• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Bancang Pakéwuh

Kénging Basyar Isya
Kintun kana Facebook

Lima treuk Satuan Dalmas ti Polréstabes Bandung dikeprik nuju ka hiji titik TKP. Teu katinggaleun dua treuk ti Satuan Brimob Polda Jawa Barat gé nga-back up tukangeunana. Samalah mah Kapolda jeung Pangdam geus sapuk basa aranjeunna “saling koordinasi” ngaliwatan telepon kurang leuwih sajam kaliwat,yén pihak Kodam nga-BKO-keun sapeleton Kesatuan Kostrad, nu rikat “merapat” ka titik TKP nu sarua.

Sora siréné patinghariung matak barirat supir angkot jeung nu balantik kakilimaan. Jalma-jalma paciweuh lalumpatan teu puguh nu dituju. Sakabéh padumuk dayeuh Bandung kacida galeumpeurna, saroak, reuwas éstu tan wates wangenna mireungeuh kajadian nu teu disangka jeung teu dinyana. Sora patingjarerit patingjéréwét ti kaom awéwé awor jeung sora klakson patalimarga, siréné mobil pulisi, jeung mangrupaning sosoraan séjénna. Teu tinggaleun para wartawan, fotografer, jeung kaméramén ti sajumlahing média citak jeung éléktronik patingberetek, paheula-heula hayang ngaliput éta kajadian.

Na aya naon cenah? Aya maung ngamuk gajah meta kitu? Atawa, para aktivis mahasiswa démo masak di hareupeun Gedong Saté? Sugan para buruh pabrik keur demo nungtut naék gajih sapuluh lipet tikel? Jih, lain!Lain éta nu jadi marga lantaran pangna kota Bandung ngadadak jadi “chaos” téh.

Nu jadi cukang lantaranana mah éta pédah nomer telepon darurat di Bagian Yanmas di kantor pulisi patingkirining méh samenit sakali. Warga kota Bandung nu galeumpeur kaliwat saking méh saur manuk lalaporan, yén maranéhna ningali di tengah kota aya jalma ngamuk nguwak-ngawik.

Aya dua atawa tilu mobil angkot nu dibelewerkeun, nepi ka aya nu nyangsang di luhur gedong hotél Savoy Homann. Nu hiji deui nyangkut dina tangkal kai gedé di taman balaikota Pemkot Bandung. Malah aya nu nangkod di hateup beus kota sagala. Nu teu kaharti mah éta béko ngalayang di awang-awang, laju ngagedebut di tengah lapang sépak bola Stadion Siliwangi. Jigana éta jelema nu keur ngamuk téh sempet lumpat ka kantor Dinas Bina Marga meureun. Geus komo deui patung badak bodas nu anjeucleu di taman balaikota mah. Meni ngan sakali nalapung, ngabelewer ka awang-awang, laju murag meni ngagedebut pas pisan di pakarangan Pendopo Gubernuran. Pokona mah Bandung kacow-balow téh lain bobohongan.

Kumaha cenah ketak aparat kaamanan nu tadi dikeprik ka TKP téh? Berekah teu walakaya! Éta jelema nu keur ngamuk téh rék ditéwak kacida girasna. Rék ditémbak, teu aya nu tégaeun. Untung ieu bancang pakéwuh téh teu mangkuk lila. Nya kitu lah ngan lumangsung kana tilu jam-an mah meureun. Alatanana banget kacida teu disangka jeung teu dinyanana. Aya awéwé tacan pati kolot, aya meureun umurna téh 30 taunan mah, gura-giru turun tina békjul bangun rurusuhan pisan, tuluy lumpat sakalumpat-lampét nyampeurkeun hiji budak leutik nu keur ngamuk ngoyag-ngoyag tihang billboard di sisi pertelon jalan.

“Ujang, atos Ujang, ulah amuk-amukan kitu. Sing hawatos ka urang kota,” cenah satengah gogorowokan nyampeurkeun hiji budak leutik umur tujuh taunan. “Yeuh, palay peremén mah ku Ema tos dipésérkeun. Atos, Jang, atos…. Yu urang uih,” pokna deui bari ngarawu éta budak nu keur ngadat, ngamuk nguwak-ngawik, sagala dipeclengkeun téh. Laju regeyeng wéh éta budak téh diais ku indungna rék diboncéngkeun kana békjulna nu diparkir rada jauh.

Memeh indit mulang, teu poho éta awéwé téh sasadu heula bari rada rawah-riwih ka para aparat kaamanan nu keur ranggéténg siaga sabedilna-sabedilna nu kabéhditujukeun ka éta budak.

“Hapunten, Bapa Pulisi. Hapunten, Bapa Tentara. Pun anak mah sok kitu petana pami nuju ngadat téh. Mugi ngama’lum. Hapunten tos ngagareuwahkeun ka sadayana,” pokna téh, teu sirikna bari acong-acongan nyembah.

Hadeuh! Horéng nu ngabalukarkeun kota Bandung jadi “chaos” téh si Ujang.Budak SD kelas 2, putrana Uwa Gatotkaca nu dumuk di Jalan Inhoftank. Nu jadi musababna mah teu pira. Ménta jajan peremén teu buru-buru ditedunan ku indungna!***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

sukanda.km

lumayan landong rieut kulan

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: