• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Tarawangsa

Kénging Gayu Adi Heryanto
Kintun kana Facebook

Sada sora tarawangsa

Ngarayap mapayan méga

Tuluy ucul-ucul na purnama

Sitaranjang dina dada

 

Aya kahelas nunggeulis na ati

Jeroning peuting nu jempling

Ka anjeun nambah lewang nambah ringrang

Ngagayuh janari

 

Keleter kacapi salin jinis jadi kanyeri

Cai mata bet ngumpal jadi sagara

Rus-ras mahabu dosa

Tamperan hirup beuki kuled ku hamperu

 

Jeung Anjeun

: keur Nisa

 

Jeung anjeun

Urang kungsi nguriling lamping

Ngagambaran batu cadas

Nempo lewang, nempo heulang ngalanglayang ngungkulan layung

 

Jeung anjeun

Urang kungsi metikan lampeni

Mupu harendong, nyieun jangji

nyieun endong keur mernahkeun getih kanyaah

 

jeung anjeun

parahu nu dijieun tina kararas geus ngangkleung ka hilirkeun

miheulaan lengkah urang nu katog rentag di jalan

katog alatan urug, kuring urug ku napsu, anjeun urug ku timburu

 

jeung anjeun

kuring mireng gelik heulang

meupeus keuyang poé-poé katukang

poé-poé nu tacan karuh kasorang

 

Carita Barudak

 

Mangsa beurang digiribig poekna peuting

Éta budak sok terus paranas tiris

Awakna tingsariak

Beungeut sepa bangung diringkangan ku ririwa

“Manéh kasambat?” cék  adina nu keur anteng ngagambar ambulans

Ngitung raraban, ngali-ngalikeun jumlah umur kana rumus  kahirupan

Nu ditanya tibang ngabetem

Teu kungsi kedal dalah kasaha yen saban peuting manéhna diturih impian keueung

Rewuan buku tugas-tugas guru, seragam dasi jeung kacu datang mergasa ngarogahala hirupna

Tuluy unggal janari leutik manéhna ngorejat

Meper kesang nu ngagarajang

Meper kahayang  sare nu ukur menta sakerejep haté

“Hudang. Beurang. Rék jadi naon hirup mun sembung sakola!”

Korejat

Gebeg

Balebat tina bilik lir huntu vampir.

 

*Gayu Adi Heryanto, ketua divisi sastra pasantrend cipok, Cianda - Majalengka

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: