• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Ngantengkeun Katineung

Kintun kana Facebook

Lunta jauh, najan ahirna bubuara di lembur deungeun, teu jadi sual. Lantaran, satukebing langit saamparing jagat gé, bumi Alloh. Saha waé gé bisa milih tempat geusan nyorang  hirup jeung huripna.

Mémang ilahar deuih patukeur padumukan gé. Nu asalna ti lembur deungeun teu jarang nu milih tatar Jabar jadi pamatuhanana. Kitu deui urang Sunda gé teu sing kurung batok, da loba nu milih bubuara di tempat séjén. Nu penting, tetep ngantengkeun katineung ka sarakan sorangan.

Upama nu lunta inget ka lembur, ilahar deuih. Di sarakan sorangan, aya bali geusan ngajadi. Aya babagian badan inyana nu marengan gubragna ka alam dunya nu dipendem di lemburna. Ku lantaran kitu, ka mana waé ngaléngkah, tetep aya katineung nu ngendat antara diri jeung bali geusan ngajadina.

Inget ka lembur, tangtu jadi bagian nu penting dina kahirupan. Wujud ngantengna tatali silaturahmi jeung jalma-jalama nu kungsi tepung atawa babarengan saméméhna, bisa ku cara manggihan atawa nepungan deuih boh sacara langsung boh teu langsung. Di lemburna, aya baraya, dulur, jeung tatangga. Aya nu matak tibelat, najan geus kahalangan ku lolongkrang waktu nu geus kacida lilana.

Dina mangsa ‘patalimarga’ beuki gampang, saperti ngaleuyahna papakas komuniksasi, wujud nyaah ka lembur, gampang dilaksanakeunana. Tah, nu kawas kitu gé kanyaah urang Sunda nu ngalumbara téh tembong naker. Nu mayeng jeung nu jul-jol nepungan Manglé ngaliwatan dunya maya mingkin dieu mingkin loba. Tangtu, matak bungah keur urang Sunda mah, da dulur-dulur nu dumuk di lembur batur, tetep ngendatkeun kanyaah ka dulur-dulur di lembur asalna.

Mitra, Rubrik Tamu Manglé nomer 2417 midangkeun Febby Fajrurrahman, SH., Hakim PTUN Jambi teureuh Majalengka. Najan, bubuara di tempat séjén, tetep mitineung  sarakanana, kaasup masih kénéh biasa maké basa jeung budaya karuhunna. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: