• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Pangéran Geusan Ulun
Prabu Sumedang Larang

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

Sampurasun!

Bilih majarkeun ngawilah-wilah ka nu maraos, bilah majarkeun ngawilah-wilah apresiasi kana rupi-rupi jangre sastra, ti ngawitan nomer ieu redaksi seja midangkeun Carita Drama. Taya sanés, wangun drama téh mangrupi salah sawios karya sastra anu satata sareng carita pondok, sajak, dangding, wawacan sarta diarantosan, ditagih ku para pamaos Manglé.

Kasanggakeun carita drama karya dramawan Saini K M anu midangkeun lalakon populér, lain waé jadi kareueus  masarakat Kabupaten Sumedang,tapi ogé sumebar sa-Nusantra. Taya sanés anu kapihatur teh carios PANGÉRAN GEUSAN ULUN. Ieu naskah diserat taun 1963 sarta kantos dipidangkeun dina wangun drama ku kelompok Studi Grup Teater Bandung (STB). Ieu pidangan drama téh kénging pangdeugdeug parapanongton anu palay ngumbar imajinasi, ngawangwang kumaha ragotna adu jajatén antara paraprajurit Karajaan Cirebon anu ngarurug paraprajurit Karajaan Sumedang Larang. Iwal ti mintonkeun adu kagagahan paraprajurit, parapanongton ogé kénging ajén linuhung tina adu regengna anu tigin kana jangji jeung anu cidra kana subaya, antara nu satia jeung hianat.  

Kadieunakeun, taun 2013, ieu naskah ditarjamahkeun kana basa Sunda ku Pa Cécé (Abah) Rohidayat, S.Pd.,M.Si., guru SMA Negeri  I Sumedang, sarta dipintonkeun dina wangun drama ku murid-muridna. Mangga nyanggakeun!  

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

ojar karjo

sumangga geura pedar sajarah nu tos lami teu kaguar

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: