• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Sajak

Kénging Chye Retty Isnendes
Kintun kana Facebook

Hujan Sasih Mulud

 

Ya Nabi Salam Alaika

Ya Rasul Salam Alaika

Ya Habib Salam Alaika

 

Hujan maseuhan tetelar sasih Mulud

keclakna ninggang daun ninggang tangkal

nyerep kana akar randakah kembang jeung buah

 

Ku lucu hujan. Jadi cukang nepungkeun lawung

implengan urang. Sasih Mulud latar ngareuyna

pucuk harepan. Alam dunya ngampar héjo

satungtung deuleu. Katengtreman surgawi

ngalingkupkeun sora insan jadi pireu

 

Tinghariung tengahing hujan masih Mulud

budalan ritual ngapungkeun pinuh pamuji

Doa-doa nu dititipkeun abdi sadaya kana

daun-daun nu dicalikan para malaikat nu

nyandak harepan ka payuneun Gusti

 

Ya Nabi Salam Alaika

Ya Rasul Salam Alaika

Ya Habib Salam Alaika

 

Hujan maseuhan tetelar sasih Mulud

Keclakna ninggang ambung ninggang raray

nyerep kana palay randakah ihsan jeung sa’ah

 

:Ya Muhammad

Shalawatullah Alaika

 

Bandung, 170211

 

 

Purnama Sasih Mulud Salapan Liukur

 

Henteu ngimpén da puguh wengi taya

cahya. Bet Gusti masihan nyata nu pohara

Taya layung bet di kulon ngaméga mendung

Rasa mayungan lawung pisaur Agung pikeun

tepung

 

Nu cenah galé ning seueurna jempling

Ukur gumuruh galura nu ramona noélan ati

nu wening jeung puyuh liliuran ngarabut

kasadaran tina sukma kahéman

 

Poék nu ngarayap ngantungkeun tapak: bagja

sab purnama lungsur lalaunan misanding

béntang dina wengi tan katorah tanda

 

050311

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

rais purwacarita

puisi reliji kiwari ngampih dina sanubari nonoman , ngabejaan kaweningan batin sakumna manusa nu geus mimiti apal jalan pangablikan.. Karasa pisan dina kecap"Taya layung bet di kulon ngaméga mendung Rasa mayungan lawung pisaur Agung pikeun tepung". moga-muga we katoleh tepi ka beuh dituna, sanajan masih karasa hambar na tungtung letah sugri iman nu ihsan.

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: