• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan

Kénging Rumpaka M-Online
Kintun kana Facebook

Hartina

Ngedalkeun omongan sakarep-karep.

Harti dina basa Indonesia.

Berbicara seenaknya.

Pedaran

Ku lantaran keur ambek Tati nyaritana sakarep-karep. Sagala rupa kagorengan adina dicaritakeun.

Conto dina kalimah

“Ulah kitu! Teu hade ngagogoreng batur teh. Tati mah abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan” ceuk indungna.

 

Adam lali tapel

Hartina

Poho kana asal-usul sorangan, poho ka lembur poho ka batur.

Harti dina basa Indonesia

Lupa pada asal-usul diri sendiri, pada teman dan tanah kelahiran.

 

Pedaran

Ti barang ngumbara, Ceu Tini can kungsi nyaba ka lembur, can kungsi nepungan deui baraya-barayana.

Conto dina kalimah

Bibina nyarita,”Tini mah Adam lali tapel, pleng les teu inget ka lembur, poho ka dulur”.

 

Adat kakurung ku iga

Hartina

Kabiasaan anu hese dirobahna.

Harti dina basa Indonesia

Kebiasaan yang sulit diubah.

Pedaran

Si Atok nginjeum duit ka Pa Haji Maman. Kituna teh sababaraha kali. Kamari datang deui rek nginjeum duit Rp. 50. 000,- Tapi harita mah teu dibere, da dicarek ku Kang Ahmad anak Pa Haji Maman. Kitu tea mah pantes da tara mayar, upama jangji ge sok jalir wae.

Conto dina kalimah

“Jangji ge da ukur jangji, manehna mah adat kakurung ku iga. Geus jadi kabiasaan nganjuk teu mayar teh,” ceuk Kang Ahmad.

 

Adean ku kuda beureum

Hartina

Ginding ku barang batur.

Harti dina basa Indonesia

Terlihat gagah dengan barang kepunyaan orang lain.

Pedaran

Isah dangdan ginding naker. Samping jeung kabaya meunang nginjeum ti lanceukna. Atuh, kongkorong jeung geulang deuih meunang nginjeum ti dulurna.

Conto dina kalimah :

“Geus dangdan mah Nyai teh ginding geuning. Ngan hanjakal we, adean ku kuda beureum” ceuk indungna ka Isah bari nyerengeh.

 

Ajak jawa

Hartina

Ngajak atawa nawaran teu jeung saenyana.

Harti dina basa Indonesia

Mengajak sekedar basa-basi.

Pedaran

Ma Arti keur tuang. Sanguna saboboko, deungeuna ge rupa-rupa moal beak ku sorangan. Basa Ceu Kokom ngaliwat, Ma Arti gegeroan, ngajak tuang.

Conto dina kalimah

“Kabeneran Nyai ngaliwat, sok kadieu urang bareng dahar jeung ema. Sok geuwat Nyai da ema mah lain ajak jawa” pokna semu maksa.

 

Akal bulus

Hartina

Akal licik, akal jahat, neangan jalan ngalakukeun kagorengan.

Harti dina basa Indonesia

Akal yang kurang bagus, jelek, jahat.

Pedaran

Kang Hadi mundurkeun motor. Ari jedak ngadupak Jang Adun. Lalaunan padahal mah. Tapi, Jang Adun ingkud-ingkudan, pura-pura parna. Kang Hadi reuwaseun golosor mere duit ka Jang Adun keur tatamba.

Kang Jupri jeung Andi mah apaleun, Adun teh ukur pura-pura parna.

 

Conto dina kalimah

“Si Adun mah ukur akal bulus, da geuning teu kua-kieu “ ceuk Jupri ka Andi.

 

Alus usap, teuas peureup

Hartina

Gede tinimbangan tapi tegas.

Harti dina basa Indonesia

Penuh perhitungan tapi tegas.

Pedaran

Nu dilatih maen bal ku Kang Pendi mah teu burung aralus. Ku kitu tea mah pantes, da Kang Pendi mah katurut, bisa ngurus barudak. Katurut, lantaran asak tinimbangan. Tapi, kacida disiplina.

Conto dina kalimah

“ Pantes barudak asuhanana maraju ge, da Pendi mah alus usap teuas peureup” ceuk Pa Arman.

 

Ambek nyedek tanaga midek

Hartina

Ambek teu kabudalkeun lantaran ngarasa moal pikuateun.

 

Harti dina basa Indonesia

Kemarahan yang terpendam karena menyadari tidak memiliki kekuatan.

Pedaran

Jang Ohir dicarekan ku lanceukna. Manehna ge ambek mah ambek, tapi teu ngalawan, da rumasa moal pikuateun. Antukna mah ngaleos bari renghap - ranjug.

Conto dina kalimah

“ Enya Jang Ohir mah ukur ambek nyedek tanaga midek, da teu bisa ngalawan, “ ceuk Kang Ono ka Ata, bari neuteup Ohir nu renghap-ranjug.

 

Ambek sakulit bawang

Hartina

Babari ambek ku alatan anu teu pira.

Harti dina basa Indonesia

Mudah marah walau oleh sebab yang sangat kecil.

Pedaran

Kang Ocim mah tara beunang dibanyolan,  teu kaop kasigeung hatena, sok babari ambek.

Harita ge basa kerja bakti, Kang Ocim nyarekan laklak dasar ka Kang Uhe nu kapapancenan ngabagikeun roko titahan Pa RW. Padahal, sabenerna mah moal teu kabagean, da diliwat soteh ukur heureuy.

Conto dina kalimah

“Ocim mah ulah di banyolan, da ambekna sakulit bawang,” ceuk Pa RW ka Kang Uhe.

 

Anjing ngagogogan kalong

Hartina

Mikahayang ka nu samar kasorang.

Harti dina basa Indonesia

Mempunyai keinginan tapi menyadari tidak akan tercapai.

Pedaran

Cita-cita Jang Adi teh luhur. Malah hayang sakola ka luar negeri sagala. Tapi, nya kitu, kawas nu pamohalan. Atuda kolotna ge batan sakitu, lieuk euweuh ragap teu aya.

Conto dina kalimah

“Keur uing mah hayang sakola ka luar negeri teh, teu beda ti anjing ngagogogan kalong” ceuk Adi ka Arman.

“Ah , teu kitu Di, ari diparengkeun ku  Nu Mahakawasa mah, saha nu terang” ceuk Arman ngahatean.

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: