• Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook

Tarékah Ningkatkeun Ajén

Kénging Rudi H
Kintun kana Facebook
Mangle
Ningkatkeun ajén carita pondok [Potrét/Ilustasi: rudi]

Rupa-rupa kaunggulan hiji produk, bakal gumantung kana ajénna. Upama ajénna hadé, tangtu hasilna ogé bakal hadé. Sabalikna upama hiji produk asal-asalan, hartina teu merhatikeun ajén, tangtu hasilna ogé bakal nguciwakeun.

Kitu deui produk Majalah Manglé. Majalah nu unggal minggu teu kendat-kendat medalkeun karya-karya kasundaan, boh wangun fiksi atanapi non fiksi, mémang pamundut sareng harepan kana sual ajen eusi, pangpangna kana karya fiksi carita pondok. Dina panitén pamaos Manglé, cenah kadieunakeun, ajénna beuki turun, henteu sapertos karya-karya pangarang kahot beunangna Iskandarwassid, H.Usep Romli,HM,  Alm. Duduh Durahman, Aam Amilia atanapi kénging Holisoh ME.

 

Mitra Manglé,

Ayana perhatosan ti para pamaos Manglé kana pamundut sareng harepanana, tangtos kanggo Ais Pangampih Manglé mah kacida bingahna. Bingah, lantaran, geuning, pamaos satia Manglé sakitu mikadeudeuhna.

Minangka tarékah ningkatkeun ajén carita pondok (Carpon), dina waktos kapengker, Manglé kantos ngayakeun palatihan ngarang carpon nu nara sumberna Ceu Aam Amilia. Atuh, sabada réngsé palatihan ogé, alpukahna para pamilon, satuluyna ngadegkeun ‘panglawungan 13’. Kagiatanana jinek, nyaéta teras dialajar geusan ningkatkeun ajén karangan carita pondok. Atuh pembingbingna ogé masih ku Ceu Aam Amilia.

 

Mitra Manglé,

Tarékah cara beungkeutan ‘panglawungan 13’ kitu, sakumna Ais Pagampih Manglé nganuhunkeun pisan. Mudah-mudahan ieu tarékah téh ageung mangpaatna sareng tiasa mupus kahariwang para pamaos Manglé dina sual ajén carita pondok ka payunna. Insya Alloh. ***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu: