• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: aut_link

Filename: modpublic/v_seratan.php

Line Number: 119

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: aut_full_name

Filename: modpublic/v_seratan.php

Line Number: 119

Umar Bakri oh Umar Bakri

Kénging
Kintun kana Facebook

“Taun dalapan puluhan mun teu salah mah, Lo.”

“Jaman Mamang rada ngora kénéh nyah?”

“Nya sakituan.”

“Naon nu kacatet jaman harita, Mang?”

“Di antarana, mimiti tenarna lagu Umar Bakri, Lo.”

“Profil guru jaman baheula nya, Mang?”

“Enya, Lo. Ngagambarkeun waluratna kahirupan guru jaman baheula.”

“Emh.”

“Kapan ceuk dina éta lagu gé cenah, Umar Bakri téh réa nyiptakeun mentri tapi gajihna kawas dikabiri.”

“Éstuni kacida teu saimbang jeung jasana nya, Mang?”

“Enya, padahal sasaha ogé moal aya nu bisa mungkir kana jasa guru. Matak sok disebut pahlawan tanpa tanda jasa ogé.”

“Yaktos.”

“Matak baheula mah teu pati réa anu boga cita-cita jadi guru téh, Lo.”

“Sieun teu bisa beunghar nya, Mang?”

“Enya. Papadaning kitu, masarakat téh kacida ngajénanana ka guru.”

“Alatan gédé jasana nya, Mang?”

“Enya.”

*

“Lain baheula lain ayeuna.”

“Baheula béda jeung ayeuna nya, Mang?”

“Enya.”

“Lebah mana bédana.”

“Lebah hirup-huripna, Lo.”

“Oh.”

“Ayeuna mah katingalina guru téh geus réa undakna, boh lebah ékonomina boh élmuna.”

“Gajihna teu kawas nu dikabiri cara baheula, Mang?”

“Enya. Malah kapan pikeun ningkatkeun kamampuhna ogé sok diilukeun kana program sérifikasi, bari jeung aya tunjanganana deuih.”

“Emh.”

“Alhamdulillah, guru téh ayeuna mah bisa leuwih konséntrasi ngatik ngadidik muridna, lantaran teu pati dipusingkeun ku urusan eusi beuteung.”

“Teu kudu dagang buku atawa LKS ka murid pikeun nambah-nambah panghasilan, sangkan dapur tetep ngebul nya, Mang?”

“Enya. Ongkoh deuih kapan ayeuna mah sarana jeung prasarana keur sakola téh geus ditanggung ku pamaréntah ngaliwatan dana BOS téa.”

“Papadaning kitu….”

“Kumaha, Lo?”

“Sok aya kénéh wé guru anu dagang buku ka muridna atawa ka kolot murid. Modusna ku cara ditipkeun ka batur, Mang.”

“Enya. Oknum éta mah, Lo. Lain guru, tapi tukang ngajar. Lantaran ari guru mah kudu dibarengan ku ngatik jeung ngadidik sangkan muridna jadi jalma anu pinter jeung bener.”

“Ari oknum mah mah ningali muridna téh minangka ladang bisnis anu empuk nya, Mang?”

“Enya, Lo.”

“Jeung deuih, abong hirup di alam dunya sok aya wé masalah téh, Mang.”

“Masalah naon, Lo.?’

“Enya, masalah nu disanghareupan ku kaom Umar Bakri téa, Mang. Sababaraha waktu nu kaliwat mah kapan mindeng aya berita ngeunaan guru anu di ontrog ku kolotna murid alatan metakeun tindakan kekerasan.”

“Enya. Dina hiji hal undak hal nu séjénna kalah nyirorot. Kahirupan ékonomi undak, citrana kalah nyirorot.”

“Malah sawatara waktu nu kaliwat mah aya berita nu ngajeblag dina média massa, nu eusina ngeunaan sakola di Garut anu diliburkeun alatan aya guruna anu kawin, Mang.”

“Bener tatéh?”

“Ceuk dina koran kuring gé, Mang.”

“Kitu-kitu teuing salah ceuk Mamang mah, Lo. Lantaran sapoé gé keur pendidikan mah penting.”

“Kawasna teu apaleun ka nu idéalismeu saperti kitu kapala sakola éta sakola téh, Mang.”

“Jeung aya hal séjén anu teu dipkanyaho ku kapala sakola éta sakola, Lo.”

“Naon, Mang?”

“Lamun ngaluarkeun kawijakan anu méngpar tina tetekon ulah kapanggih ku wartawan.”

“Ah.”

***

Mang Lintrik

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: