• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Hj. Diah Nurwitasari, Dipl. Ing.,

Wanoja Sunda Ulah Gampang Katipu

Kénging Ayie Sundana
Kintun kana Facebook
Mangle
Hj. Diah Nurwitasari, Dipl. Ing., (katuhu) sareng Ibu Imas Masyithoh ti PKB dina Rapat Kerja jeung Bank BJB Syariah [Potrét/Ilustasi: AS]

Baheula mah pendidikan keur kaum wanoja téh kawatesanan. Tapi,  kiwari mah loba wanoja anu bisa sakola luhur. Malah, loba anu suksés dina rupa-rupa widang kaasup dina pulitik. Ngan, naha enya “wanita karir” téh loba nu ngabaé-baé urusan rumah tangga? Hj. Diah Nurwitasari, Dipl. Ing., ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Barat medar pamendakna.

***

 

Kiwari wanoja  bisa ngigelan jaman. Manggung dina rupa-rupa widang, saperti pulitik. Tah, Hj. Diah Nurwitasari pulitisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jawa Barat, kaasup wanoja nu makalangan téh.

Ngawalan karirna ibu Diah kungsi nyekel kalungguhan jadi Aircraft Performance Engineer PT Dirgantara Indonesia. Ieu wanoja nu mémang keur jaman sakola kénéh geus kataji ku urusan kamasarakatan téh meunang beasiswa nyuprih élmu di sakola Teknik Penerbangan TU Braunschweig, Jerman jeung Teknik Perancangan Pesawat Terbang University of Applied Science Aachen, Jerman.

Salila nyuprih élmu di nagara deungeun loba pisan pangalaman anu ngajadikeun ibu Diah beuki sumanget dina neuleuman élmu agama.

“Upami di nagara urang mah jalmi solat téh tos biasa, tapi di nagara batur mah henteu kitu, upami aya nu netepan téh sok ditaros ‘naha anjeun netepan?’, kitu deui upami saum, sok aya nu naroskeun kunaon anjeun nyiksa manéh?” pokna mulangkeun panineungan.

Rengsé sakola di Jerman balik deui ka Bandung nuluykeun pancén gawé di PT. IPTN.

Taun 1997 téh keur jamanna sahéng Reformasi méh kabéh pausahaan kaancam bangkrut kaasup PT. IPTN (industri Pesawat Terbang Nusantara) ayeuna mah PT. DI (Dirgantara Indonesia) anu ngayakeun PHK Massal, tapi Hj. Diah mah teu kaasup daptar anu keuna ku PHK sabab aya ikatan dinas téa geus meunang beasiswa keur sakola. Tapi lantaran  menta “cuti di luar tanggungan” ku alesan milu carogé gawé di luar kota, tungtungna aya hiji putusan anu netepkeun yén anu ngajukeun cuti téh bakal ogé keuna ku aturan PHK. Inyana gé di-PHK taun 2002.

Taun 1998 ngadeg Partai Keadilan,sobat-sobatna anu baheula wanoh di Eropa tétéla ngagabung ogé di éta partey. Ku sabab ngarasa cocok jeung sapaham dina élmu da’wah jeung pribadina, ahirna ibu Diah ngagabung di Partai Keadilan sarta dipercaya jadi pengurus di tingkat Jawa Barat, harita mancén jadi pangurus widang kawanojaan.

Taun 2004 PKS méré amanat sangkan milu nyalon jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, harita kabagean di Dapil (Daerah Pemilihan) Jawa Barat 2 (Kabupaten Bandung – Kab. Bandung Barat) periode 2004 – 2009. Periode ayeuna (2009 – 2014) meunang amanat tur kapilih deui sarta dipercaya jadi Ketua Komisi C DPRD Jabar.

Komisi C salah sahiji pungsina nya éta nu aya patalina jeung urusan Pendapatan Daerah jeung BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

Kusabab ieu komisi téh nyepeng pasualan ngeunaan keuangan anu dipatalikeun jeung pendapatan utama nu panggedena tina sektor pajak jeung retribusi, nu jadi tangtangan pikeun Ibu Diah diantarana kumaha carana sangkan bisa ngaronjatkeun partisipasi masarakat ngeunaan pajak.

“Tapi ti pihak lembaga atawa institusi ogé kedah teras ditalingakeun dina hartos kedah masihan layanan anu saé ka masarakat. Misalna di kantor Samsat ulah aya calo sareng pungli utamina kedah adil ka para wajib pajak.” Ceuk ieu wakil ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) wilayah Jawa Barat teh.

Upama nilik kana BUMD anu dianggap geus bener tur karasa mangpaatna keur masarakat, nurutkeun ibu Diah ngan ukur hiji badan usaha nu karek bener téh.

“Di Jawa Barat ayeuna BUMD  anu tiasa disebat badan usaha anu “sehat” téh nembé BJB (bank Jabar Banten), nu sanésna mah masih kénéh binaan, pangawasan sareng peryogi di tata ulang atanapi dibebenah deui” pokna téh.

Taun 2010 dijieun pansus (panitia khusus) pikeun revitalisasi BUMD diantarana restrukturisasi, ngaganti menejmen, panataan deui sababaraha BUMD, mariksa bisnis plan, jeung kontrol.

“Saupamina diperyogikeun peraturan, pamarentah dina hal ieu DPRD tos siap kanggo nyusun Peraturan daerah, kumargi ngadegna BUMD téh tujuanana kanggo karaharjaan masarakat, hal ieu téh pangrojong dina séktor ekonomi, penyerapan tenaga kerja, sareng pendapatan asli daérah” ceuk Hj. Diah jéntré.

Nu jadi PR atawa pancén nu can réngsé pikeun Komisi C salah sahijina dina pasualan PD. Agribisnis jeung Pertambangan di daérah Tasikmalaya, Garut jeung Pangalengan.

“Pasualan ieu nuju dibebenah sareng ditata deui salah sawiosna badé ngadegkeun BUMD PT. Agro Jabar, kumargi Jawa Barat téh saleresna gaduh potensi dina widang Agribisnis anu ageung pisan” ceuk ieu garwa  Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, MSc., nétélakeun.

BUMD séjénna nu keur dibebenah deui  saperti PT agronesia (BMC),  anu salawasna ditalingakeun dina mekarkeun industri kadaharan jeung inuman sangkan usahana efektif jeung ngahasilkeun produk anu kualitas.

“Udaganana dina PT. Agronesia ieu téh diantarana upami ditingal tina ‘multiplayer effect’, anu tétéla tiasa nyiptakeun lapangan kerja diluar BUMD. Hartosna para suplier atanapi pemasok bahan ka BMC ieu sacara henteu langsung muka lapangan kerja ka masarakat kumargi orderan atanapi padamelanana anu seueur tur meryogikeun padamel,”pokna ngajéntrékeun.

Lian ti éta Komisi C ogé nungkulan widang Penanaman modal asing atawa investasi anu patalina jeung Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD). Sacara intensif ngayakeun koordinasi kana program nu dilaksanakeun ku BKPMD ieu, ngaefektifkeun agenda promosi, ngarojong kana kabutuhanana dina promosi poténsi Jawa Barat, kumaha carana pamarentah daérah ngaakomodir pikeun promosi ka luar negeri, digampangkeuna prosés perijinan sangkan pihak luar gampang keur investasi di Jawa Barat.

Potensi Jawa Barat misalna pasualan geothermal kaasup anu dipromosikeun, diwangunna bandara internasional Kertajati nu memang butuh investor, pengolahan sampah regional, jeung mekarkeun séktor pariwisata nu keur digarap ku Komisi C.

Program komisi C, memang henteu sacara langsung antel jeung masarakat. Tapi leuwih kana urusan ngabebenah dina layanan publik, ngaronjatkeun pendapatan daerah ngaliwatan deviden BUMD, jeung program UMKM.

“Salah sawiosna aya program pamarentah anu ngalangkungan BJB nyaéta pamarentah ngaluarkeun program KCR atanapi Kredit Cinta Rakyat” ceuk Hj. Diah.

Kredit Cinta Rakyat ieu geus dikucurkeun anu gedéna 165 milyar, tur geus bisa dimangpaatkeun ku masarakat.

“Mudah-mudahan taun ayeuna aya tambihan deui dina ngamalirkeun dana supados masarakat tiasa langkung gampil dina akses permodalan” pokna pinuh harepan.

 

TKI Kudu Profesional

Patalina jeung karaharjaan jeung nasib wanoja di Jawa Barat, Hj. Diah Nurwitasari medar pamendakna.

“Kondisi wanoja di Jawa Barat kiwari masih loba pasualan,  antara anu suksés sareng anu “kajeblos” ku kondisi jaman,” ceuk ieu lulusan Studienkolleg Hannover, Jerman.

Nurutkeun  Hj. Diah loba wanoja anu neuleuman pagawéanana sarta usahana suksés kaasup jadi ibu rumah tangga anu ngalaksanakeun kawajibanana.

Di sisi séjénna ngarasa prihatin upama ningali para wanoja anu gampang kagoda ku perkara matéri anu ngabalukarkeun kudu ngorbankeun kulawarga.

“Upami wanoja dikalangan politik mah Alhamdulillah aranjeunna ibu-ibu anu merhatoskeun ka kulawargana. Tiasa ngatur waktos antara padamelan sareng kulawarga,” pokna.

Saperti  ibu Diah, satacanna terjun kana dunya politik praktis téh dibadamikeun heula jeung kulawarga nyaéta jeung carogé. Jadi saupamana aya hahalang atawa pasualan téh bisa disanghareupan jeung dibérésan babarengan.

Wanoja cerdas di Jawa Barat pohara lobana, “Seueur anu jantén doktor sareng professor,”  pokna téh.

Tapi nurutkeun Hj. Diah, Intelektual lain saukur ditingali tina IQ waé. Ieu pulitikus wanoja téh miharep sangkan wanoja di tatar Sunda téh ulah gampang katipu.

“Upami aya wanoja nu gampil katipu hartina aya anu ‘kirang’ dina diri anjeunna,” pokna deui.

Kaasup lobana wanoja anu milih gawé jadi TKW di nagara deungeun,  “Anjeunna kapaksa ngorbankeun putra sareng carogéna, sarengna deui tingkat resikona anu ageung kedah janten tinimbangan deui” ceuk ibu Diah pinuh kaprihatinan.

Pasualan TKW nurutkeun Hj. Diah Nurwitasari butuh cara ngungkulanana,  ti hulu nepi ka hilir.

“Pasualan ti hulu, kaum wanoja. Naon nu jadi udaganana jadi TKI téh? Ngempelkeun harta atanapi barokah kanggo kulawarga?” pokna téh.

Salah sahiji cara ngungkulan pasualan ieu nyaéta informasi ngeunaan tempat gawéna, kaasup perijinan anu sah atawa legal. Satuluyna sosialisasi, ningkatkeun kasadaran, kawaspadaan ka masarakat ngeunaan resiko jadi TKI anu ilegal.

Di sektor hilir, perelu  gawé bareng jeung aparat saperti kapolisian, pangawasan ka PJTKI ulah nepi katipu sarta dipastikeun supaya meunang béwara  jeung bekel pangarti anu cukup. “Ayeuna tos waktosna urang téh ulah ngirim TKI ngan ukur janten ‘badega’, tapi kudu ngirim TKI anu  profesional,” ceuk ieu wanoja nu kungsi jadi Dosen Non Organik di Sesko AD .

“Upami TKI nu janten pembantu tingkat rasikona ageung, kumargi upami ningal kana kultur jelas benten sareng di nagara urang. Tapi upami TKI anu damel profesional mah, damelna di institusi, interaksi ngan saukur di tempat damel sareng henteu lebet ka urusan kahirupan personal hiji kulawarga,” pokna deui.

Sok sanajan Hj. Diah Nurwitasari pancén gawéna di Komisi C, tapi ieu wanoja nu aktip di

Kaukus Perempuan Parlemen Jawa Barat téh aktip ngagelar kampanye jeung sosialisasi dina merjuangkeun ajén diri wanoja utamana dina ngawangun kulawarga anu kualitas.

“Sim kuring ayeuna nuju giat kampanye kanggo ngawujudkeun program “Keluarga Berkualitas”, ieu salah sahiji dédikasi abdi dina merjuangkeun ajén inajén wanoja, ngalebetkeun konsép Islam sareng bagian tina ibadah,” pokna.

Ieu wanoja nu kiwari nyepeng kalungguhan di DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Jadi Ketua Departemen Perempuan di Bidang Wilayah Dakwah Banten, Jakarta jeung Jawa Barat téh terus dirojong ku caroge anu ogé jadi pangurus di DPP Jabar Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan.

“Sim kuring tarékah ngalebetkeun konsép islam dina kulawarga, upami nyiar kifayah atanapi napkah henteu saukur kanggo kulawarga, tapi kumaha carana supados tiasa wakaf. Ulah dugi ka ngalahirkeun generasi anu lemah” Hj. Diah Nurwitasari, Dipl. Ing., mungkas wangkongan.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: