsi Jawa Barat nu kaitung nyongcolang. Nu sanggup ngayakeun robahan total kana kaayaan Propinsi Jawa Barat nu pohara tacan nyugemakeunana. Kumaha teu kitu, nu jaradi TKW ti Jawa Barat apan lain saeutik, nu hartina kamiskinan tacan bisa kaunggkulan, kitu deui lahan pagawean tacan nyukupan.

Ana kitu, nu pohara diperlukeunana ku masarakat Jawa Barat, pamingpin nu boga visi nu jelas ngeunaan kumaha ngawangun Propinsi Jawa Barat. Satuluyna, nu leuwih penting deui, boga  komitmen nu kuat enggoning ngawujudkeun visina bieu. Lebah dieu dina Pilgub Jawa Baraf taun hareup, perlu tandang cagub jeung cawagup nu boga mentalitas nu beda jeung mentalitas  feodal para gegeden Tatar Sunda umumna. Mentalitas feodal para gegeden Tatar Sunda bieu nu ngalan tarankeun Propinsi Jawa Barat henteu mampuh ngarobah posisina tina kaayaanana kiwari nu pohara jauh katinggaleunana ku propinsi sejenna.

Saha  atuh nu mampuh nedunan pasaratan saperti kitu?

Saheulaanan, pasangan Rieke Diah Pitaloka- Teten Masduki  gede harepan mampuh nedunan pasaratan bieu. Lian ti datangna ti generasi ngora, pasangan bieu, dina sababaraha hal,  pencaran tina spirit ekonomi karayatan nu keur dipaju ku Djoko Wi nu ayeuna keur dokdak kuriak ngawangun ibu kota nagara. Katambah deuih, Teten Masduki geus jelas boga obsesi kuat enggoning ngabebaskeun Jawa Barat tina kasakit parna nu keur karandapan ku sarerea: korupsi!

Kahariwang memang lain teu aya. Dua “petarung” bieu can  boga pangalaman mingpin birokrasi pamarentahan. Di hiji sisi ieu bisa wae mangrupa kahengker, tapi di sisi sejenna malah mangrupa kakuatan kulantaran can kageuneukan (kakontiminasi)ku kasakit kaom birokrat.

Jadi, rek milih saha? Ieu tulisan karek sawangan  saheulaanan, tacan bisa nepikeun pangajen gembleng kulantaran tacan nembrak program ti sakur cagub jeung cawagup nu rek milu tarung. Kitu deui can kanyahoan kumaha pangbagea ti masarakat Jawa Barat sakumna. Ana kitu  urang dagoan wae heula nepi ka hoghagna kampanye.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (2)

Ujang Usep

Kalolobaanana mah ngan ukur jangji.

ext

Tong salempang tong hariwang sok wae arek milih saha ogenan da urang sunda mah geus boga pamingpin sajati nyaeta Sultan Arif Natadiningrat di Cirebon.

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: