• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Waktuna Naur Jangji

Kintun kana Facebook

Pilihan gubernur (pilgub) lekasan. Nu boga hak pilih, geus nangtukeun pilihanana. Mikeun sora sakasuka.  Hasilna? Kari nungguan bulé-hideungna.  Nu jinek,  aya nu unggul aya nu asor. Memang, kitu téh ilahar naker.

Pilgub, mémang penting! Tapi, nu leuwih penting mah sabadana.  Apan, tujuanana gé sangkan kahirupan mangsa datang leuwih hadé batan saméméhna. Hartina deuih, patalina jeung kapamingpinan Jabar mah, pilgub téh misti jadi jalan ngawujudna kapamingpinan Jawa Barat leuwih hadé.

Masarakat percaya,  ajén-inajén kapamingpinan téh penting pisan. Da, kawijakan nu ngocor ka rahayat gé ti dinya sunggapanana. Hartina, hadé-goréng ketak jeung paripolah pamingpin bakal karasa mangpaat ogé mamalana ku balaréa.

Lima papasangan cagub/cawagub geus nembongkeun ketak jeung pakarepanana. Kitu téh tembong dina visi katut misina. Najan rupa-rupa ungkara basa, enas-enasna mah boga tujuan nu sarua, sangkan rahayat leuwih raharja.   Mun karaharjaan masarakat jadi tujuan, tangtuna saha waé nu kapilih teu  jadi sual. Nu penting,  éta  pamingpin mampuh jadi cukang lantaran karaharjaan masarakat Jawa Barat.  

Upama waktu kompanye nebar jangji. Rayat mah kari nagih. Nu kungsi diucapkeun ku cagub/cawagub, moal weléh natrat dina ingetan rayat. Ajén-inajén pamingpin gé, moal leupas tina kekecapan nu diomongkeunana. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: