• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Hadiah Sastra ”Rancagé” jeung Hadiah ”Samsudi” 2013

Kintun kana Facebook

Kangaranan anu disebut hadiah mah dimana-mana ogé sarua, nyaéta mangrupa anugrah kana hiji préstasi anu punjul ti batur. Bisa préstasi akadémis anu aya di lingkungan sakola. Pan aya di sakola téh Hadiah Béntang Pelajar. Nya pon kitu ogé dina widang olah raga, seni, sastra,politik,ékonomi,jst. Taya sanés udaganana sangkan préstasi  téh ti waktu ka waktu beuki ngaronjat beuki punjul. Majalah Manglé maparin hadiah keur Hahaha Pinilih,  Sajak Pinilih,  Carpon Pinilih. Diusahakeun mah langgeng mayeng, mugi waé enya kituna bari bener jadi motivasi keur pangarang.

Kitu ogé Hadiah Sastra ”Rancagé” jeung hadiah “Samsudi”  ti Yayasan Rancagé. Hadiah anu diancokeun keur kum karya sastra Sunda jeung nu gedé jasa kana kasundaan. Alhamdulillah nepi ka ayeuna mayeng unggal taun nepi ka 25 kalina dina taun 2013 ieu. Malah ka dieunakeun mah geus ngambah méré hadiah keur karya jeung nu gedé jasana kana sastra Jawa, Bali Jeung  Lampung.

Dina kahirupan sasatra Sunda , Hadiah Sastra Rancagé téh lain baé ngahirupan sacara fisik, tapi tétéla geus ngaronjatkeun karya sastra Sunda parunjul boh dina kuantitas boh dina kualitas. Iwal ti nambahan renungna pangarang, ogé nambahan euyeubna buku anu medal jeung pamedalna. Dina taun 2012, tos medal 38 judul buku anu diantarana aya nu baris nampa Hadiah Rancagé jeung Hadiah Samsudi. Ti taun ka taun Hadiah Rancagé téh karasa ngamotivasina ka pangarang. Diarep-arep, jadi bahan carita jadi bahan diskusi nu ragot.  Diskusi nu ragot lain kudu jadi pro kabéh atawa kontra kabéh da geuning ayana Hadiah Sastra Rancagé jeung Hadiah Samsudi téh geus ngadagingan sastra Sunda.  Mangka mayeng, langgeng, ngagelenggeng. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: