• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Agung Suryamal S.;

Invéstasi di Jabar
Kudu Ngaraharjakeun Masarakat

Kénging Rudi H
Kintun kana Facebook
Mangle
Agung Suryamal S., Ketua Umum KADIN Jawa Barat [Potrét/Ilustasi: dok.pribadi]

Ningkatna karaharjaan moal leupas tina karep jeung kadaék parapangusaha. Kumaha di Jawa Barat, naha kamekaran invéstasi geus ngaraharjakeun masarakatna? Agung Suryamal S., Ketua Umum KADIN Jawa Barat nepikeun pamanggihna ka Mangle.

***

Invéstasi di Jawa Barat ti taun ka taun beuki undak. Nurutkeun data Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) investasi di Jawa barat geus nepi ka angka 38%. Hartina, kamekaran ekonomi Jabar dina taun 2013 waé, loba nu ngira-ngira bakal undak 6,3% nepi 6,6%. Kitu deui, 40% industri nasional mémang aya di tatar Jabar.

Kaayaan kitu, tangtu keur tatar Jawa Barat mah di hiji pihak mah matak pikareueuseun, tapi dipihak séjénna ogé bakal mangaruhan kana daya saing nu teu séhat. “Kantenan kamekaran invéstasi di Jawa Barat kedah séhat. Séhat dina cara ngokolakeunana ogé sehat dina ngawalatrakeunna. Kemakaran usaha hususna di beulah kulon saperti di Bekasi, Karawang mémang terus ningkat. Ka hareupna tinggal ngarojong ka wilayah tatar Jabar wetan jeung kidul. Kituna téh, sangkan walatra. Upama nu arusaha walatra, tangtu karaharjaan ogé leuwih walatra,” saur Agung Suryaman Sutisno, Ketua Umum Kamar Dagang & Industri Jawa Barat basa ngobrol disela-sela kagiatan di kantor Kadin, Surapati Core Blok C3-5 Jalan PHH. Mustopha No. 39, Bandung.

Ku kituna, keur matéahkeun kawijakan invéstasi nu walatra, nurutkeun Agung mémang perlu tarékah jinek ti pamaréntah. “Political will ti pamaréntah kacida perluna,” saurna. Malahan keur KADIN Jabar, lian ti kawijakan wilayah invéstasi, ogé masalah palayanan, saperti proses izin usaha nu leuwih gancang, babari, ogé murah. “Peran pamaréntah minangka regulator jeung fasilitor penting kacida, pamaréntah kedah tiasa masihan palayanan  nu hadé. Lantaran, ku cara kitu, kamekaran ékonomi ogé bakal leuwih ningkat,” saur ieu pituin Bandung nu ogé mancen Direktur Utama PT. Desfila Surya Daya Perkasa téh.

 

Invéstor Lokal

Upama lahan tatar Jabar matak ngirut ku parainvestor, lantaran mémang usaha Jabar bakal leuwih nguntungkeun. Lian ti aya dina lahan nu subur ma’mur, ogé wilayahna deukeut ka tempat puseur Jakarta. Ngan, ngaleutna ka Jawa Barat, cek Agung pamaréntah ogé ulah poho ka parapangusaha lokal atanapi pribumi. Hartina kudu engeuh, mana pangusaha asing mana pangusaha lokal. “Tangtos, nu dipiharep tumuwuhna pangusaha lokal. Lantaran upama dibandingkeun jeung pangusaha asing, jinek kontribusi parapangusaha lokal mah, bakal leuwih nyerep tanaga,” saur Agung nu ogé pangurus Badan Musyawarah Sunda (Bammus) Jawa Barat jinek.

Punjulna lahan tatar Jabar keur invéstasi, mémang diaku ku parapangusaha luar negeri. Para investor asing ogé loba nu kabita ngaradon arusaha di Jawa Barat. Keur KADIN Jawa Barat, kaayaan kitu, tangtu jadi pangjurung sumanget para pangusaha lokal atawa pribumi. “Palebah dieu, ningal loba invéstor asing di Jawa Barat, tangtu jadi pamecut pangusaha pribumi. Atuh palebah dieu, pamaréntah jelas, kudu leuwih mihak ka pangusaha pribumi atanapi lokal,” ceuk ieu teureuh Sunda manten Ketua HIPMI Jabar témbrés.

Nu arusaha bisa kasab dina rupa-rupa widang, saperti dina widang industri atawa tatanén. Nu arusaha ogé, di Jabar mah lakar daék. Hartina, nu arusaha di tatar Sunda, boga harepan ngahontal udaganana. Ngan, lolongkrang kawas kitu, can sabanding jeung lobana nu usaha. Lantaran deuih, ningkatna karaharjaan moal leupas tina karep jeung kadaék parapangusaha. Ku kituna, ceuk Agung nu lahir taun 1965 téh, deui-deui pamaréntah sawadina bisa leuwih merhatikeun parapangusaha, pangpangna parapangusaha lokal kaasup pangusaha anyar. “Perhatosan pamaréntah kacida mangaruhanana kana sumanget parapangusaha,” pokna deui.

 

Nyambungkeun nu Arusaha

Kahirupan, mémang teu sakelir, aya nu beurat beunghar, aya nu sabalikna. Kitu deui dina widang usaha. Usaha badag jeung leutik mémang hadéna kudu silihlengkepan, silih mangpaat. Alatan kitu, Kadin Jabar nu diadegkeun ku tilu unsur, pihak swasta, gerakan koperasi jeung BUMN, henteu robah prinsip. Komo, ceuk Agung mah, apan di Jawa Barat mah béda jeung mémang kudu béda cara usaha mah. “Nu arusaha di tatar Sunda mah, ulah leupas tina rasa kamanusaan. Pihak KADIN ogé salawasna ngarojong nu arusaha geusan ngaraharjakeun pagawéna nu sahadé-hadéna,” saur ieu rama Farhana Desfila, Muhamad Fadhil gedé harepan.

Upama kiwari loba kénéh jungkrangna antara pangusaha leutik jeung pangusaha badag, da mémang teu bisa majar kumaha. Ku kituna, ceuk Agung, nu penting bisa silihlengkepan, silihngarojong nu kadituna bisa silihngaraharjakeun. Pangpang kitu, Kadin Jabar ogé dina misina bakal luyu jeung kawijakan pamaréntah, geusan ngarojong ngabantu kana naon nu jadi bangbaluh para pangusaha leutik, jeung koperasi. Ka kareup, KADIN Jabar keur metakeun jurusna, geusan ngarojong palaku usaha sangkan ningkatkeun ajén produk jeung harga. Dina hal ieu, produk lokal kudu leuwih hadé ajén produkna kalayan sual harega teu matak mahal teuing. Komo deui, ceuk ieu urang Jl. Sinom No. 9 Bandung mah, dina mapag ASEAN Community, para pangusaha Jabar wayahna kudu siap. Siap strategina, daya saing produkna, jeung sajabana.

Kumaha ari tumuwuhna pangusaha jugala di Jabar? Upama kawijakan pamaréntah teu bisa nyegah ijin usaha nu galedé, mémang da kitu ayana. Yén, kahirupan mah teu sakelir, aya nu beurat beunghar, aya nu sabalikna. Tapi keur Kadin Jabar mah, nu penting tumuwuhna ékonomi mémang kudu séhat. Pangusaha badag kudu dirojong, ogé pangusaha ‘leutik’ kudu dipiara jeung terus dilatih. Di dieu pamaréntah kudu pinter nyieun ‘rambu-rambu’ nu teu jungkrang teuing antara pangusaha jugala jeung pangusaha leutik.

 

Pamingpin Pro Usaha

Pilihan pamingpin Jawa Barat geus lekasan, kalawan teu aya huru-hara atawa pacéngkadan. Keur nu arusaha, tangtu pamingpin kacida mangaruhanana. Nurutkeun ieu carogé ibu Laila Torik, keur ningkatkeun program dunya usaha, jelas di Jawa Barat, pamingpinna kudu pro dunya usaha. “Insya Alloh, ku pamingpin nu mihak ka dunya usaha, kamekaran ékonomi Jabar nu ngaraharjakeun bakal ngaronjat,” ceuk Agung Suryamal S, nu ogé pangurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat téh.

Keur ngarojong pamingpin nu ngaraharjakeun, pihak KADIN gé boga tarékah-tarékah nu jinek. Nya diantarana program palatihan wirausaha ka paguron-paguron luhur, sangkan ngarojong minat jadi pangusaha. Kituna téh, ceuk ieu almunus Teknik Sipil ITENAS, keur kamekaran ékonomi Jabar mangsa nu bakal datang, bakal gumantung ka parapangusaha anyar.

Sumber daya alam Jawa Barat nu sakitu beungharna, mémang tacan maksimal dikokolakeunana. Palebah dieu, tumali jeung SDM urang nu sakuduna mampuh ngokolakeunana. Ku kituna, Kadin Jabar gé, geus narékahan ku ngayakeun training center. Ieu program keur ningkatkeun kaahlian jeung élmu pangaweruh para palaku usaha. Ku cara kitu, sahenteuna bisa ningkatkeun SDM di Jawa Barat. “Skill urang mémang kudu mampuh milu bersaing. Ieu kedah teras ditingkatkeun,” saur ieu Komisaris Utama PT. Global Raya Perkasa nutup obrolan. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: