• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Keur Puasa

Kénging Féndy Sy. Citrawarga
Kintun kana Facebook

Abah: "Dupi Cép Ogin resep ka istri téh modél nu kumaha?"
Ogin: "Aaah..Ogin mah teu muluk-muluk Bah, nu geulis manis nu hérang méncrang gé cekap."
Abah: "Dupi Jang Onyon?"
Onyon: "Onyon gé sami Bah teu néko-néko, yang penting cantik camperenik atanapi nu dénok montok!"
Ogin: "Dupi Abah?"
Abah: "Abah mah ka nu geulis teu pati ka nu dénok teu moho."
Onyon: "Naha Bah?"
Abah: "Keur puasa, Sawal mah ulah dibéakeun euy!"
 

Féndy Sy. Citrawarga, Bandung

Parab Naraka
Anak: "Mah, naha jalma-jalma kagak barang dahar nya?"
Mamah: "Pan Ramadan, Jang!"
Anak: "Na aya maksadna?"
Mamah: "Nya aya, nyatana sangkan jalma-jalma pada takwa."
Anak: "Naha Aa mah katara barang dahar dalam kamarnya. Katanya jangan balaka ka Mamah atawa ka Bapa bahwa Aa  makan-makan can mangsana. Awas, katanya, ngancam Jajang Mah."
Mamah: "Tah Aa mah jalma sasab, kagak takwa, parab naraka!"
 

Féndy Sy. Citrawarga, Bandung

Bété Nyanghareupan Lebaran
Iteung: "Ari bulan puasa téh Iteung mah sok bété Ambu. Naon ubarna nya?"
Ambu: "Naon bété téh?"
Iteung: "Bété téh parusing mikiran lebaran."
Ambu: "Oh, gampang atuh Teung. Ubarna ku bata atawa batu."
Iteung: "Dikumahakeun Ambu?"
Ambu: "Bata atawa batu téh dikumpulkeun, geus loba, jual ka nu butuheun. Boga bati tah keur lebaran!"
Iteung: "Cihuy!"
 

Féndy Sy. Citrawarga, Bandung

Ceurik Iblis
Tanggal hiji uing saparakanca jebi lantaran leungeun uing diborogod ku jalma iman nu paruasa. Tanggal dua teu walakaya, tanggal tilu nya kitu, tanggal opat can pegat, tanggal lima teu ka mana-mana, tanggal genep loba kénéh nu saregep, tanggal tujuh karasa ripuh. Tanggal dalapan can kaudaran, tah....tanggal salapan karasa ngendoran, tanggal sapuluh teu pati ripuh, tanggal sawelas, dua welas.....mimiti tanaga bedas.......tanggal lilikuran borogod enyaan udaran...........masjid ngalegaan deui.
 

Féndy Sy. Citrawarga, Bandung

Peujit Koréseun jeung THR
- "Salasa poé Salasa, ngunjal keusik nu Pa Alam. Puasa eukeur puasa, unggal usik nénjoan jam," ceuk nu peujit koréseun.
+ "Salasa poé Salasa, ka Ciranjang rék duaan. Puasa eukeur puasa, sok hayang geura lebaran," ceuk nu geus meunang THR mucekil.
 

Féndy Sy. Citrawarga, Bandung

 

Bisa Diturunkeun

Aya saurang warga Jakarta anu hayang mudik pulang kampung naek beus. Samemehna Tukijan hayang naek kareta api tapi tiket kareta apina geus beakkeun.

Tukijan miang ka terminal beus tuluy ngalakukeun negosiasi transaksi tiket beus ka agen beus.

Tukijan     : "Pesen tiket tujuan Klaten, aya keneh Pa?"

Agen        : "Aya keneh, sabaraha urang?"

Tukijan      : "Saurang! Sabaraha?"

Agen        : "Genep ratus lima puluh rebu rupia"

Tukijan     : "Aduh...mahal pisan" (gerentes hate Tukijan)

Agen        : "Jadi teu meuli tiketna?"

Tukijan    : "Bisa diturunkeun, Pa?"

Agen        : "Bisa!Hayang turun dimana?"

Tukijan    : *^%*$&($#)  

 

Hermana, S.Pd.I.

d/a Madrasah Aliyah Swasta Terpadu Pakunagara

Jl. Raya Kawali - Cipaku KM. 3,5

Gereba-Cipaku-Ciamis 46252

 

Tivi

Si Ibro kacida handeueuleunana, duka pedah kahayangna teu kacumponan, duka pedah kaeraan. Nu jelas sok hayang buru-buru males manehna mah ari boga katugenah teh. Dina hiji mangsa basa manehna meuli tivi manehna tumanya kanu boga toko. "Ari tivi warna aya?" pokna.

"Aya. Bade nu kumaha Jang?" ceuk nu boga toko.

"Meuli hiji, nu beureum!" ceuk Si Ibro bari ngaleos, bari nempoan barang sejenna.

 

Hermana, S.Pd.I.

d/a Madrasah Aliyah Swasta Terpadu Pakunagara

Jl. Raya Kawali - Cipaku KM. 3,5

Gereba-Cipaku-Ciamis 46252

 

Iklan

Dina hiji surat kabar aya iklan anu unina kieu: “Narima deui murid anyar pikeun dididik jadi jago tinju. Sarat-saratna: kudu kandel kulit beungeut, panjang leungeun, jeung gede hulu!”

 

Apip Faturohman

Kp. Babakan Cisaat Ds. Buni Asih

Kawali - Ciamis

 

Ngalamar

Direktur: “Gaduh pangalaman naon saderek teh samemeh ngalamar ka dieu teh?”

Nu Ngalamar: “Seueur pisan pangalaman damel mah, geura urang tataan: kantos janten pulisi, janten gubernur, sareng janten presiden.”

Direktur: “Har, geuning naha tiasa?”

Nu Ngalamar: “Kapungkur teh cepeng damelna janten pamaen sandiwara.”

 

Apip Faturohman

Kp. Babakan Cisaat Ds. Buni Asih

Kawali - Ciamis

 

Sabisa-bisa

Pamajikan: “Cing atuh bapana, babacaan sabisa-bisa mah, kuring teh asa rada keueung kieu nempatan imah anyar mah.”

Salaki: “Heug atuh manehna, ari kudu babacaansabisa-bisa mah.”

Pamajikan: “Enya pek kadinyah, ngarah teu keueung teuing.”

Salaki (ngegerentes): “Babacaan sabisa-bisa, babacaan sabisa... babacaan sabisa-bisa.”

 

Atri Anisyah Fitriani

Gg. Hj. Samsudi RT 07/04

Cibeureum - Bandung

 

Dasar Budak

Aya budak keur ceurik, jol akina nyampeurkeun bari mawa iteuk.

Aki: “Kunaon maneh teu teh ceurik bae?”

Incu: “Hayang... taeun.”

Aki: “Hayang naon?”

Incu: “Hayang etaaa...”

Aki: “Eta teh naon?”

Incu: “Eta... iteuk Aki.”

Aki: “Keur naon hayang iteuk kami?”

Incu: “Keur ngarojok... bujur... aki...”

 

Atri Anisyah Fitriani

Gg. Hj. Samsudi RT 07/04

Cibeureum - Bandung

 

Rada Loba

Budakna: “Bah, tadi Ujang ngojay di balong. Ari pék téh caina kainum. Batal henteu?”

Bapana: “Nya henteu ari teu dihaja mah.”

Budakna: “Tapi Bah, nu kainum ku Ujang téh rada loba.”

Bapana: “Rada loba sakumaha?”

Budakna: “Aya jigana kira-kira sagelaseun nu sok biasa ku Abah dipaké ninyuh cikopi.”

Bapana: “Ari Ujang? Éta mah lain kainum tapi dihaja diinum. Batal atuh selud!

 

Anissa - Subang

 

Lebar

Iis: “Da, kira-kirana lamun bobogohan keur puasa batal henteu?”

Ida: “Sigana mah henteu, ngan meureun matak hapa kana puasana.”

Iis: “Lamun kitu mah kuring rék eureun heula ah bobogohan téh, kajeun bulan Sawal diteruskeun deui.”

Ida: “Naha?”

Iis: “Pan lebar. Sieun matak hapa.”

 

Anissa - Subang

 

Komo

Kabayan: “Lamun keur puasa heug paséa, batal henteu?”

Astahiam: “Nya batal sigana mah.”

Kabayan: “Kumaha lamun paséana urangna keur teu puasa?”

Astahiam: “Komo atuh.”

 

Piraku

Pa RT: “Kunaon teu puasa?”

Ujang: “Numawi nuju nyeri huntu.”

Pa RT: “Lain ubaran atuh ka dokter”

Ujang: “Puguh ieu gé nembé wangsul dilandongan ti dokter héwan.”

Pa RT: “Har, naha nyeri huntu bet jig-jig ka dokter héwan?”

Ujang: “Margi cenah anu ngalantarankeun nyeri huntuna ogé ulam.”

 

Izzul

Komplek Vijaya Kusuma

Cipadung - Bandung

 

Tong Sadéngé-Déngéna

Baban: “Bener geuning, ari keur puasa mah teu meunang sok sadéngé-déngéna.”

Yuyun: “Ari kitu kumaha?”

Baban: “Basa uing balik ulin, di dapur kadéngé sora nu susuruputan. Ditoong téh adi uing nu bungsu keur ngadahar emih bangun nimat naker.”

Yuyun: “Terus kumaha?”

Baban: “Jadi kabita, kapaksa wé ngasaan saeutik.”

 

Izzul

Komplek Vijaya Kusuma

Cipadung - Bandung

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

calin

hehehe.

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: