• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Ngaguar Kabeungharan Seni Sora Tatar Sunda

Kénging Aam Amilia
Kintun kana Facebook

Modalna rumpaka jeung lagu. Ku kaparigelan para seniman Sunda, ngajanggelek jadi rupa- rupa wangun seni sora. Sabagian dipidangkeun dina acara nu diayakeun ku Bale Rumawat Universitas Padjadjaran, malem Salasa nu anyar kaliwat, di Aula Sanusi Harjadinata. Sakitu teh, loba keneh seni sora Sunda anu can bisa kadipangkeun, cek Ir Ganjar Kurnia DDA, salaku pimpinan.

Panggung henteu loba dipapaesan, cukup ku latar hideung. Aya tilu tempat mentas, sisi kenca dieusian ku gamelan jeung tempat nu ngawih Mang Koko-an. Bagian tengah tempat nu mamaos Tembang Sunda Cianjuran, Sinden jeung Juru Pantun. Ari sisi katuhu, tempat mentasna Pantun Jenaka jeung Sekar Anyar. Di tengah ngabedega visual, anu nataan ngaran para seniman. Jadi nu nongton teh  jongjon ngabandungan  pintonan, ngaguluyur.    

Sajeroning ngabandungan kabeungharan seni sora di Tatar Sunda, sakuringeun 

loba pintonan nu mulangkeun panineungan ka taun 50-60-an. Sora dalang Asep S. Hudaya dina kakawen, bet asa ngagerihan hate. Waas! Keur jaman wayang golek loba nu nanggap di Kota Bandung. Meh di unggal nu kariaan meresihan budak, kulawarga beunghar, tangtu nanggap wayang.  Geus apal lamun balik sakola poe Saptu beurang,  aya nu masang balandongan, luhureun  panggung, aya gebog ngagoler. Pasti peutingna bakal aya wayang golek. Harita nu nanggap wayang teh di sisi jalan gede, sabudeureun imah kolot kuring di Jalan Buahbatu. Di antarana wae Jalan Gurame, Banteng, Kancra, Gajah, Lauk Emas, Kancil, jste.

Sora kakawen anu minangka pamisah ganti lalakon, salawasna matak ngagerihan hate. Komo lamun dina eta carita teh nu boga lalakon keur sedih kingkin. Napel keneh dina ingetan lalakon Bandung Bandawasa, dalangna Apek Gunawidjaya. Komo basa sora sinden Yoyoh nu ngoncrang, jeung halimpu, katineung kana wayang golek teh asa beuki kahudangkeun. Bray teh Gedong Yayasan Pusat Kebudayaan (YPK), ngajanggelek dina ingetan. Harita keur budak milu jeung Apa lalajo wayang golek teh. Lebah lalaguan sinden kawas harita teh, inget keneh mangsa mimiti lelenggutan antara tunduh jeung hayang nyaho terusna carita. Hawa tiis geus mimiti karasa, sanggeus loba  nu lalajo nungtutan. baralik.  Aya nu ngaguher, aya nu barangdahar, nu ngobrol, jeung rupa- rupa deui. Ari kuring nu anteng keneh lalajo, diajak balik ku bapa, da teu hade meureun budak SR (ayeuna mah SD), lalajo tepi ka subuh.    

Ditema ku pantun Ayi Ruhimat. Bet matak waas deui wae. Asa cikeneh milu kapilanceuk lalajo pantun di bumina kapiaki. Inget keneh lalakonna Lutung Kasarung. Lebah nyaritakeun Purbasari ditundung ku Purbararang, sora juru pantun melas- melis. Kacapi disintreukkan rada bedas, basa mirig sora Juru pantun nyaritakeun lebah ngadu jajaten Purbararang jeung Purbasari. Kaparigelan juru pantun jeung dalang Wayang Golek, sanggup ngahudangkeun imajinasi jeung emosi nu ngabandungan harita. Dalah kuring nu budak keneh ge, bisa nyiptakeun kumaha gagah jeung “ tengil”na Suntenjaya, judesna Purbararang, sabarna Purbasari, jeung kasepna Guruminda. Kitu deui ku kekecapan dalang ngagambarkeun hiji situasi, bisa kagambar dina wangwangan. Sanajan nu katempo ukur wayang tina kai, tapi karasa hirup. Najan beda karasana, tapi cuplikan pantun di Aula harita, keur sim kuring sanggup ngahudang kawaas mangsa budak.

                                                                        *

Sora Ida Widawati jeung Yus Wiradiredja, nu angger halimpu jeung gandang nyambungkeun katineung kana mangsa nu geus lawas. Asa narembongan pameunteu para panembang nu geus ngarantunkeun. Nyeleke dina ingetan, kumaha colohokna masyarakat Walanda, basa Tembang Sunda Cianjuran dipidangkeun ku Jugala di Tropen Museum Amsterdam, Belanda. Eukeur mah lalaguanana memang ngageuri katambah sound systemna anu kacida hadena, sora teh mani jelas.

TSC nu diajen kaasup musik kamar, ku panitia Indonesia Now, nu lalajo teh diwatesanan, tur kacida dariana. Bet kapanggih di lembur sorangan ge, suasana kawas kitu teh, harita di Aula Unpad. Jempling, khidmat. Nu hayang ngarobrol, ngarariung we di luar. Nepi ka lagu Ceurik Rahwana, jeung Sarakan Pangbalikan, tembres kana batin, tina sora nu duaan. Make rada luak lieuk, sugan teh rek aya tambahna nu tembang teh. Apan cenah loba panembang ti generasi ngora anu geus kasohor. Tapi kawasna cukup diwakilan ku nu duaan.

Suasana nu ngageuri karasa hegar, basa Ida Rosida jeung Atang Warsita, ngahaleuangkeun lagu Bungur Jalan ka Cianjur, sanggian Mang Koko. Emh, geus ka mana boa tangkal Bungur nu ngajajar sapanjang Jalan di Cianjur teh. Kacipta keneh, ari diawaskeun ti jero jandela mobil mah mani asa lalumpatan, daunna asa ngagupayan tangkal teh. Ayeuna mah boro-boro tangkalna, apan jalanna ge geus carang kasaba, da aya jalan tol. Tapi ngaliwatan rumpaka jeung lagu tea, asa hirup deui suasana jaman harita teh, sanajan ukur dina wangwangan.  Sarua sim kuring mah rada ngarep- ngarep juru kawih ti generasi nu aranom ka panggung. Sanajan keur conto mah eta ge geus cukup, ngan asa bakal karasa leuwih beunghar we seni sora Sunda teh, ari kawakilan ku sababaraha generasi mah.

Kacapi Jenaka, nembongkeun kaparigelan dina kawih jeung bodor. Asa moal aya sadunya oge, anu mintonkeun cengkok kawas kitu mah. Seni sora Sunda teh mani karasa beungharna. Lagu bisa dibawa kumaha bae. Jauuuh ngalanglaung ka luhur, terus ngagejlok ka handap. Beuki handap, beuki handap, disanggap ku jentreng kacapi. Nu keprok handaruan, tina ku ngarasa kagum. Eukeur mah geus sono kana pintonan sarupa kitu teh, katurug-turug nu maraenna, Agus Dekok jeung baturna geus kacida tapisna. Sanajan ari bobodoranana mah henteu pati loba, tapi cukup ngahibur. Jadi ras ka Mang Utun jeung Mang Ukok. Napel wae dina ingetan gunem caturna harita.

Reugreug, geuning aya generasi nu neruskeun seni kacapi jenaka teh.         

 

                                                             *

Mani bungah jeung reueus basa pintonan nincak kana acara pamungkas. Neneng Dinar, Ujang Supriatna jeung Elis dibarengan ku para nonoman, anu kasinugrahan jadi juara pasanggiri Sekar Anyar. Matak reueus jeung reugreug puguh ge, ningali kitu mah. Patandang lagu sanggian Drs Ubun  R. Syah saparakanca teh estu nonoman wungkul.  Moal hariwang seni sora Sunda teh henteu ngabeungharan. Da geuning sirung harepan teu weleh muncul, ngeusian jagat seni sora Tatar Sunda.      

Asa can wareg ngupingkeun lalaguan Sekar Anyar nu kapidangkeun teh. Ditema ku pengumuman. Suasana jadi robah. Wawakil juri maca bejer pangajen jeung nataan para juara, aya sari-sari diselapan guguyon, teu pati daria. Ngarah seger meureunan. Jangji Ir Ganjar Kurnia nu nyebutkeun yen dina bulan Desember rek aya pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran dibageakeun ku keprok hadirin nu masih keneh satia ngabandungan ieu acara.*** 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: