• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Nu Mariang ka Senayan

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

Pilihan umum 2014 ukur sababaraha bulan deui. Masing-masing nu boga karep miang ka Senayan tatahar, bebekelan. Nu pangpentingna, babawaan teh ‘pangrojong’ masarakat.  Paracalon, boh DPR boh DPD RI, butuh pangdeudeul masarakat  ti tempat pamianganana.

Karep miang ka Senayan luyu jeung pancénna, ngurus ngatur pamaréntahan sarta bajoang keur kapentingan masarakat  hususna nu diwakilanana umumna mah Indonesia. Nilik ka dinya, boh DPR boh DPD ngemban pancen nu lain joré-joré, da lian ti ngemban pancén nagara téh, ogé deuih mawa harepan masarakat.

Sanggeusna boga wewenang di legislatif sawadina mampuh ngalaksanakeun amanah. Hartina, nu kapilih téh misti  bener-bener nu panghadéna ti antara calon nu milu tarung dina pilihan umum. Di dieu mah, nu dipilih jeung nu milih téh kudu pada-pada maphum kana masing-masing pancén. Nu hayang dipilih kudu némbongkeun karep, kamapuhan jeung ketakna nu kaijir pantes jadi utusan nu miang ka Senayan. Nu rek milih deuih misti titén kana pakarepan jeung kamampuhan paracalon.

Miharep dukungan masarat memang teu gampang. Komo deui, sora-sora silung ka para wawakil rahayat  teu  weléh nongtoréng. Nu kawas kitu téh,  bisa jadi cukang lantaran partisipasi kana pilihan umum gé loba nu puraga tamba ka dengda!

Kaayaan kitu, butuh ajén wawakil rahayat nu lain waé boga kamampuhan, tapi deui meunang kapercayaan masarakat.  Kapilihna parautusan nu nyumponan pasaratan  kawas kitu, ngan bisa tinekanan upama rahay at nu boga hak milihna daék milih kalayan tinimbangan anu asak. Ukuran basajanana mah, bisa nilik kana tapak lacak lalampahanana. Di dinya bisa kasaksén pantes henteuna arinyana ngemban harepan masarakat. ***  

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: