• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Antara Hukum jeung Etika

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

 

Paripolah tangtu mahala-mahayu. Mun hade ngabuahkeun kahadean, mun goreng nyilakakeun, kaasup keur diri pribadi nu ngalaksanakeunana. Kitu teh, geus jadi kapercayaan umum nu dipuhit ti bihari nepi ka kiwari.

Anggapan kana pentingna paripolah hade, lantaran bisa jadi mahayu atawa ngalantarankeun kahadena tea. Sabalikna, upama kalakuan teu hade, balukarna ge bakal ngarugikeun balarea.

Leuwih luhur kalungguhan manusa, kalakuanana ge bakal leuwih mangaruhan. Ku lantarana kitu, ‘pager-pager’ jabatan mah loba naker, kaasup aturan-aturan, saperti perda jeung undang-undang, di antarana teh.

Ngan, nya kitu, undang-undang ge, kiwari mah bangun luntur pamorna. Loba nu kakeunaan ku hukum lain wae embung ngalaksanakeun hukuman tea, tapi deuih anggapan masarakat ge bangun ‘luntur’. Geuning, najan  sidik kasalahanana, ngalanggar aturan,  masarakat téh angger we ‘ngabageakeun’.

Kaayaan kitu, tangtu kacida ngarugikeunana keur ‘tatanan sosial’  mah. Lantaran hukum teh pager kahirupan balarea, sangkan taya pihak nu dirugikeun ku kalakuan pihak sejen. Da, mun teu tigin kana hukum jeung hukum teu matak kapok, hukum ge taya hartina.

Kataatan kana hukum penting pisan. Loba nu bisa diconto, kaasup Sokrates nu kacida taatna kana hukum téh. Ku cara kitu, dina pandangan eta pilsup mah, hukum teh tetep digjaya kalayan tetep kudu jadi wasit nu memeres pasualan.

Upama hukum teu dipalire, memang lantaran aya ‘nu leungit’ dina diri manusa, saperti teu ngarasa era ku nu sipatna ‘hina’ ditilik tina aturan. Leungitna, rasa era, bisa ngjadikeun hukum moal pada nurut. Mun jalma geus teu sieun ku hukum, memang nu dipiharep teh, tinggal kaera. Era lamun kalakuan teu parok jeung aturan. Etika nu aya dina wilayah moral, kacida pentingna dina pakumbuhan. Ngan, deui-deui, etika ge moal peurahan mun manusa geus teu boga kaera. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

Rosid

kiwari seueur nu "kandel kulit beungeut" katohyan korupsi kalah sarangah serengeh kana kamera media.. ih ijid..kamana moralna

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: