• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Muru Bandara Pamungkas

Kénging Godi Suwarna
Kintun kana Facebook

katumbiri nutugna ka hji dayeuh

nya ka dinya ieu raga nyewik nurih jomantara

geus katémbong samar-samar renggenek gedong-gedongna,

leuweung-leuweung, pategalan, walungan nu ngembat manjang

tinggurilap dipentrang ku panopoé musim panas nu marahmay

leuwih ngémploh batan lemah nu rungseb di banjarkarang

 

gumalindeng kawih asih mapag sukma

geus kapireng hawar-hawar sapanjang jalan-jalanna,

but-bat ngagurat sampalan, ngembat manjang kana kalbu nu haliwu

rumpaka dihariringkeun tina kayon nu mager genclang wahangan

tina hateup demi hateup, tina pucuk munara demi munara

terus metit kana ati nu keur mangkak karembangan

 

beuki anggang ieu diri nilar lembur

kota demi kota, nagara demi nagara lalebur dina ingetan

jadi runtuyan kalimah pisajakeun nu keur néangan ungkara

susuganan baris bisa macaan saban isarah palebah lulurung waktu

di dayeuh nu rék disorang, di nagri nu geus kaimpleng

kari sadongkangan deui méméh cunduk medar lampah

 

puseur dayeuh beuki kasawang agréngna

tina sela lapisan méga jeung méga nu katémbong beuki ipis

jeung karungsing nu nyampiung, ngukuntit ti barang miang

laun-laun jadi sarupaning gending nu keur mirig lagu gandrung

ngaweuhan dina lalangit, dina dingding-dingding kapal

nu gumuruh ngaguludug muru bandara pamungkas

(bérlin, 2011)


 

 

Eines Tages Im Sommerfest

(: Martin Jankowski)

 

musim panas keur ngagelar ieu dayeuh

jadi karajaan cahaya nu tinggurilap méstakeun mata

barisan kakayon demi kakayon katémbong haréjo ngénclong

di buruan gedong-gedong bata beureum nu ngalempur mulas angin

dilataran ku paul langit kristalna nu ngenclang tembus panyawang

dipasieup gurat-gurit méga bodas tina birit kapal meuntas

 

musim panas nu daréhdéh ngariab-riab manusa

ti apartemén bareubeu, ti kamar-kamar nu becis ku sésa salju

pasesedek di stasion jero taneuh, di halte-halte beus kota 

tuluy ngabring ngarak srangéngé, marakbak sapanjang jalan

leuwih jigrah batan mangrébu siraru nu tinggulubur di lembur

muru lahan pangumbaran geusan silihhuru kalbu 

 

hiji munara nyengceling tingburicak kawas beling

teu kahontal ku pucuk-pucuk katedral, ukur kadongkang ku haté

di dinya, budak satepak jangjang némbak-némbakkeun jamparing

ka taman-taman nu liuh pamedaran asih nu keur silihrungrum

kana baranyay walungan nu ngangkleung-ngangkleung parahu  

balayar nganteurkeun kalbu ngarambah genclang katresnan

 

sabubuhan manuk midang ditebar ti jomantara

aleuntreup dina suhunan, jeung nu mubus lebah linduh tatangkalan

ngagelarkeun kawih asih patémbalan tina dahan kana wuwung   

ngawartakeun yén beurangna bakal manjang narawangan

da geuningan panonpoé baris mentang niruk peuting

sabada dikubur salju ‘na jajantung séwang-séwang

(bérlin, 2011)


 

U-Bahn, Stasion Jero Taneuh

 

ngeukeuweuk karcis karéta

tuturubun muru u-bahn kawas gaang nyorang liang

tétécéan teu kabilang, terus mubus nyingkahan gebur srangéngé

sajajalan papaliwat jeung nu nanjak ngararegéh nyungsi rénghap

badis mayit nu diludang tina jugang séwang-séwang

rumanggieung haranjat ti jero taneuh

 

anjog ka guha nu agréng

toko-tokona marakbak dirurub lambaran lampu

musim panas bet nyambuang saliwatan tina seungit daging beuleum,

roti panggang, saab parfum, kerak arak jeung hiliwir birahina

léngkah lanjung mapay plang panunjuk ringkang

tuluy mubuy kana liang pangjerona

 

di dasar bumi nu ngebrak

usik waktu narémbongan tina poster pagelaran

nu narapel dina dingding torowongan, tina papan éléktronik

nu nataan mangsa cunduk jeung nomer-nomer karéta

kawas hiji mesin badag nu gemet ngarancang ringkang

keur nu miang jeung nu datang

 

gumuruh sora karéta

gurujagna ngageterkeun dingding guha nu tohaga

panto-pantona maruka, jalma riab rurusuhan nu kaluar nu kajero

culang-cileung nganti anjeun nu kamari kungsi pasini rék lunta

geuning taya nu ngurunyung midangkeun imut kageugeut

horéng diri ngaligincing nyanding jempling

(bérlin, 2011)  

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: