• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Murid anyar

Kénging Nana Sukmana
Kintun kana Facebook

Oman : "Hay! Nepangkeun, nami abdi Oman. Tapi supados langkung akrab, sebat wéh yayang imut!" (bari cu­ngar-cengir)

Ucing
“Ucing aing nu indungna reu­neuh tuluy anakan satilu-tilu, ih da éta mah ucing jaluna geus kitu mah pleng waé teu embol-embol, tong boro nganapkahan, ngalongokan ogé henteu!”
“Ah, tong boroning ucing, kiwari mah manusa ogé loba nu kitu téh!”
“Ih, kutan?”

Ayah Kawunglarang
Rancah

Onta
Dudu : “Naon bédana onta jeung kangkung?”
Adar : “Onta di arab, kangkung di urab!”

Ryan Darmawan
Jl. Jamika No. 45

Cangkeul
Rina : “Aa naha teu cangkeul?”
Dodo : “Cangkeul kumaha kitu?”
Rina : “Éta mamawa beungeut goréng,..”

Ryan Darmawan
Jl. Jamika No. 45

Hartina
Udin : “Néng naon hartina ana uhibbu anta?”
Enéng : “Abdi bogoh ka anjeun!”
Udin : “Qobiltu néng! yés, yés!”
Enéng ngahuleng….

Astri
Jl. Gurame no. 123

Salah pok
Iman : “Néng! Tos gaduh salaki?”
Unah : “Teu acan a!”
Iman : “Sami atuh, aa gé can boga salaki da.”
Unah : “Haaar!”

Ifah Musdalifah
Jl. Saturnus No. 67

Bangkong
Guru : “Naon sababna anak bangkong sok luluncatan?”
Udin : “Biasana bu, ari murang­kalih mah da sok kitu.”
Guru : ???

Asep Mahpudin
SDN Haruman Sari – Garut

Bulan Béntang
Icih : “A, upami icih janten bulan, aa keresa janten bintangna?
Ibro : “Keresa atuh!” (Atoh)
Icih : “Sok atuh nyingkah 149,680,000 km ti abdi.”
Ibro colohok….

Obar Sobarsa
Jl. Astana Anyar No. 90

Papatah
Ceuk kolot : Lalaki sajati mah pantrang kudu nginum kiranti...

Indra Gunawan
Jl. Keansantang No. 34

Sagala Tiasa
“Tiasa nambal ban Mobil?”
“Tiasa asal aya lém ban baé!”
“Tiasa nambal calana soéh?”
“Tiasa asal aya lamak tilas!”
“Tiasa pangnambalkeun hutang?”
“Tiasa mangga!”
“Kumaha?”
“Ditaplok BPKB Mobil!”
“Is ! ulah-ulah!”

Apih Suratman
Cimangkok Sukabumi

Kabiasaan
“Lamun jelema ngomong bari nulak cangkéng, éta nandang­keun sipat gedé hulu, lamun bari nyakuan leungeun, nandakeun simpati!”
“Lamun  nu bari sidakep?”
“Éta mah jelema muriang…”

Ajat Sudarjat
 Sumedang

Blok
“Cenah baheula unggal nagara téh kungsi perang dingin. Di dunya aya tilu blok. Nu kahiji blok barat, nu kadua blok timur. Jeung nu netral ngaranna non-blok!”
“Ari kuring ka asup blok mana?”
“Deuh, sok malaweung ari nanaon téh, ieu mah keur ngomongkeun nagara. Silaing mah sigana asup blok ka opat, blok go-blok!”

Iis Siti Fatimah
Suryalaya –
Tasikmalaya

Témbak
Guru basa Inggris keur ngayakeun soal tanya jawab jeung murid-muridna.
Guru: “Open the book, naon tah Nyil hartina?”
Unyil: “Buka buku.”
Guru: “Lamun open the door?”
Unyil: “Buka pantona, tuluy tembak!”

Ajat Sudarjat
 Sumedang

Ulah Ngaroko
Dina hiji waktu, pelatih maénbal ngainstruksikeun ka pamaén-pamaén­na, lamun seug keur mawa bola omat ulah bari ngaroko, keun baé cenah kiperna mah. Pédah sakabéh pamaénna téh nyandu pisan kana roko. Nepi ka kituna nya di dunia barakatak mah. Heuheuh.

Iis Siti Fatimah
Suryalaya –
Tasikmalaya

Lagu
“Cenah lagu dangdut téh, asalna tina kecap dikendangan tuluy ngagedut!”
“Lamun lagu rock n roll?”
“Éta mah asalna tina kecap rok jeung …”
“Hisss, enggeus-eungeus ah, geus tangtu nyonghar manéh mah!”

Ajat Sudarjat
 Sumedang

Tatarucingan
“Kuéh naon nu ngarana diwangun ku ngaran jelema jeung ngaran wadah cai?”
“Euh… surabi?”
“Salah, nu bener mah martabak. Marta ngaran jelema, bak tempat cai!”
“Capruk ah silaing mah!”

Ajat Sudarjat
 Sumedang

Pamohalan
Doni: “Ki, manéh yakin teu gunung sakumaha luhurna ogé lamun dituga­ran unggal poé bakal rata?”
Oki: “Saratus persén yakin!”
Doni: “Lamun laut unggal poé di tawu ku séndok bakal saat?”
Oki: “Duaratus persen silaing ngacapruk!”

Iis Siti Fatimah
Suryalaya –
Tasikmalaya

Nyelok
Adel: “Pa… Ujang mah alim gaduh indung téré!”
Bapa: “Har ari Ujang, nyasaha nu badé nikah deui?”
Adel: “Leres Pa?”
Bapa: “Sumpahna gé!”
Adel: “Saleresna mah  Ujang téh dipiwarang mamah kanggo nyelok bapa!”

Iis Siti Fatimah
Suryalaya – Tasikmalaya

Rock Dangdut
Si Uding jeung Si Tukdel tas lalajo Rock Dangdut.
“Cék uing mah lain pertunju­kan rock dangdut ieu tadi téh…”
“Pertunjukan naon atuh?”
“Pertunjukan rock mini, tinga­li waé rok artisna pararundat kitu!”

Ena Rs – Rancah

Bacang
“Cenah eusi bacang téh ku hayam, mana atuh euweuh nanaonan ieu mah?”
“Enya ku hayam pan dipacok jadi wé euweuh nanaonan…”
“Bedul téh, sugan téh aya hayaman, horéng eusina dimangsa ku hayam nya!”

Ena Rs – Rancah

Diasupkeun
“Oded, kamari ku manéh lin hayam téh diasupkeunana?”
“Uhun Ma.”
“Geuning ayeuna euweuh?”
“Da diasupkeunana gé ka dieu… diangge rencang liwet…” (bari nyabak beuteung)

Ena Rs - Rancah

Siki Saga
Camay: “Déwék mah boga babatu­ran urang Batak, bageur téh.”
Jojon: “Saha ngaranna euy?”
Camay: “Ngaranna téh Henry Sikisaga!”
Jojon: “Lain Henry Sikisaga tolol, Henry Sinaga kituh!”
Camay: “Heueuh meureun… hehe.”

Ayah Kawunglarang
Rancah

Studi Banding
Para anggota Dewan keur rerembugan arek ka mana studi banding taun ieu. Aya nu ngusulkeun ka Eropa, Rusia jeung Amerika Serikat. Ngan aya saurang nu usulna rada beda ti batur.
“Kumaha lamun studi ban­ding ayeuna mah… ka jalur Gaza?”
Euweuh saurang ogé ti anggota dewan nu ngadukung usul éta.

Ena Rs - Rancah

Pesimis
Koming: “Pesimis déwék mah euy…”
Bonang: “Nanaonan bet teu pupuguh nyarita kitu?”
Koming: “Éta puguh, saingan déwék beuki loba baé!”
Bonang: “Saingan dina naon kitu?”
Koming: “Nyieun barakatak euy, kiwari mah loba pendatang anyar jeung aralus deuih barakatakna téh!”
Bonang: “Oh, sugan téh soal bisnis properti!”

Ayah Kawunglarang
Rancah

Barudak Kiwari
Jasmin: “Let’s go…”
Jasman: “Go, alone…”
Bapana: “Da heueuh atuh, barudak kiwari mah geus embung waé ngagunakeun basa Sunda téh!”

Ayah Kawunglarang
Rancah

Ari Sugan téh
“Rompong…! Rompong…!”
“Ma ! Dagang naon di luar?”
“Ah ! Tukang kokorompong éta mah!”
“Mésér Ma! sarébueun wéh!”
“Ari manéh! Éta téh nu meulian barang urut!”
“Oh... sugan téh kuéh Rompong!”

Ajat Sudarjat
 Sumedang
 

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

dedi hermawan

mangle top lah ngahibur.....

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: