• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Daék Robah
Teu Malikan Kasalahan

Kénging Rumpaka
Kintun kana Facebook

Ngimeutan léngkah kamari, penting pisan. Tapi, nu leuwih penting mah nataharkeun léngkah ka hareup. Intina, daék robah, ogé teu malikan kasalahan. Pamanggih kitu, saperti ditétélakeun ku H. Sumyana Sukandar, SE., MM., teureuh Sunda nu jeneng jadi pajabat di Kementerian BUMN. Ceuk inyana, najan urang Sunda majuna téh lain pangjurung wadiabalad Sunda, saterusna mah, atuh ulah nurutan paripolah nu kurang hadé téa. Hartina, urang Sunda nu geus maju, najan teu ngarasa dirojong ku urang Sunda, tetep kudu daék nungtun jeung nuyun urang Sunda sangkan leuwih maju di tingkat nasional.

Dina nomer ieu, Manglé ogé ngaguar kapamingpinan kiwari. Ceuk Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si., nu boga karep jadi pamingpin, loba nu teu dibarung ku rasa tanggung jawab. Kitu téh, balukar cupet mikir jeung ukur ngalap kauntungan saharitaeun. Ubar pasipatan jeung paripolah kawas kitu, di antarana cenah,kudu ngajadikaeun moral agama jadi tatapakan kahirupan.

Dina séjén bagian, Manglé nomer 2443 gé ngungkab pasualan daérah Jawa Barat. Di dieu mah Manglé ngolongan pamanggih Dr. H. Gunawan Undang, M.Si., stap ahli DPD RI. Enas-enasna, cenah, matéahkeun kakawasaan jeung wewenang nu tumali jeung daérah téh butuh kamampuhan para anggota DPD anu masagi.

Mitra, nu ditétélakeun di luhur téh, sabagian pasulan nu keur disanghareupan ku urang Sunda kalayan butuh jalan kaluarna anu jinek. Tina rupa-rupa pasualan tadi, aya gurat anu ngendat, nu ngagambarkeun butuhna tarékah jinek, daék robah, sarta teu weléh gedé harepan, geusan nyumponan pancén darma ihtiar. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: