• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Hadiah Lebaran

Kintun kana Facebook

Kabayan: "Rék méré hadiah lebaran naon keur kami Iteung?"
Iteung: "Tenang Kang. Kopéah, sarung, kaméja, sendal, sajadah, jeung sajabana geus aya, kumplit!"
Kabayan: "Nyaan nyanéh mah hébat Teung. Pamajikan akang yang amat perhatian sama salaki. Cikan, mana kami nénjo?!"
Iteung: "Cig wé cokot ku sorangan di Pasar Baru!"
 

Féndy Sy. Citrawarga, Bandung

Ngarah Salsé
- "Neda sih hapunten tina samudaya kalepatan, nya Néng!" ceuk si Ogin ka Néng Mia nu geulis manis nu hérang méncrang bari ngasongkeun leungeunna mani nyolongkrong. Kituna téh bari nyipta-nyipta dampal panangan Néng Mia nu lemes siga nu karasa lebaran taun tukang.
+ "Lebaranna gé teu acan atuh Kang Ogin?"
- "Wios ngarah salsé!"
 

Féndy Sy. Citrawarga, Bandung

Ngalap Maap
Mamah: "Mamah ngalap maap ka papah nya lantaran mamah banyak kasalahan. Aya kasalahan alakadarna aya kasalahan badag satara awak gajah, sadayana mamah harap maap!"
Papah: "Papah nampa Mah. Papah sama saja ngalap maap ka mamah alatan papah banyak alpa dan kasalahan. Antarana kapalay mamah banyak yang kagak papah laksanakan. Nganapkahan alakadarna. Dan kasalahan papah yang amat badag  satara sagara nyatana papah palay garwaan ka randa anyar. Naha mamah nampa?"
Taya jawaban na baham mamah.
 

Féndy Sy. Citrawarga, Bandung

Dikurud

Dadap: “Déwék mah ari ngaliwat ka astana ti peuting téh sok muringkak bulu punduk euy!”

Waru: “Ah, déwék mah moal muringkak euy!”

Dadap: “Geuning ludeungan?”

Waru: “Henteu ludeungan, da ieu bulu pundukna geus dikurud!”

 

Hanif Ramdani

Jl. Kebon Cengkeh 12 RT 05/10

Banjar – Kab. Bandung

 

Cengkeh

Dodi: “To, kumaha carana melak cengkeh di daerah panas?”

Toto: “Eta sih gampang, nu hese mah kumaha carana melak cengkeh dina embun-embunan!”

Dodi: “Pacul heula tah hulu sia!”

 

Hanif Ramdani

Jl. Kebon Cengkeh 12 RT 05/10

Banjar – Kab. Bandung

 

Minyak

Dodi: “To, tong loba teuing ngadahar nu loba minyakan, goreng kana beuteung!”

Toto: “Naon wae cenah nu ulah didahar téh?”

Dodi: “Eta we, kayaning kompor, dreum, komo tangki mobil mah ulah pisan.”

Toto: “Ih... ari nanaon téh si kasebeleun mah!”

 

Hanif Ramdani

Jl. Kebon Cengkeh 12 RT 05/10

Banjar – Kab. Bandung

 

Pupujian

Ajengan: “Geus apal Kabayan, pupujian nu kamari téh?”

Kabayan: “Kantenan, bari ngong ngawihkeun pupujian: ‘eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah sampoleh... bisina kaburu paeh, sing getol... maraen gapleh!”

Ajengan: “Kasebeleun siah! Dosa deuleu, Kabayan!”

 

Soni Sonjaya Alwaliah

Geger Kalong Hilir No. 13

Bandung

 

Aki-aki Modern

Nini: “Aki keur naon?”

Aki: “Ada deeehhh!”

Nini: “Eta kopi, kaburu tiis manten!”

Aki: “Selllooowww Beib!”

Nini: “Dibabuk geura, ngomong téh teu pararuguh!” (bari habek kana tonggongna)

Aki: “Kheki ... deh!”

 

Soni Sonjaya Alwaliah

Geger Kalong Hilir No. 13

Bandung

 

Anjing

Joni: “Alus maneh mah boga anjing téh jarangkung, turunan luar negri euy?”

Jono: “Ah... lain, meunang ngabasterkeun bapa di dieu!”

Joni: “Na dibasterkeun jeung naon kitu?”

Jono: “Jeung kuda!”

 

Soni Sonjaya Alwaliah

Geger Kalong Hilir No. 13

Bandung

 

Ucing

A: “Ari ubar eungap kunaon nya?”

B: “Coba ku kumis ucing geura!”

A: “Enggeus, tapi angger wae!”

B: “Ku ucingna atuh!”

A: “Pek ku sia!”

 

Garini Gantini

Lido – Sukabumi

 

Budak Ayeuna

Bapana: “Yeuh Jang, tong hayang ka si eta, indungna cerewed pisan, piduit jeung teu pikaresepeun wae pokona mah!”

Anakna: “Keun wae bapa, Ujang mah teu bogoh ka indungna, bogoh sotéh ka anakna.”

 

Garini Gantini

Lido – Sukabumi

 

Heureuy

Dina hiji peuting kadenge di hiji imah aya awewe keur kukulutus ka salakina.

“Emh, teungteuingeun boga salako téh, teu adil. Ka nu ngora mah merena téh bejana duren, na ari ka aing kadu! Jeung kieu wae mah mending paeh we dihakan maung!”

Teu kanyahoan salakina di pipir nu kakarek datang ngadengekeun. Tuluy wae ngaheureuyan ngautan kana bilik imahna.

Barang ngadenge nu kakaut kitu, pamajikan kolot kacida reuwasna.

“Duh, hapunten da heureuy nyarios kitu sotéh, Menak!” bari ngadegdeg awahing ku sieun. (Jaman baheula mah cenah maung téh sok disebut menak)

 

Garini Gantini

Lido – Sukabumi

 

3 A

Pa RW: “Jang, saha ngaran lanceuk Ujang anu lalaki téh?”

Budak: “AA.”

Pa RW: “Ari Ujang nyebut ka lanceuk téh jadi kumaha atuh?”

Budak: “AAA.”

 

Renny Rosmawaty

Jl. H. Basuki 42

Bandung

 

Heureuy

Adina: “Leres kitu Indonésia téh kalebet nagara Aséan?”

Lanceukna: “Nya leres. Kumaha kitu?”

Adina: “Geuning hawana mani panas kieu?”

Lanceukna: “Naon hubunganana kitu nagara Aséan sareng hawa panas?”

Adina: “Pédah wé geuning mobil mah di-aséan teh mani tiis.”

 

Renny Rosmawaty

Jl. H. Basuki 42

Bandung

 

Teu Beunghar Waé

Ijar: “Bohong ah nu majarkeun cenah lamun daék nyekel terminal matak beunghar téh?”

Banu: “Kumaha kitu?”

Ijar: “Uing geus tilu poé nyekel terminal teu jadi beunghar, kalah cangkeul wé jeung panas.”

Banu: “Na nyekel naonna kitu?”

Ijar: “Nyekel pagerna, nyekel tihang wangunanana.”

Banu: “Abong nu keur lieur. Nyekel sotéh lain dicekelan, tapi jadi jeger.”

 

Renny Rosmawaty

Jl. H. Basuki 42

Bandung

 

Boro Atoh

Yudi: “Maneh daék  jadi peran pengganti adegan panas?”

Baban: “Daék pisan! Karesep uing éta mah.”

Yudi: “Nyaan?”

Baban: “Bener. Nu penting mah duitna téréh cair keur lebaran yeuh.”

Yudi: “Tadi aya sutradara nénéangan jalma nu daék merankeun diséblok ku cai panas ngagolak.”

Baban: “Ah embung. Sugan téh lain adegan panas kitu.”

 

Ida Farida

Jl. Sukarno Hatta KM 14

Bandung

 

Tara Kaliwat

Adin: “Kira-kirana pangarang Barakatak sok meunang THR tara?”

Adun: “Tara kaliwat atuh.”

Adin: “Sabaraha éta téh?”

Adun: “Ih ceuk sayah ogé, tara, kaliwat.”

Adin: “Maksudna tara dibéré alias kaliwat?”

Adun: “Tah geuning ngarti.”

 

Ida Farida

Jl. Sukarno Hatta KM 14

Bandung

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (2)

dila

resep pisan kana heureuy barakatak teh...ngahibur.htur nhun mangle mugia sing langkung majeng

Dian Barra

ngahibur pisan ngadak ngabarakatak sorangan maca nage

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: