• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Valéntin, Pilkada, jeung Poé Basa Indung

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

“Dina suasana valéntin ieu téh nya, Lo?”

“Ih, geus kaliwat  atuh, Mang.”

“Baruk?”

“Minggu kamari, Mang. Tanggal opat welas Pébruari.”

“Keun baé lah, nu penting masih dina bulan Pébruari kénéh.”

“Na Mamang rék méré coklat nyah ka Si Bibi?”

“Ih, na da Mamang mah lain abg, Lo.”

“Jaman ayeuna mah ngareuah-reuah valéntin téh lain ukur keur abg, Mang.”

“Nya keun baé. Mamang mah lain rék ngobrolkeun coklatna, tapi ngobrolkeun perkara némbongkeun kanyaahna.”

“Ari kitu?”

“Némbongkeun kanyaah téh mémang hadé , tapi ulah ukur diwatesan ku dina poé valéntin wungkul, Lo.”

“Enya. Kudu salawasna, kudu unggal waktu némbongkeun kanyaah téh nyah, Mang?”

“Bener.”

“Sarta ulah ditémbongkeun ku cara anu négatip deuih, Mang.”

“Har, na aya nyah némbongkeun kanyaah ku cara nu négatip?”

“Réa, Mang. Di antarana baé di batur mah sok aya nu ngabagéakeun valéntin ku acara pésta séks, atawa milampah séks bébas.”

“Naudubillah….”

“Lian ti valéntin, urang ogé ayeuna téh nyanghareupan pilihan Gubernur, Mang.”

“Bener, Lo. Kari sababaraha poé deui kapan.”

“Para calon réa nu némbongkeun kanyaahna ka masarakat, Mang.”

“Alhamdulillah.”

“Réa nu daék rurumpaheun nepungan rahayat leutik, Mang.”

“Oh.”

“Malah ka nu kamusibahan ogé paheula-heula ngalongok, paheula-heula méré bantuan.”

“Da mémang kitu kuduna ari pamingpin atawa calon pamingpin mah, Lo.”

“Ngan nu jadi harepan téh, Mang….”

“Kumaha, Lo?”

“Aranjeunna ulah kawas nu miéling valéntin.”

“Maksudna?”

“Aranjenna némbongkeun kanyaah ka masarakat téh ulah ukur dina mangsa kampanyeu wungkul, ulah pédah ukur butuh sorana wungkul keur ngajenengkeun aranjeunna.”

“Enya. Lamun bener-bener nyaah mah merhatikeun masarakat téh kudu salawasna.”

“Éta nu jadi harepan urang saréréa, Mang.  Ulah kawas nu engeus-enggeus.”

“Na kumaha kitu, Lo?”

“Ari geus jeneng mah kanyaah ka masarakat anu totomplokan téh leungit sapada harita. Jadi parohoan. Poho kana jangji-jangji dina mangsa kampanyeu. Ka masarakat leutik jadi api lain.”

“Muga-muga baé nu ayeuna mah sing dijauhkeun tina hal nu sarupa kitu.”

“Amin.”

*

“Lian té valéntin, urang ogé kapan dina danget ayeuna téh ogé miéling poé basa Indung, Mang.”

“Bener, Lo.”

“Réa acara digelar pikeun miéling poé basa Indung, pangpangna di paguron luhur, Mang.”

“Tangtuna ogé pikeun ngahirupkeun basa Sunda lamun di urang mah nyah, Lo.”

“Nya enya atuh, Mang.”

“Muga-muga baé basa indung ogé ulah kawas valéntin.”

“Har?”

“Ulah ukur dipiéling sataun sakali. Urang Sunda ulah ukur inget tur némbongkeun kanyaahna kana basa indung téh ukur dina tanggal 21 Pébruari wungkul.”

“Bener. Tapi kudu salawasna atawa saban waktu nyaah ka basana sorangan téh, Mang.”

“Basa Sunda ogé ulah ukur dihirupkeun dina seminar-seminar deuih, Lo.”

“Ari kitu, kudu kumaha atuh, Mang?”

“Kudu dihirupkeun dina kahirupan sapopoé. Dipaké dina hirup kumbuh sapopoé.”

“Para inohong, ilmuwan, jeung budayawan kudu méré conto ka masarakat, yén aranjeunna ogé henteu isin ngahrupkeun basa Sunda dina kahirupan sapopoéna.”

“Ulah élmu ajug deuih.”

“Élmu ajug kumaha, Lo?”

“Ari ka batur mapatahan ngeunaan basa Sunda. Malah remen jadi nara sumber ngeunaan basa Sunda, ari ngomong sapopoé ka anak incuna bet mamalayuan.”

“Ah, Alo mah. Mamang jadi kaéraan yeuh.”

“Ih, da uing mah teu boga maksud nyindiran.”

***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: