• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

RIDWAN KAMIL;

Sang Arsitek Gawé Rancagé keur Bandung

Kénging HRS
Kintun kana Facebook
Mangle
Sakulawarga [Potrét/Ilustasi: dok.pribadi]

"Pemuda Kratip Dari Bandung”, ceuk  pers asing

Ridwan Kamil, nonoman Bandung  anu memang kreatip, digawé taya kacapé, mikir taya ngasona, demi Bandung kadeudeuhna.  Ridwan Kamil umajak ka warga kota Bandung pikeun babarengan  ngawangun Bandung sangkan leuwih geulis luis  ulah paburantak jiga ayeuna. Pikeun rempug gawé ieu Ridwan Kamil  Arsitek wedalan ITB  taun 1995 téh ngawangun Komunitas. Liwat Komunitas ieu Ridwan anu sok ditarelah Kang Emil ngoméan lingkungan sosial. Nurutkeun Kang Emil, komunitas lain tempat keur ngobrol ngalér ngidul atawa tempat keur sakadar ririungan teu puguh.

Tapi ogé bisa digunakeun keur ngoméan hal-hal  anu henteu kacabak ku pamaréntah,saenyana Ridwan Kamil geus dikenal boh di nagara sorangan boh di luar negri. Sabab  loba pisan karya-karya Emil anu meunang panghargaan, pangajén luhur boh ti luar negri boh ti nagara sorangan, malah saenyana bulan Maret ieu  Ridwan Kamil Sang Arsitek kudu aya di Amerika narima panghargaan luhur.  Saméméhna Ridwan Kamil geus narima 12  Panghargaan/ Kompetisi Desain. Tapi demi Bandung, ka Amerika téh bolay atawa ditunda heula. Sawatara proyek karya Ridwan Kamil di antarana  Marina Bay Waterfront aster di Singapura,  Sukhotai  Urban Resort  Master Plan di Bangkok,  Ras Al Kaimah  Waterfront Master di Qatar, district I Saigon South  Residential Master Plan Saigon, Shao Xing Waterfront  Masterplam Cina, Beijing (CBI)  Master Plan jeung  Guangzhou Science Citu Master Plan, éta di nagara deungeun. Di Indonesia Ridwan Kamil ogé teu poho ngawangun  Superlock Project keur Rasuna Epicentrum. Diantara lahan 12 hektar téh Ridwan Kamil ngawangun   Bakrie Tower Epicentrum Walk, perkantoran Retail jeung Waterfront.  Eta téh proyek impian Ridwan Kamil. Masih  boga tilu impian anu hayang diwujudkeun  buru-buru  keur mecahkeun rupa-rupa masalah di kota gedé.  Proyek kahiji ngawangun  Shuttle bike nyaéta pusat penyewaan sepédah  jiga di Bandung. Jadi lamun ti gedong rék ka gedong séjén téh teu kudu maké mobil, geus wéh nyéwa sepédah. Kapan mobil anu nyababkeun macetna jalan-jalan téh, rudet. Ku sepédah mah praktis bisa  pungkal-pengkol seselendep da teu gagarubang.  Di sakuliah Jakarta sing saha baé bisa nyéwa sepédah di tempat husus, gampang murah, praktis.  Proyek impian Ridwan Kamill anu taun 2006  jadi Juara Young Creative  Enterpreneur Award ti British Counsil téh,  impian katiluna  nyaéta  ngawangun Creative Centre  di kota-kota gedé, kaasup di Bandung tangtuna ogé.   Duh kacipta, gedong girong ,eusina jalma-jalma kreatip. Salila ieu  jalma-jalma kreatip ngarumpulna di Mall, di kafe, padahal henteu salawasna jalma kreatip baroga duit.  Emil kacida kumejotna hayang ngawangun Creative Centre keur tempat ngumpulna jalma-jalma kreatip, dieu ogé bisa ngalakukeun gawé sosial, nu rék ngagunakeun ieu gedong teu kudu mayar, pangpangna anggota Komunitas.

 

Ngahayal Tapi Dibayar

Boga modal elmu jeung Impian atawa hayalan,  Arsitek asal Bandung Ridwan Kamil geus ngalahirkeun gedong-gedong  atawa wawangunan aréndah nu nyebar di Nusantara jeung di mancanagara. Kulantaran kitu hususna di dunya arsitektur mah ngaran Ridwan Kamil téh kacida  populerna.  Ridwan Kamil  dina yuswa anu anom  keneh ( 41  taun)  geus bisa ngabuktikeun karya nyata anu luar biasa majuna. Pokna gé “Abdi kudu jadi anu panghadena, jadi loba ngamotipasi diri pribadi sabada nincak bangku kuliah téh”pokna jujur. Taun 1977 sabada lulus jadi Arsitek  ITB, Emil langsung digawé di pausahaan di Amerika. Harita geus nikah jeung mojang Bandung  Atalia Praratya anu saterusna diboyongka nagara Paman Sam.  Tapi henteu lila lakon gawéna sabab pausahaana henteu bisa manjangan  visa  gawé.  Kapaksa Emil jadi pagaw ilegal.

“Ti dinya mah kapaksa  gawé  naon baé asal gawé, nyieun jilid majalah,  atawa jadi tukang ukur wangunan. Tapi masih aya tumalina jeung dunya kreatip. Pokona naon baé dipigawé anu penting ulah tepika mulang ngalongkéwang!” jujur wé Emil mah. Kaayaan saperti kitu di New York, henteu stres , pangger wé Ridwan Kamil atawa Kang Emil mah. Sanajan istrina harita geus kakandungan, Emil bakal jadi bapa. Eta jadi pamecut kana sumanget Sang Arsitek anu tétéla henteu peunggas pangharepan. Emil  bener-bener jadi tambah sumanget  ngagumulungkeun dunya moderen  jeung tradisi Indonesia, tapi tetep boga ajén inajén  di tempatna ngumbara. Bari ngukundang gelar S2  widang Desain  ti UC  Bedrkley, Ridwan ngadesain kantor  esidental Rasuna  Epicentrum jeung komplek  hiburan di Jakarta, malah tepi ka ayeuna ogé pangwangunana masih dipaju.

Niténan hasil karyana anu  nyebar dimana-mana beuki yakin masarakat kana kapunjul  Ridwan Kamil dina ngadesain  Di Bandung saperti Masjid di Kota Baru Parahiyangan téa, tanpa kubah kapan loba anu ngadon solat di dinya, euweuh anu henteu milu reueus kana kaéndahan desaina. Naon deui kasibukan Kang Emil téh lian ti desain jeung ngurus komunitas anu ayeuna beuki réa téh?  Ridwan Kamil masih jadi Bapa Dosen di ITB widang arsitektur.  Kagiatan sosial terus dipaju, kagiatan rutin ogé ngagéroh jeung ngajalankeun komunitas Bandung Creative  City Forum  jeung Indonasia Berkebun, anu geus dijalankeun di 14 kota. Kagiatan sapopoéna nu aya kaitanana jeung sosial media  mintonkeun hasil karya arsitektur  di Facebook, rutin ogé méré kuliah di Twitter, nu leuwih sohor disebut “Kul Twit” jeung nulis blog. Muih muntir lir kolécér, Kang Emil langka aya di bumina jeung di kantor, poé dipinuhan ku kagiatan-kagiatan positip. Umajak terus umajak sangkan masarakat resep hirup réréongan sauyunan, sabab ngan ku jalan rempug jukung babarengan sagala rupa harepan bisa Kasorang. Komunitas salahsahiji tempat rempug jukung sauyunan, jambatan karahayuan.

 

Berjuang Keur  Babakan Siliwangi

Ridwan Kamil , loba anu nyangka urang Arab atawa paranakan Arab. Duh ieung…abdi mah Sunda kacida, Sunda! Saurna. Memang  henteu kurang saeutik, Ridwan Kamil téh Sunda anu nyunda pisan deuih, lentang-lentongna  dina nyarios, sopan santunna, teu kaciri wareg saba Eropa ngurilingan dunya.

 Ari Konsep Komunitas, Emil balik deui ka dunyana dunya komunitas, nu gampang baé, simpel, ngawalan ti Jakarta-Bandung, ayeuna geus 27 kota di Indonesia. Solusi ngawangun Indonesia Masa Depan, carana kudu ngawangun sila KA 3 Pancasila, Gotong Royong.   Contona lamun aya 100  yayasan  solusina kudu aya 100 komunitas. Maké energi positip. Ari urang Indonesia nurutkeun Emil, pasip teu diajak caricing.

Kusabab problem dunya mah di kota, kudu kacida diperhatikeunana. Emil nembrakeun kaayaan di Bandung. Masalah Babakan Siliwangi, kudu dipalikiran ku saréréa. Emil  jeung komunitasna umajak ka warga kota  sabab Babakan Siliwangi geus jadi masalah saréréa. Ridwan Kamil terus-terusan kampanyeu ngeunaan Gerakan nyalametkeun Babakan Siliwangi anu sok ditarelah Baksil ieu.

Caturkeun September 2011 dina Mangsa bangsa Indonesia nereptep kapanasan ku kaayaan pulitik, ti Bandung aya beja ngeunaan diresmikeunana Babakan Siliwangi jadi “Hutan Dunia”. Diresmikeun ku United  Nation  Environtment Programme ( (UNEP), salahsahiji badan PBB.  Mareng jeung digelarna TUNZA ( International  Cildren and Youth Conferent on Environtment) di Sabuga Bandung. Hanjakalna, masih ceuk Emil rumahuh, lalandian anu sakitu éndahna téh henteu lana, sabab  Bumi Siliwangi henteu bisa dileupaskeun tina rencana komersial jeung ngamekarkeuna anu henteu saluyu jeung maksud  disayagikeuna lahan. Babakan Siliwangi lain keur tujuan komersial, éta kudu dicekel pageuh. Sabada Sabuga diwangun, dalapan taun ka tukang nurutkeun Emil, aya rencana ngawangun apartemen di leuweung nu legana  3,8  hektar, tapi bolay, teu dilaksanakeun ieuh.  Rencana robah jadi kana rencana ngawangun mal dumasar kana konsep town square . Taun 2008  warga kota Bandung jeung sawatara komunitas nu paduli lingkungan jeung perkotaan ngagabung jeung nyieun  Gerakan “Save Babakan Siliwangi”, Salametkeun Babakan Siliwangi, tapi ditaksir kurang sosialisasi, Emil ahirna ngagunakeun  media sosial saperti Facebook jeung  Twitter. Rencana pangwangunan Town Square jadi ngarandeg eureun, robah jadi rencana nyieun restoran anu  rada leutik.  Tapi anu penting lain leutik gedéna wawangunan tapi  naha pamaréntah  kuma petana ngajaga jeung nalingakeun  wilayah seserepan Cikapundung ieu saluyu jeung fungsina.  Lamun henteu meunang dipaké ngawangun gedong, kuduna ulah nyieun gedong atuh di dinya téh.  Komo bari jeung  ngudukeun nyadiakeun 10 rohangan keur jalur  héjo.  Kakara 10%  milik kota Bandung. Jeungna deui Baksil geus jadi ikon lingkungan dunya, piraku arék dipengkolkeun fungsina? Ridwan Kamil ngagugat. Ridwan Kamil masih keur  tihothat nyiar dana keur nebus Baksil ti pengembang anu arék méngkolkeun pamaksudan hadé Komunitas jeung warga kota Bandung.  Saha baé anu boga kamelang ka Babakan Siliwangi  bisa nyumbangkeun tanda kamelangna ka Gerakan Save Babakan Siliwangi, Emil miharep.                

Sataun ka tukang Ridwan Kamil sabatur-batur ngawangun Urban Farming, komunitas para urban anu aya di sakuliah Jakarta pasisian, wadah badagna mah disebut “Indonesia Berkebun”, sabab lain di Jakarta wungkul tapi di saban kota gedé dimana baé.  Di nagara batur ogé ceuk Emil, Urban Farming téh geus jadi salahsahiji gaya hirup masarakat. Dina lahan milik pengembang Springhill Jakarta sataun ka tukang panén kangkung mani ngahunyud-hunyud, dibagikeun ka nu marelakna jeung ka masarakat, atuh mani tingjéréwét atoheun para ibu mah, poé éta bisa ngayakeun “pesta oseng kangkung”,Engke deui mah ceuk Emil, urang melak sampeu, melak tomat, melak naon wé anu gedé gunana kieur kahirupan warga, di kota Bandung ogé bisa.

Emil ogé boga cita-cita hayang ngamajukeun Islam. Tapi nurutkeun Ridwan Kamil Sang Arsitek, saenyana  wawangunan masjid lain agréng jeung kaéndahana anu penting tapi genah tumaninahna dipaké ibadah, husu syahduna anu aribadah. Masjid di kota Baru Padalarang anu diwangun tanpa kubah nurutkeun Ridwan Kamil  saenyana  pangabakti ka ramana.  Sajeroning kitu di Garut  Emil ngawangun masjid keur Tunanetra. 

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

Susi Martini

Salut Kang Ridwan Kamil...mangga teraskeun perjuangan ngaberesan lingkungan Bandung teh, insya Allah jalmi anu nyaah sareng hormat ka "indung" sok dipaparin "berkah" ti Allah SWT. Aamiin.

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: