• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Ékting

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

“Ékting….”

“Sandiwara, Mang?”

“Sandiwara bisa. Tiater, film, jeung sinétron ogé butuh kamampuh ékting para aktorna, Lo.”

“Yaktos.”

“Lamun éktingna kurang pas atawa goréng tantu bakal kanyahoan bobodoanana atawa bohongna, Lo.”

“Henteu inner nya, Mang?’

“Enya. Kurang penjiwaan. Atawa bisa baé kaleuleuwihi, over ékting, éta ogé sarua goréngna.”

“Ceuk Pong Harjatmo, Mang….”

“Pong Harjatmo aktor kawakan taun tujuh puluhan nepi ka dalapan puluhan, Lo?”

“Enya.”

“Kumaha cenah?”

“Éktingna matak bosen. Kitu deui kitu deui, monoton meureun ceuk basa légégna mah?”

“Ékting Angelina Sondakh, Lo?”

“Enya.”

“Éktingna teu jauh tina roman pikarunyaeun, memelas ceuk basa Malayuna mah, kawas karéréaan sinétron di urang nya?”

“Bener, Mang. Ceuk Pong Harjatmo kuring gé.”

“Terus kumaha deui cenah?”

“Saban jawabanana méh sarua jeung anu dikedalkeun ku dununganana, cenah. Boa-boa sumber naskah atawa skenariona ogé sarua.”

“Kurang penjiwaan meureun.”

“Meureun.”

“Atawa tuhu teuing kana naskah skenario, kurang improvisasi, jadi wéh éktingna monoton.”

“Bisa jadi kitu ogé, Mang.”

“Na keur maén sinétron naon kitu manéhna téh?”

“Ih, ari Mamang sok api-api bodo!”

“Héhéhé, pan keur latihan ékting, Lo.”

“Na rék jadi artis atawa aktor Mamang téh?’

“Ah henteu, Lo.”

“Atawa rék jadi politikus?”

“Naha bet los-los kana politikus?”

“Kapan politikus ogé kudu bisa ékting, Mang.”

“Héhéhé….”

“Kudu alus éktingna Mang, sugan wé kabiruyungan jadi politikus suksés.”

“Beu.”

“Kawasna mun rék ancrub kana dunya politik mah kudu latihan ékting anu alus nya, Mang.”

“Is, ulah Lo.”

“Naha?”

“Bahaya.”

“Bahaya kumaha, Mang?”

“Mun éktina alus tanwandé bakal hésé kanyahoan wadulna. Sagala halna bakal kawas nu nyaan benerna.”

“Enya nya.”

“Matak cukup wé ku ékting jajar pasar.”

“Sangkan ramé lalajona nya, Mang. Kawas lalajo sinétron.”

“Enya.”

“Kapan ceuk lagu ogé, dunia ini panggung sandiwara, peranannya mudah berubah.”

“Bener, Lo. Ayeuna nanjung bisa jadi isuk mah tisungkruk. Ayeuna balad bisa jadi isuk mah musuh, atawa sabalikna.”

“Pikiraneun, Mang.”

“Teu kudu dipikiran, Lo.”

“Har, kudu kumaha atuh, Mang?’

“Urang lalajoan wé, kumaha raména.”

“Yaktos.”

***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: