• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Dibujeng Gampangna

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

“Dibujeng énggalna….”

“To the point, Mang?”

“Enya.”

“Lalawanan tina malapah gedang?”

“Bisa ogé.”

“Naon deui nya?”

“Némbongkeun sipat jalma anu basajan, simpel, teu wawuh jeung basa-basi.”

“Atawa jalma nu teu nyaho tatakrama nya, Mang?”

“Bisa jadi kitu lamun hirupna aya di masarakat anu masih kénéh nyekel adat kabiasaan baheula. Anu nanaon téh kudu malapah gedang heula, saméméh nepi ka puhuna.”

“Tapi bisa ogé ngagambarkeun jalma anu teu sabaran, Mang.”

“Teu sabaran kumaha, Lo?”

“Teu sabar ngalakonan prosés nu ngéntép seureuh, Mang. Hayang langsung baé nepi ka nu dituju.”

“Maci disurahan kitu ogé, Lo.”

“Atawa….”

“Masih kénéh aya atawana, Lo?”

“Enya.”

“Atawa naon deui?”

“Atawa alatan heureutna waktu, jadi teu bisa lila ngagugulung basa-basi atawa metakeun gawé malapah gedang. Mana komo jaman kiwari, jaman globalisasi sagalana kudu sarwa gancang. Sarwa instan, Mang.”

“Yaktos.”

“Héhéhé…”

*

“Dibujeng gampangna….”

“Embung hésé, Mang?”

“Bisa jadi kitu.”

“Kadituna teu pati daék gawé daria nya, Mang?”

“Enya.”

“Kadituna téh teu pati daék mikir nu hésé.”

“Enya. Kapan mikir téh lain gawé énténg-énténg, Lo.”

“Ukur jalma nu pola pikirna jembar nu daék mikir daria mah nya, Mang?”

“Nya heueuh.”

“Matak jalma bodo mah nanaon téh sok dibujeng gampangna baé, Mang.”

“Hih, ari hal éta mah teu kawates ku bodo jeung pinter, Lo.”

“Har?”

“Aya kalana jalma pinter gé hayang ngabujeng gampangna baé. Komo lamun bari ngagugulung kahoréam mah, kadituna deukeut-deukeut kana ngedul.”

“Boa-boa, Mang….”

“Boa-boa urang saréréa asup kana golongan jalma nu sok hayang ngabujeng gampangna baé nya, Lo?”

“Is, lain Mang.”

“Ari kitu?”

“Ieu mah pamaréntah urang, Mang….”

“Ssst. Kadé ah ulah sambarangan nyarita bisi aya cakcak bodas kéh.”

“Uing gé ceuk para démonstran, Mang.”

“Kumaha cenah?”

“Sok hayang ngabujeng gampangna baé. Kakurangan dana APBN geuwat naékkeun BBM. Aya itu aya ieu geuwat naékkeun BBM, padahal cenah aya cara séjén pikeun ngungkulan éta pasualan….”

“Ngan hésé jeung kudu dipikiran daria nya, Lo?”

“Enya, Mang.”

“Terus kumaha deui, Lo?”

“Ceuk para démonstran, Mang. Jeung ceuk para ahli deuih. Lamun perusahaan asing dibebenah mah, sangkan kauntungan hasil alam urang teu diringkid kabéh ka nagarana atawa sawaréh diawurkeun di urang, asa teu kudu gura-giru nékkeun BBM . Sarta dana APBN bener-bener dijaga sangkan ulah haben-habenan digorogotan ku koruptor, tangtu teu kudu ngaluarkeun kawijakan anu matak nyangsarakeun rayat leutik.”

“Nyaéta hésé nu kitu téh. Kudu daria mikiranana, Lo. Mun salah léngkah tur aranjeunna bendu, tangtu bakal jadi tamiang meulit ka bitis ka nu ngaluarkeun kawijakan.”

“Har?”

***

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: