• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Milih Pamingpin
Batu Turun Keusik Naék

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

 

Bébasna nangtukeun pilihan, salah sahiji wujud kabébasan warga nagara. Dina sual nangtukeun putusan, moal aya nu bisa ngahalang-halang. Ceuk kekecapan Kahlil Gibran mah, “Anjeun bisa nalikung leungeun kuring, ngabakutet suku kuring, malah ngalungkeun awak kuring ka panjara, tapi anjeun moal bisa ngahalang-halang pikiran kuring.”

Pilihan bébas ogé bisa dilarapkeun dina waktuna milih pamingpin. Masing-masing pihak, bisa ngalaksanakeun léngkah-léngkah jeung mutuskeun luyu jeung hak masing-masing. Upama kandidat boga hak ngébréhkeun kamampuhanana, nu rék milih gé boga hak nguji jeung nimbang-nimbangna. Di dinya mah, bisa batu-turun keusik naék, nepi ka masing-masing ngahotal karepna, najan teu bisa sugema sagemblengna kana pilihan jeung putusanana.

Mitra, dina Manglé nomer ieu aya dua seratan nu neueul kana pilihan. Nu kahiji, obrolan wawancara Manglé sareng Prof. Dr. Karim Suryadi, M.Pd., Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  (FPIPS) UPI Bandung. Nu kadua, obrolan Manglé sareng Drs. Soma Gantika, M.Si., Ketua Cabang Paguyuban Pasundan Kota Bandung.

Adeg-adeg pamingpin, ceuk Prof. Dr. Karim, mémang kudu jinek, kaasup asal-usulna. Ulah, kawas nu bijil tina beulah batu. Pamingpin sawadina, saperti di antarana kagambar dina Carita Mantri Jero. Apan, di dinya mah, Yogaswara nu ahirna jadi pamingpin téh, puguh titincakanana, ngarayap heula, nété tarajé nincak hambalan téa.

Ari Ketua Paguyuban Pasundan mah, neueul kana pilihan pamingpin kota Bandung. Ukuran ajén, bisa ku cara nepikeun patalékan. Saurna téh, “Naon alesanana pangna kuring milih anjeun?” Patalékan basajan, nu jawabanana lain ukur semet lalambé. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

Jabarmedia

abdi asa wa'as pisan mun paribasa "batu turun keusik naek" aya dina diri pemimpin.

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: