• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Kamandirian Kulawarga

Kintun kana Facebook
Mangle
SN1355887786.jpg [Potrét/Ilustasi: Agus Mulyana]

Mingkin dieu, pacogrégan mingkin mahabu. Kasaksén di saban tempat jeung di saban waktu. Kitna téh, prah deuih walatra dina saban tingkatan masarakat. Balukarna, silihcacampah jeung silihséngklékkeun kawas nu geus jadi kailaharan.

Pacogrégan nu diumbar jeung jadi tongtonan, pangaruhna gé teu kurang-kurang. Nu biasa milih paripolah ngéléhan manéh, bisa jadi merekedeweng. Sabab, mun teu wani ‘usik’  bisa padamépéhék.

Paripolah nu ngalajur napsu, ngumbar amarah, gedé mamalana. Tatanan kahirupan gé bakal leuwih mentingkeun kakutan pisik batan pikiran séhat. Antukna, paripolah  saperti silihasah, silihasih,  silihasuh, bisa jadi mingkin jauh ninggalkeun kanyataan.

Bawiarsa, pasualan kawas kitu, misti gancang ditarekahan. Ngan, ti mana mimitina? Nu pasti, loba conto, geuning ajén pribadi téh,  gumantung pisan ka kulawarga. Hartina, panalinga jeung atikan kulawarga, bisa jadi tatapakan pamiangan mémérés kaayaan masarakat.

Mitra tumai jeung pentingna kulawarga, Manglé nomer ieu medar pamendak  Aggota Dewan nu gede katineungna ka kulawarga. Karepana ningkatkeun ajén kulawarga kasaksen dina paripolahna.

Ningkatkeun ajén kulawarga, misti  dibarengan ku upaya ningkakeun pangasilan  kulawarga.  Lantaran bangbaluh hirup gé kacida gedé pangaruhna kana paripolah. Hartina, dongsokan kabutuh hirup sapopoé, bisa jadi panyundut mahabuna paripolah euwah-euwah. Ubarna, balik deui ka imah,  mimiti nataharkeun kulawarga. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: