• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Diceos

Kintun kana Facebook

Di antara rombongan kuring dina ngemah di Situ Lembang, aya saurang nu kacida resepna kana senam. Mumuh ngaranna téh. Teu heran mun awakna seseg jeung tara geringan.

Isuk-isuk taya saurang ge nu wani mandi. Cai kacida tiisna. Matak baal kawas cai tina kulkas bae. Boro-boro mandi atuh, hawa sakitu tirisna, siduru ge sakitu deukeut kana seuneu meh teu karasa.

Tapi teu jadi halangan pikeun Si Mumuh mah.

“Awak aing mah sehat!” cenah. Manehna nembongkeun puhu leungeunna nu sepiran kawas dina iklan jamu cap jago. Tuluy senam, manaskeun, anggeus senam, berengbeng lumpat ka luar, sakitu tiris téh ukur dikaos singlet lulumpatan.

“Manaskeun awak ngarah teu tiris ari mandi” pajarkeun téh.

Ambekanana meni ngebul, jadi saab. Brus manehna ka cai, ngeueum. Lucu téh barang manehna brus kana cai, huleng bae sakeudeung, tuluy hanjat  lalaunan, nepi ka darat goledag bae kapaehan. Atuh kuring sabatur-batur riweuh nulungan, digarotong, padanggosokan ku kayuputihh jeung tarason, malah aya nu manggih kuncen sagala, cenah ceuk Aki Kunten téh kasambet ku nu ngageugeuh di dinya.Dosana mah duka basa keur lulumpatan duka basa iraha.

Nu puguh mah Si Mumu téh lain kasambet ku nu ngageugeuh, beh dieu kuring ngarti. Meureun we asak urut senam kitu, panas-panas digebruskeun kana cai nu sakitu tiisna, atuh sasat asa diceos.

Meunang saminggu Si Mumuh geringna, ti harita kapok.

Ucup

Cipaganti - Bandung

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (3)

Muhammad Zid

Mun seug jang Mumuh teh para koruptor nya? sae tahhhhh teu kedah repot2 sararidang bari jeung dileupaskeun deui.... Hidup Mumuh.....

Abas Sofwan

Pepeling ti gusti eta teh panginten rupina aya rasa takabur, asa aing sehat jeung kuat nu kaleuleuwihi teu ningali kondisi nu ekstrim mugi janten pepeling kange urang sadaya

ade agus hapidin

hayu urang mumule budaya urang titingggal karuhun,,, nu ku urang dipikameumeut pisan...

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: