• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Paguyuban Urang Sunda Kuwait
Silaturahmi ka Mangle

Kénging Rudi H
Kintun kana Facebook
Mangle
Waktos silaturahmi urang Sunda Kuwait ka Mangle [Potrét/Ilustasi: rudi]

Lunta jauh, najan ahirna bubuara mancen gawe di nagri deungeun, teu jadi sual. Lantaran, satukebing langit saamparing jagat gé, bumi Alloh. Saha waé gé bisa milih tempat geusan nyorang  hirup jeung huripna.

Mémang ilahar deuih patukeur padumukan gé. Nu asalna ti nagri deungeun teu jarang nu milih tatar Indonesia kaasup Jabar jadi pamatuhanana. Kitu deui urang Sunda gé teu sing kurung batok, da loba nu milih bubuara nu saterusna mancen gawe di tempat séjén. Nu penting mah, tetep ngantengkeun katineung ka sarakan sorangan.

Upama nu lunta inget ka lembur, ilahar deuih. Di sarakan sorangan, aya bali geusan ngajadi. Aya babagian badan inyana nu marengan gubragna ka alam dunya nu dipendem di lemburna. Ku lantaran kitu, ka mana waé ngaléngkah, tetep aya katineung nu ngendat antara diri jeung bali geusan ngajadina. Kitu saperti nu di tembrakkeun ku panasehat paguyuban Urang Sunda di Kuwait, Dr. Ir. Adi Priadi  Kadar, MSc. sareng pupuhuna, Abu Ridwan Nanang Suyono, waktu silaturahmi ka redaksi Majalah Mangle, Senen, 19 Agustus 2013 di kantor Mangle, Jl. Lodaya 19 Bandung.

Inget ka lembur, keur ratusan urang Sunda Sunda nu aya di Kuwait tangtu jadi bagian nu penting dina kahirupan. Wujud ngantengna tatali silaturahmi jeung jalma-jalma nu kungsi tepung atawa babarengan saméméhna, jadi pamatri geusan manjangkeun silaturahmi.

Dina mangsa ‘patalimarga’ beuki gampang, saperti ngaleuyahna papakas komuniksasi, wujud nyaah ka lembur, gampang dilaksanakeunana. Tah, nu kawas kitu gé kanyaah urang Sunda nu ngalumbara di Kuwait oge tembong naker. Ku kituna, nu mayeng jeung nu jul-jol nepungan Ais Pangampih Manglé, boh langsung tepang, boh ngaliwatan dunya maya mingkin dieu mingkin loba. Tangtu, matak bungah keur urang Sunda mah, da dulur-dulur nu dumuk di nagri atanapi lembur batur, tetep ngendatkeun kanyaah ka dulur-dulur di lembur asalna. Wilujeng sukses wargi-wargi Sunda di Kuwait, mudah-mudahan urang sadayana salawasna kenging ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Amin.

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

Tinny Danamihardja Wilkens

Ami YRA, sae pisan, tiasa silaturahmian di akntor Majalah Mangle!

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: