• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Kapal Selam

Kintun kana Facebook

Guru: “Ari Udan téh ngagambar naon mani saé-saé teuing?”
Udan: “Kapal selam Bu Guru.”
Guru: “Mana kapal selamna? Geuning  ieu mah gambar laut?”
Udan: “Ari Bu Guru, di mana-mana ogé kapal selam mah di jero laut. Moal katingali atuh!”

Pikiraneun
Dadang: “Béjana énté geus teu hubungan deui jeung Minah. Ku naon?”
Dudung: “Asa kaleuleuwihi tuda!”
Dadang: “Kaleuleuwihi kumaha?”
Dudung: “Tuda ari dahar sok hayang baé di Padang. Ka Padang téa jauh, pikiraneun.”
Dadang: “Ah siaaaah!”

Gina Apsari
SMA 26 Bandung

Ngitung Sorangan
Patugas: “Sabaraha ayeuna yuswa Nini?”
Nini: “Ah ukur béda lima taun jeung Si Aki mah.”
Patugas: “Ari yuswana aki sabaraha?”
Nini: “Ari Ujang téh kumaha? Pan ceuk Nini ogé tadi ngan béda lima taun. Itung wé atuh sorangan!”

Usép - Géologi Bandung

Teu Ngartieun
Warga: “Bapa mah raos Raos dina mangsana pangsiun téh murangkalih sadayana jaranten jalmi.”
Pa Lurah: “Ari kitu saméméhna anak kuring téh héwan? Dianggap lain jelema kitu?”
Warga: “Har?”

Usép - Géologi Bandung

Hapé Canggih
Apa : “Jang, pangmencétan­keun tonggong bapa!”
Ujang : “Teu usum dipencét Pa, ayeuna mah usum anu di­sentuh.”

Cece Rusmana Jl. Pungkur 67

Hadiah
Ibro : “Pa, poé ieu uing ulang taun, mana hadiah motor téh?” (Namprak)
Bapa : “Tah tunda!” (Mikeun konci motor)
Ibro atoh bari nempo ka luar
Bapa : “Taun hareup spionna, taun hareupna deui spakbor.” (Bari ngarawél pacul tuluy indit ka sawah)
Ibro ukur bisa olohok.

Dicky Awaludin
Panyileukan Blok V No. 24

Basa Inggris
 “Eusian ieu ku basa inggris nya?" ceuk guru bari nulis 10 =... 100 =... 1000 =...
Tereleng si Dodo ka hareup tuluy nulis "10 = ten 100 = teen 1000 = teeen"

Budi Gunawan
Jl. Saturnus 78 Margahayu

Salam
Mamah : “Mamah rék ka teun wa haji, nitip salam keur néng Rina moal?”
Dodo : “Sakedap, Mah.”
Lumpat ka dapur…
Teu lila datang deui…
Dodo : “Yeuh! Dua lambar weéh.” (Mikeun daun salam)

Dicky Awaludin
Panyileukan Blok V No. 24

Saruana
Umi : “Kang, ayeuna mah budak th geus pinter ngojay.”
Akang : “Na kumaha kitu?”
Umi : “Leuwih ti sajam can hanjat kénéh.”
AKang : “Wah hebat anak uing, ngojay di mana?”

Tuti Alawiah
Jl. Hegarmanah no. 134 Kadungora-Garut

Gagal Kabéh
Udung : “Halah… ngebon paria sahéktar gagal kabéh euy!”
Iding : “Na kumaha kitu, Kang?”
Udung : “Rasana parait kabéh….”

Tuti Alawiah
Jl. Hegarmanah no. 134 Kadungora-Garut

Kabeurangan
Tono muka panto kelas…
Tono : “Punten bu, abdi kasiangan.”
Guru : “Nya teu nanaon, tutup wéh pantona.”
Tono : “Haturnuhun, bu.”
Geblug panto kelas nutup, tapi euweuh nu asup da Tono mah balik deui ka imah.
Guru : “Har!” (colohok kana panto)

Ita Purnama
Jl. Cibabat No. 14 Cimahi

Satia
Aa : “Teu aya alesan aa kanggo ninggalkeun enéng.”
Enéng : “Nuhun atuh upami aa badé satia mah.”
Aa : “Sanés ku masalah satia néng, tapi masalahna teu aya deui anu daékeun ka aa...”

Ita Purnama
Jl. Cibabat No. 14 Cimahi

Jodo
Uni : “Halow! A nuju naon?”
Ading : “Nuju jalan-jalan sareng Sibelo!”
Uni : “Sami a, Uni gé nuju jalan-jalan sareng a Udung.”
Ading : “Har geuning sami! Boa-boa urang téh jodo!”
Uni : “Nararajis teuning! (Nutup telepon)

Husien Irawan
Antapani No. 90

Hiburan
“Din, minggu hareup mah di lembur urang bakal aya hiburan euy sapoe sapeuting, dang­dutan artis ti Jakarta!”
“Ah, komo di urang mah dua poé dua peuting!”
“Naon? Dangdutan?”
“Lain, meuyeum cau!”
“Si kasebeleun siah…”

Onok Saripah  - Cimahi

Usum Kawin
“Bener nya ari usum hujan kieu mah sok loba nu kararawin!”
“Enya puguh atuh, pan urang ogé mun rék pepelakan ogé kudu keur usum hujan, ngarah tereh jadina! Matak nu karawin usum hujan ogé meh tereh …”
“His, geus ah… ari taeun téh!”

Onok Saripah  - Cimahi

Kolot Lenger
“Baso baso…” ceuk hiji kolot.
Tukang baso gura-giru ngadorong roda nyampeurkeun.
“Ngadamel Gan?”
“Henteu, cing nginjeum seu­neu.”

Onok Saripah  - Cimahi

Obrolan Orok
Orok 1: “Ceuk uing mah, ci susu téh aya waktu teu ngeunah­na?”
Orok 2: “Nya iraha kitu?”
Orok 1: “Éta mun isuk-isuk, asa barau dahdir ci susu téh!”
Orok 2: “Dih, kos nu teu ngarti waé manéh mah!”
Orok 1: “???”

Onok Saripah  - Cimahi

Basa Sunda
“Cenah basa Sunda téh moal aya dina kurikulum 2013?”
“Heueuh puguh!”
“Aah kumaha atuh?”
“Diganti ku basa Ibu cenah!”
“Sarua-sarua kénéh atuh éta mah!”

Asri Amartiani
Jl. Cipaganti 29 Bandung

Diganti
“Basa Daerah teu meunang diajarkeun di sakola ayeuna mah!”
“Baé da kuring mah teu ngajar bahasa daerah. Kuring mah ngajar basa Sunda!”
“Heueuh éta-éta kénéh!”
“Wah?”

Asri Amartiani
Jl. Cipaganti 29 Bandung

Bingung
“Bingung uing mah, mun basa Sunda euweuh, meureun uing ogé di delete tina PNS téh eung!”
“Nya moal atuh, maenya waé PNS aya PHK!”
“Terus uing kudu ngajar naon atuh?”
“Nya meureun ganti ngajar! Pan loba geuning guru lain ogé nu teu boga kaelmuan sunda, ngajarkeun Sunda! Éta ogé pasti kitu!”

Asri Amartiani
Jl. Cipaganti 29 Bandung

Randa
“Nyaho teu kunaon pangna Nyi Ipit ngaranda?”
“Henteu, kunaon kitu?”
“Éta pedah papirak jeung salakina Mang Sardung!”
“Éta mah aing gé nyaho atuh, naon sababna?”
“Nu matak sababna mah teu nyaho uing ogé!”
“Beuh…”

Koko Komarudin
Kawali – Ciamis

Hijaiyah
“Cing tataan hurup-hurup hijaiyah?”
“alif be te se de ef gé ha…”
“Geus-geus, sok kamana karep ari nanaon téh! Nangtung di hareup!”

Koko Komarudin
Kawali – Ciamis

Kulawarga Matematika
“Pamajikanana  ngarana?”
“Empat (4)”
“Budak nu awewe?”
“Roro (2)”
“Budak nu lalaki?”
“Kalimin (X - )”
“Ari ngaran Salakina ?”
“Bagi too  ( : ) !!!”

Apih Suratman
Cimangkok Sukabumi

Endog Asin
“Ma, Ujang mah hoyong emam jeung endog asin!”
Teu lila indungna jol ti warung bari mawa asin buleud saons.
“Kop Jang, korehan tah tina lebah beuteungna, sugan aya endog asinna!”
“???”

Koko Komarudin
Kawali – Ciamis

 Poek Keneh
“Tos hurung Aki lampu teh ayeuna mah !”
“Geuning poek keneh, curuk Aki ge teu katingali !”
“Ah… si Aki mah eta soca Aki peureum keneh !”
“Aeh enya can dibeuntakeun,! Tunduh tuda !”

Apih Suratman
Cimangkok Sukabumi

Kunaon
“Kunao beungeut Cepot beureum?”
“Di cabok ku Bapa Semar !”
“Lain !”
“Mindeng teuing kaeraan !”
“Lain !”
“Ari enggeus naon atuh ?”
“Sabab kunu nyieun Golek beu­ngeut si cepot dipulas beureum.”

Apih Suratman
Cimangkok Sukabumi

Kunaon deui
“Kunaon Gatotgaca bisa ngapung?”
“Lantaran Sakti !”
“Salah !”
“Make baju Antakusumah !”
“Salah keneh !”
“Ari geus kunaon cenah ?”
“Ku leungeun Dalang di ka luhurkeun !”

Apih Suratman
Cimangkok Sukabumi

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

Mangle || Mang Levy

sae kapihatur carita'na !!! mugia bahasa sunda teu dugika te'es teupi akhir jaman...

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: