• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Poé Basa Indung Internasional

Kénging Rudi H
Kintun kana Facebook

Kantun urangna, urang Sunda némbongkeun raga katineungna kana hirup huripna basa indung, da di tingkat internasional mah tos kantenan, basa indung téh kudu dipiara dihirupkeun  dipaké  dihadé-hadé dina hirup kumbuh sapopoé.  Unesco geus boga kayakinan jeung ngaaprésiasi pisan kana ayana basa indung. Basa indung  gedé jasana kana hirupna hiji sélér bangsa. Basa indung geus dipaké jadi alat komunikasi sapopoéna, geus dipaké alat mikir dina mekarkeun budaya jeung kaadaban hiji sélér bangsa. Unggal tanggal 21 Februari, Unesco nganjurkeun ka sakuliah dunya pikeun ngayakeun kagiatan husus keur miéling  Poé Basa Indung Internasional.

Anapon dina kamekaran kiwari, basa indung geus sarosopan kaselapan ku basa deungeun, nya jamak baé, meureun éta téh bukti akulturasi balukar tina pacampurna hiji sélér bangsa jeung bangsa nu séjénna. Ari kitu pan urang Sunda gé geus lila miceun ”kurung batok” jadi ”lampar”, tina ”dusun jauh ka bedug” jadi  ”jalma nyakola”, nya pasti loba robahna boh dina sikep hirupna boh dina basana.

Lebah basa Sunda anu robah tur mekar, urang  Sunda tetep kudu madoman yén basa Sunda téh mangrupa galeuh budaya urang Sunda anu jadi kareueus saréréa. Ku kituna dina mekarna téh kudu ngabarung antara kuantitas jeung kualitasna. Sacara kuantitas, basa Sunda pasti kudu nambahan kajembaran basana da kudu ngaladénan kamekaran élmu jeung téknologi. Papadaning kitu,éta kamekaran kajembaran basa téh kudu dibarengan jeung kualitasna. Mun urang Sunda masih miharep basana téh jadi cicirén bangsana, nya mekar téh kudu jeung étikana, éstétikana anu bisa ngawadahan babasan cenah urang Sunda téh sopan, soméah hadé ka sémah. Basa Sunda kudu mekar bari ngabudaya jeung némbongkeun kaadabanana.***   

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: