• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Dadung

Kénging Ari Andriansyah
Kintun kana Facebook

Maranéhna kebo mulang tuna pakandangan

Leungiteun wirahma galindeng asih tamiang

Lawas kalangsu norah anggang pangangonan

Ti ranca pangguyangan ka sampalan lalampahan

Sanggeus raga lana ditambalung dadung laku

Digantélan cangreud kolotok tuhur genggerong

 

Satampah isarah wungkul rorogan panggaruan

Dina sajalur kakalén singkalan wuluku umur

Kabébasan horéng rangkétan bakutet sawed

Dikiamideurkeun pecut sumerah saparat panarat

Taya hégak pikeun ngalungsarkeun réngkak ketak

Raga hantem lunta jeung leuseuh nyorang hambalan

 

Maranéhna terus ngaléngkah jeung sésa kayakinan

Nyorang mumunggang ngahgar ku garajag cikésang

Nyungsi panonoban kelar lebah pancer matapoé

Tapi keclak cikahuripan geus lila nilar sungapan

Laju raga teu wasa leupas tina séwu pecut kaliwung

Dadung pageuh ngagusur ka karapyak pangjagalan

 

Cilawu, 2012

 

RANTÉ

 

Kami waruga nu langgeng dibakutet raranteng ranté

Dibaréngkos ti suku ka hulu, sakujur sabuku umur

Saparat léngkah jumarigjeug ngarénghapan rahuh jalan

Ti labirin ka labirin, sédong-sédong gang, sarta lulurung

Nu tan wates tungtung. Ngagugusur ngalarung windu

 

Kami waruga nu lunta jeung diluntakeun rajam ajal

Saampar méga taya bédana antara cangra jeung samagaha

Léngkah terus nikreuh tan wenang leuseuh jeung reureuh

Rumanggieung bareng jeung peteng. Di ieu dayeuh

Nu mergasa satampah sarakan jeung sakapat harepan

 

Kami geus béakeun sora pikeun nyanyambat balébat

Aweuhan kari kirincing ranté beusi nyisit jempling

Kapeurih sajatining nyaring, terus hudang ngemit peuting

Tapi tina suku jeung hulu, rarambay ranté terus ngagangsar

Terus ngirincing, ngarambat meulitan sakur waruga nyaring

 

Karawang, 2012

 

ARCA

 

Ieu kami rarangkang raga arca tanpa daksa

Langgeng ngawula mangsa disalib tohaga kota

Pahat parat ngarumat, tatah ngajarumat sumerah

Ngukir sarwaning céda jeung ringkelna urat takdir

Dina tamperan kakelar sarakan nu lawas ngabeku

 

Raga nu satia nadah hujan jeung katiga panjang

Nungtut regas di panunggon lalampahan parapatan

Taya jalan pikeun lunta, taya sesela ngudar sulaya

Kawat cucuk lana ngarambatkeun sakur tatu karaha

Katut pager beusi ngalang taman tempat negar impian

 

Kami arca nu ngayuga kadar jeung pancaroba jaman

Jadi liliwatan saban leuseuh teuteup asih pangwelas

Kaéndahan saru, éstétika kulawu nu nyidem geuri waktu

Kota terus ngajega disangga ku tihang-tihang karancang

Ku sapasi raga nu teu reureuh nangtung jeung rubuh deui

 

Purwakarta, 2012

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: