• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Tigin kana Jangji

Kintun kana Facebook
Mangle
SN1355887757.jpg [Potrét/Ilustasi: Agus Mulyana]

Najan can usum kompanye, kagiatan-kagiatan ngawanohkeun calon gupernur kasaksén di mana-mana. Teu sing anéh kituna téh, da silihmangpaatkeun. Nu nyalon ngamangpaatkeun pihak séjén keur kapentinganan éta calon. Sabalikna,  pihak séjén gé  ngamangpaatkeun éta calon pamingpin daérah keur kapentingan masing-masing.

Nataharkeun  pamingpin nu panghadéna, mémang ‘kawajiban’ balaréa. Hartina, sakumna pihak jeung  sagala rupa kagiatan nu narékahan jenengna pamingpin pinilih, sawadina  padangarojong. Tapi, tangtu wé ulah cul dogdog tinggal igel,  ulah ngamangpaatkeun pilihan pamingpin keur  kapentinganana masing-masing pribadi jeung golongan.

Sajatina, pamingpin téh keur kabutuh warga. Ketak jeung paripolah nu boga kakawasaan, teu béda ti palayanan. Jeung mémang, samistina mah kawas kitu, pamingpin, pajabat, katut pagawé pamaréntahan téh palayan masarakat. Aturan kitu téh jinek naker. Ngan, nu acan ngabukti téh, larapna dina kahirupan sapopoé.

Dina mangsa pilihan kepala daérah, tangtu wé, palaksanaan palayanan ‘publik’  mah ulah kagangu. Masing-masing pihak nu ngalaksanakeun roda pamaréntahan, teu bisa ngajadikeun alesan kendorna palaksanaan palayan lantaran nyanghareupan pilihan kepala daérah. Sabab, nu pangpentingna téh lumangsungna pamaréntahan nu bener-bener keur kapentingan masarakatna.

Dina nyangahareupan pilkada, saperti piliha gupernur, geus aya aturan anu jinek. Misalna waé, aparat pamaréntahan kaasup para pagawé nagri, teu meunang cueut ka nu hideng teu meunan ponténg ka nu konéng, misti ngajaga ‘nétralitas’ kalungguhan masing-masing. Hartina,  parapagawé pamaréntahan mah, teu  kabaribinan ku pilkada nu ngagangu pancén palayanan séwang-séwangan. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: