• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

SURAT KEUR KOMISI X

Kénging Sukadi Nanta Praja
Kintun kana Facebook

Langit ngepris miripis maseuhan haté sélér-sélér
Mutiara impian ngajorélat puseur méga sunda kalapa
Samar-samar kalangkang harepan gugupay ti kaanggangan
Lebah genggerong gedong sigrong juragan déwan
Gumuruh sora haté mapay urat saban suku
Sakur rengkak demi jatining pangeusi nagri
Anu baris nepungkeun aweuhan reujeung harepan

Tarompét sajak ngajelebét ngejatkeun akar jajantung
Ngébréhkeun kapeurih nu ngagurat dina poster jeung baliho
Cameti orasi tingjelegér nguwak-ngawik saban lawang pangacian
Léngkah rumangieung ditalikung ku kabingung
Horéng anjeun lain cahya nu baris nyaangan peteng
Horéng anjeun lain cukang nu baris meunataskeun impian
Geuning anjeun banaspati calangap mapagkeun pati

"Satu nusa satu bangsa satu bahasa kita"
Humarurung lambang agung warisan karuhun
Direwég ku seuseukeut genggerong pangeusi gedong
Nya kudu kamana? nyungsi ngimpi nu kamari
Cahya harepan ngolényay laun-laun ngajauhan
Léngkah lir nutur-nutur catur nu tanpa bukur
Harepan pingges dina congo létah juragan déwan
Megatkeun urat impian di langit anu kulawu.


10 Januari 2013

 

JAKARTA HUJAN CIMATA

Panonpoé nyamuni tonggongeun méga
Lir embung nempo Jakarta nandang tunggara
Ondél-ondél humaregung disimbutan ku kabingung
Sanggeus katulampah ngabedah lawang musibah
Gumulung cai mangprung mapay-mapay urat ciliwung
Mangprét rarambét kana areuy-areuy kahirupan
Jakarta ngarumpuyuk ngan ukur bisa ngagukguk

Umpalan cai teu maliré jumeritna saban haté
Ngubrak-ngabrik jantung kota ngajadi lambak sagara
Harta banda kekerelepan taya geusan pamuntangan
Raga-raga ngagulantung dina tihang listrik
Ari runtah bangun bungah lalayaran na suhunan
Dipirig cimata langit nu ngagebrét susurakan
Sakolépat impian palid kaséréd amarah caah

Bongan saha? Bongan saha? Bongan saha?
Bongan runtah patulayah
Bongan sémah ngarah bumetah.
 

24 Januari 2013

 

KAMPUNG KUTA

Turun gunung unggah gunung
Mipir-mipir biwir gawir kahirupan
Kenca katuhu marakbak pasir jeung lamping
Léngkob éndah tapel wates gunung-gunung

Hariring angin karamat sumélékét kana haté
Muntang pageuh kana akar jajantung
Terah kusumah nyangkaruk dina saban lelembutan
Terus tandang ngigelan gendingna jaman

Siliwangi lemah suci jati diri nu sajati
Ambu rama raksa kali jaga nu ngayuga
Ujung galuh puseur dayeuh pangreureuhan
Kampung kuta warisan anu wisésa
 

18 Désémber 2012

 

 

 

LINGGARJATI
 

Lebah dampal gunung Ciremai
Ngajentul cicirén nagri jadi bukti nu sajati
Mayakpak pasawahan nadah sajuta srangéngé
Cur-cor cai nyimbeuhan kembang kabagjan
Saban peuting disimbutan ku halimun
Matak genah tumaninah mun seug diri bumetah
Tempat éndah keur ngumbar rasa kabungah

Baeu angin Ciremai!
Galindengkeun ti mumunggang
Dangding asih tembang kamelang
Na pangkonan, neundeun rusiah katukang
Na rangkulan, pinuh ku rasa hariwang
Hariwang nu hamo bakal kasorang
Linggarjati, hayang napak tilas deui.
 

Kuningan, 11 Fébruari 2013

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

DUDI MASHUDI

Sampurasun, ngiringan mulungan we abdi mah kana karya endah sadayana. Apresiasi sim kuring mah wates penikmat manawi

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: