• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Juragan Pangsiun

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

“Juragan Guru Pangsiun.”

“Pa Sukri téa, Mang?”

“Enya. Sok sanajan geus heubeul pangsiun gé tetep wé pada ngahargaan, pada ngajénan.”

“Pada ngahargaan ku jasana atuh da gé, Mang.”

“Bener, Lo. Puluh-puluh taun babakti ka lemah cai, nyerdaskeun bangsa. Kacida pantesna lamun terus pada ngajénan téh. Mana komo kapan murid-muridna baheula kiwari geus réa nu jadi jalma jeneng.”

“Kiwari ku nagara ogé dihargaan dina wangun pangsiun nu katarima saban bulan.”

“Pon kitu deui Juragan Camat Pangsiun, Lo.”

“Juragan Camat Purnagara, Mang?”

“Enya. Sok sanajan geus pangsiun ogé angger wé pada nyarebut Juragan Camat, kalan-kalan diwuwuhan ku Juragan Camat Pangsiun.”

“Pada ngajénan kénéh ku kalungguhanana nu baheula nyah, Mang?”

“Bener.”

“Tina sababaraha Juragan Pangsiun, Mang, kiwari aya nu teu pati diajénan.”

“Baruk?”

“Bener, Mang.”

“Juragan Pangsiun naon, Lo?”

“Juragan Pangsiun DPR, Mang.”

“Walakadalah.”

“Kiwari réa pihak nu masualkeun dana pangsiun anggota DPR, Mang. Réa nu usul sangkan dana pangsiun anggota DPR dipupus, sangkan nagara bisa ngirit anggaran nepi ka lima ratus miliar cenah.”

“Nu jadi alesan éta dana pangsiun kudu dipupus?”

“Cenah anggota DPR mah jabatan politis. Waktu babaktina ogé ngan sakeudeung, teu kawas PNS. Lian ti kitu, salila maranéhna jeneng salian ti meunang gajih téh ogé narima rupa-rupa tunjangan anu jumlahna matak hookeun pikeun jalma leutik kawas urang mah, Mang.”

“Tacan deuih tunjungan proyék nyah, Lo?”

“Meureun.”

“Réa nu satuju kana éta usulan?”

“Anggota DPR-na ogé aya nu satuju aya nu teu satuju kana usulan pikeun mupus dana pangsiun anggota DPR téh, Mang.”

“Mamang mah moal nanyakeun nu satuju, Lo.”

“Nu teu satuju dana pangsiun dipupus téh, cenah salian ti aya undang-undangna ogé karunya ka anggota DPR nu lain pangusaha, bisi kadungsang-dungsang hirupna sabada teu jadi deui anggota déwan.”

“Kapan anggota déwan téh jalma parinter, Lo. Piraku salila jadi anggota déwan teu mitembeyan babalantak.”

“Bibilintik meureun, Mang.”

“Bibilintik mah usaha leutik atuh, Lo. Ari anggota déwan mah kuduna babalantak usaha badag.”

“Heuh,”

“Boa-boa ayana pamaredih pikeun mupus dana pangsiun anggota DPR téh mangrupa éksés tina réana inpormasi négatip ngeunaan anggota déwan, nu katarima ku rayat tina rupa-rupa berita di média massa, Lo. Kapan salila ieu, kesan nu katarima ku urang mah Juragan DPR téh langkung seueur ngaheulakeun kapentingan diri jeung golonganana tibatan kapentingan rayat jeung nagara.”

“Bisa jadi kitu, Mang.”

***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

kangmedin

Paingan atuh pada haroyong janten anggota dewan, belaan ngamodal puluhan juta. Tapi angger nu murni mah patani we katut jalma leutik, nya bade korupsi naon? bade kenging pasilitas timana ? mung .... nya kitu tea... teu aya ajen ....kadang ku pagawe pamarentah mah sok disapirakeun. Hadeuhhh...

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: