• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Ngajurung Ludeung Kaum Wanoja

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

“Uyah mah tara téés ka luhur!” Kitu ceuk paribasa gé. Hartina, di antarana téh paripolah jeung kalakuan kolot bisa netes ka handap. Atuh, mun ti luhurna hadé, nya gedé harepan jeung kamungkinan ka handapna bakal hadé.

Harepan medalna generasi nu hadé, di antarana téh ngandelkeun kaum wanoja. Da arinyana, apan nu jadi guru munggran jeung utama keur barudakna téh. Hartina, kaum wanoja nu jadi tuturus rundayan, kudu boga kamampuh jadi cukang lantaran medalna generasi pinunjul. Sabalikna, mun wanoja hengker, éta kahengkeran téh bakal jadi bangbaluh pihak séjén. Ku lantaran kitu, kamajuan kaum wanoja ogé, hartina demi kamaslahatan masarakat sakumna.

Hak wanoja bagian hak asasi manusa. Nanjeurkeun hak asasi wanoja, sarua jeung nanjeurkeun hak asasi manusa. Sabalikna, mun hak wanoja katideresa, hartina ogé aya sabagian manusa nu katideresa hak-hakna.

Loba nu percaya, nanjeurkeun hak jeung kawajiban téh di antarana, bisa ngaliwatan dunya pulitik. Ku kituna, da di dinya huluwotanna kakawasaan geusan matéahkeun wewenang keur kahirupan balaréa. Atuh, kaludeung ancrub kana widang pulitik gé sawadina mekar ti kulawarga kénéh.

Mitra,  upama aya hawar-hawar wanoja masih kénéh hariwang upama manggung ka nu leuwih luhur,  bakal gedé pangaruhna ka lingkungan kulawarga.  Rundayan nu jadi generasi mangsa ka hareup, kacida butuhna pangaruh lingkungan nu pangdeukeutna, kaasup pangjurung nu jadi indung.  

Mitra Manglé, nomer 2411 ngolongan pamanggih  Dr. Nina Djustiana, drg., M.Kes., Pupuhu Pusat Penelitian &  Pengembangan Gender dan Anak (P3GA) Universitas Padjadjaran. Di antarana nu jadi bukur catur téh, pentingna kaludeung kaum wanoja dina pulitik. Cindekna, wanoja Sunda gé kudu boga kamampuh jeung kaludeung makalangan dina widang pulitik geusan kamaslahatan balaréa. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Koméntar (1)

yayat syarif hidayattulloh

hadeuuuhhhh sajaahhhh hehhehe

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: