• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Pegat

Kénging Furqon Abu Nawwaf
Kintun kana Facebook

Dina hiji peuting

Udin : "Pegaaaaaaat! Pegaaaaaaat! pegaaaaat!” (bari deregdeg lumpat)
Atuh rabul urang lembur kalaluar sapakarang-sapakarangna.
"Aya naooon Din, aya bangsat kamana lumpatna?" ceuk Pa RT.
Udin : "Sanes Pa RT, itu bohlam di bumi pegat" (bari haruhah harehoh)
"Beuuuuunanya Si Sudin ngareureuwas".

 

Furqon Abu Nawwaf

Pondok Pasantren Al-Jawahir

Jl. Lembur Tegal No 110 RT 02 RW 04

Ds. Pamekaran - Kec. Soreang

Kab. Bandung

 

Entar

Di tempat paméran komputer:
Pamuda: "Téh dupi ieu dina komputer aya seratan "ÉNTER" kanggo naon?”
SPG: "Euh... emh... supaya cepat keluar mas.”
Pamuda: "Naha tiasa kitu?”
SPG: "Ya kan kalo tulisannya "ENTAR" mah jadi lama!"
Pamuda: "Upami ieu abdi muka fesbuk naha teu tiasa?”
SPG: "Euh... emh... panginten akangna teu ngetik heula www."
Pamuda: "Oh naon Téh, hartosna www téh?”
SPG: "Oh heuh... kalo gak salah mungkin artinya wassalamualaikum warohmatullohi wabarokatuh!"

 

Furqon Abu Nawwaf

Pondok Pasantren Al-Jawahir

Jl. Lembur Tegal No 110 RT 02 RW 04

Ds. Pamekaran - Kec. Soreang

Kab. Bandung

 

Blusukan

Ema: “Ujang, ka mana si Bapa?”

Ujang: “Tuh, keur blusukan di sawah”

Ema: “Lain blusukan atuh, bebelesekan kituh...”

Ujang: “Nurutan pejabat wéh atuh, Ma.  Pan Jokowi nyebutna téh blusukan...”

 

Nina Rahayu Nadéa-Bandung

 

Ku kalamian

Tabib: “Kunaon humarurung kitu?”

Pasien: “Kabanjur cai panas puguh gé.”

Tabib: “Oh....”

Pasien: “Sugan aya obat nu manjur, sangkan nyanyautan leungit.”

Tabib: “Obatna ku kasabaran sareng kalamian”

 

Nina Rahayu Nadéa-Bandung

 

Bahasa Gaul

Indung: “Nyai... Nyai ka dieu. Penting!”

Budak:  “Ciyus? Aya naon, Ma?”

Indung:                “Ari kamari geus ti mana?

Budak:  “OTW Bandung.”

Indung:                “Halah teu ngalalarti. “

Budak:  “Ah Ema mah kamseupay pisan.”

Indung: “Naon hayang seupan?”

Budak:  “So what gitu lho, emang aku harus bilang double wow gitu!”

Indung:                ??!!!

 

Nina Rahayu Nadéa-Bandung

 

OTW

Macaan status dina FB. Haradé. Jol si Fuad nulis. ‘Otw Bandung. Jol si Bahrun  nulis ‘Otw Bali’. Ah, teu éléh géléng, langsung nulis status. ‘Otw Wc’.

 

Nina Rahayu Nadéa-Bandung

 

Jauh – Deukeut

Astahiam: “Teu kudu ka terminal heula atuh, Kabayan, ka jauh-jauh. Di setopan éta gé beus kota mah ngaliwat.”

Kabayan: “Megat di setopan éta mah lebar ku duit, pan jauh – deukeut ogé mayarna sarua.”

 

Hani Siti Rokayah

Kp. Babakan Cinangka

Ds. Tegalbuleud – Cikajang

Garut

 

Palaturan

Si Kabayan kabiruyung jadi pulisi lalu-lintas, kungsi abus ka taman kota naék kana pager. Kapanggih ku nu dagang asongan.

Nu dagang asongan: “Sadérék téh apan patugas katertiban, tapi naha bet ngarempak palaturan. Naha teu isin?”

Kabayan: “Naha maké kudu éra? Kuring mah pulisi lalu-lintas asal ulah ngarempak peraturan lalu-lintas waé.”

 

Hani Siti Rokayah

Kp. Babakan Cinangka

Ds. Tegalbuleud – Cikajang

Garut

 

Insaf

“Lamun geus bébas kuring mah moal wani-wani nyopet deui.”

“Jadi rék insaf nya?”

“Ah, lain. Rék jadi bandar copét waé.”

 

Hani Siti Rokayah

Kp. Babakan Cinangka

Ds. Tegalbuleud – Cikajang

Garut

 

Béas

Awéwé I: “Pangaos béas nérékél waé, nya?”

Awéwé II: “Sumuhun...”

Awéwé I: “Lieur abdi mah, ngatur resiko dapur sadidintenna téh.”

Awéwé II: “Hadéna waé abdi mah tara méséran béas...”

Awéwé I: “Kagungan serang?”

Awéwé II: “Ah, henteu. Nambutan... wé, dibayar sasasih sakali.”

 

Mimin Candra Ningsih

Cikeruh RT 05/09

Jatinangor - Sumedang

 

Cingcin

A: “Badé angkat ka mana?”

B: “Badé ka dinya, ka Pa Ali.”

A: “Euh, Pa Ali nu sok ngadamelan lelepen?”

B: “Leres, nu bumina di caket jambatan cingcin.”

 

Mimin Candra Ningsih

Cikeruh RT 05/09

Jatinangor - Sumedang

 

Diusapan

Wiwin: “Cing, naon bédana ucing jeung jajaka?”

Enci: “Ucing mah sato, jajaka mah manusa.”

Wiwin: “Lain éta nu bener mah. Ucing mah mun diusapan téh sok tuluy saré, ari jajaka mah mun diusapan téh sok tuluy hudang.”

Enci: “???”

 

Mimin Candra Ningsih

Cikeruh RT 05/09

Jatinangor - Sumedang

 

Sakitu Geus Kolot

Incu: “Ki, abdi badé nguseup nya! Hoyong mais kanggo munggah!”

Aki: “Aduh ulah lebar can garedé laukna!”

Incu: “Da lain keur abdi.”

Aki: “Na keur saha kitu?”

Incu: “Keur Néng Asih, randa nu di péngkolan téa.”

Aki: “Keur Néng Asih?”

Incu: “Muhun, malahan mah titip salam kanggo Aki.”

Aki: “Kumaha cenah Jang, salamna téh?”

Incu: “Enya cenah Si Aki keur kasép téh mani béréhan.”

Aki: “Jig atuh ngala nu baradag. Pék rék unggal poé ogé keur Néng Asih mah.”

 

Nunung Samsiar

Jl. Cicukang RT 02/05 45

Bandung

 

Héran

Atang: “Héran ku Kang Maman. Kawin kara opat bulan tapi ayeuna geus boga anak opat!?”

Ating: “Teu kudu héran. Pan kawinna téh ka randa nu geus boga anak opat.”

 

Nunung Samsiar

Jl. Cicukang RT 02/05 45

Bandung

 

Palsu jeung Palsu

Maman: “Cik atuh nya ari bulan puasa mah najan tukang tipu ge ulah tupa tipu.”

Mimin: “Saha kitu?”

Maman: “Éta nu dagang tukang huntu palsu.”

Mimin: “Kumaha kitu?”

Maman: “Ku nu meuli huntu palsu dibayar ku duit palsu.”

Mimin: “Nya keun bae atuh ari huntu palsu dibeuli ku duit palsu mah, ulah sotéh huntu asli dibeuli ku duit palsu.”

Maman: “Har...!?”

 

Nunung Samsiar

Jl. Cicukang RT 02/05 45

Bandung

 

Tos Magrib

Anisa: “Fit, tos ngajaran batal?”

Fitri: “Puguh wé, unggal dinten ogé sok batal.”

Anisa: “Tara saum kitu?”

Fitri: “Osok.”

Anisa: “Ongkoh cenah sok batal waé?”

Fitri: “Batal sotéh ari tos magrib.”

Anisa: “Ari Fitri?”

 

Déni Hamdani

Depan Terminal Cileunyi 87 A

Kabupatén Bandung

 

Kapok

Gina: “Euy, engké geus saur urang olahraga, yu!”

Ade: “Ah, embung. Kapok!”

Gina: “Naha?”

Ade: “Basa Minggu kamari ogé balik olahraga téh langsung lapar deui.”

Gina: “Terusna kumaha atuh?”

Ade: “Nya kapaksa wé balik olahraga téh dahar saur deui.”

 

Déni Hamdani

Depan Terminal Cileunyi 87 A

Kabupatén Bandung

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

Arie Permana

ku ayana majalah manglé di tatar Sunda mah janten kauningakeun linuhungna budaya Sunda téh

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: