• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Nu Rék Milih, Calon, jeung Bobotoh

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

Kakawasaan aya dina leungeun rahayat. Kitu ceuk padika demokrasi mah. Ngan, kitu téh, teu salilana nyata. Nu écés, dina lolobana urusan, rahayat mah teu sing boga kakawasaan. Malah, nya rahayat pisan nu dikawasa ku nu boga kakawasaan.

Dina mangsa pilihan langsung, (milih legislatif, présidén, jeung kepala daérah) rayat boga kakawasaan. Kari metakeun hakna, luyu jeung kahayangna.

Kanyataan kawas kitu, sawadina bener-bener dimangpaatkeun ku sakaumna nu boga hak pilih. Kudu percaya, pilihan panghadéna téh nu dumasar kana ati sanubari rahayat. Lantaran putusan nu ukur memenitan, balukarna mah manjang. Copelna, lima tauneun ka hareup.

Ajen-inajén calon, pamustunganana mah gumantung kana putusan nu milih. Keur paracalon,  keuna kana kekecapan padagang, ‘kersa galeuh teu kersa ulah geuleuh’. Di dinya, aya gambaran demokrasi dina nangtukeun pilihan.

Ajén pilihan, gumantung ogé kana  ketak parabobotoh (tim sukses). Ngaranna gé tim suksés, nu mistina jadi cukang lantaran suksésna calon dina ngirut haté rahayat. Tangtu wé butuh karancagéan parabobotoh dina mulas jeung molés paracalon sangkan kasaksén ‘guluburna’.  Ngan, tangtu deuih, nu leuwih penting mah, tujuan kapilihna calon nu dibobotohanana téh kudu keur kapentingan balaréa!

Ajén bobotoh, mémang bakal kasakasén dina ketak jeung paripolahna. Nu pasipatanana ukur calo,  béda jeung nu bener-bener boga tanggung jawab dangka panjang. Nu disebut pandeuri mah, ngabalitungkeun ‘purna jualna’ gambaran tanggung jawab kana paripolahna.

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: