• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Béas nu Juragan Tangkulak

Kintun kana Facebook

“Di sabababaraha séntra panghasil béas…..”

“Geus mimiti usum panén nya, Lo?”

“Enya, Mang.”

“Geus aya béjana ka Mamang ogé.”

“Ngeunaan panén?”

“Enya. Boga sawah sacangkéwok, digarap ku dulur, mangkukna aya béja cenah geus dibuat.”

“Ih, atuh téréh boga béas.”

“Alhamdulillah, Lo. Sok sanajan henteu réa, tapi dina kaayaan harga béas ngajaul cara ayeuna mah éstuning gedé hartina béas sacanggeum ogé.”

“Méh di unggal témpat harga béas ngajaul téh cenah mah, Mang. Malah sawatara waktu nu anyar kaliwat mah pamaréntah Kabupatén Bandung nepi ka ngayakeun operasi béas murah.”

“Sanajan geus asup kana usum panén ogé angger kénéh baé mahal, Lo.”

“Réa paktor anu ngalantarankeunana atuh, Mang.”

“Kitu nyah?”

“Cenah alatan cuaca goréng ngalantarankeun bangsal jadi goréng sarta hésé garing, hal sarupa kitu, ceuk berita dina média massa, ngalantarankeun harga jual bangsal jadi murah.”

“Tah lebah dinya teu kahartina téh, Lo. Ari harga bangsal murah tapi ari geus nepi ka urang jadi béas kalah mahal?”

“Biasa, Mang. Permainan bandar.”

“Beu.”

“Cenah, ceuk berita anu kungsi dipidangkeun dina média massa sababaraha waktu nu kaliwat, cenah para tangkulak téh langsung ngasruk ka sawah-sawah. Atuh sual harga, maranéhna mah éstuning leuwih wani ti pihak bulog.”

“Teu walakaya nyah bulog téh?”

“Nya kitu téa, Mang.”

“Ambuing.”

“Paktor séjénna, Mang.”

“Naon deui cenah?”

“Dina nyanghareupan deui usum tandur patani ngarasa bingung alatan gemuk uréa langka. Dina ayana ogé hargana téh leuwih mahal ti saméméhna. Ku lantaran harga gemuk mahal, patani jadi naékkeun harga jual bangsal, pikeun nutupan biaya produksi.”

“Ka marana cenah gemuk téh?”

“Teuing, Mang. Ngan dina hiji média kungsi ditayangkeun yén aya sababaraha anggota DPRD di salah sahiji wilayah Jawa Barat ngayakeun sidak ka gudang gemuk. Hasilna wuwuh matak kagét, sihoréng eusi gudang parongpong.”

“Boa-boa gemuk ogé disalurkeun ka tangkulak deuih.”

“Wallohualam, Mang. Ngan harepan urang mah tangtu sarua. Geus waktuna para gegedén téh merhatikeun kabutuhan dasar rayatna, nyaéta eusi beuteung rayat. Di antarana nya ku cara ngabebenah distribusi gemuk sarta nartibkeun tangkulak sangkan ulah haben-habenan ngokop kahirupan patani jeung rayat leutik. Enya ukur harepan kitu gé.”

“Bangun anu pesimis kitu, Lo.”

“Ningali kanyataan da atuh, Mang.”

“Lamun kanyataanana pangawasa teu mampuh ngurus pangabutuh dasar, nu pangbasajanna, nyaéta eusi beuteung rayat?”

“Komo deui ngurus pasualan anu leuwih kompléks.”

“Enya, nya.”

“Rék iraha nya, Mang?”

“Naon téa, Lo.”

“Aya kajadian harga béas murah tapi kahirupan patani raharja.”

“Tanyakeun wé ka Ebiet.”

“Har?”

“Enya, ka rumput yang bergoyang.”

***

Mang Lintrik

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: